10.sınıf Tarih Kitabı Cevapları 114

Sponsorlu Bağlantılar
avusturya ilk lehistan malta nda ndan nin olma osmanli rusya tarih uzun venedik viyana 10.sınıf Tarih Kitabı Cevapları 114 10.sınıf Tarih Kitabı Cevapları 10.sınıf tarih kitabı cevapları sayfa 114 10.sınıf..10. Sınıf Tarih Cevapları Sayfa 114 -115′

A Bölümü
1 > C
2 > D
3 > D

B bölümü
1 >D
2 >D
3 >D
4 >D
5 >Y

C bölümü
1>iltizam
2>seyahatname
3> MimarMehmetAğa
4>Karsışirin
5>Tac Mahal

D Bölümü
1.İpek ve Baharat Yolları’nın önemini kaybetmesi sonucu Osmanlı Devleti’nin Avrupa devletleri ile ticareti canlandırmak için aldığı tedbirler nelerdir?

Çeşitli avrupa ülkelerine kapitülasyonlar vermiştir. Ayrıca bu kapitülasyonlarlada oluşabilecek olan bir haçlı birliğini engellemeye çalışmıştır

2.II.Viyana Kuşatması’nda Osmanlı Devleti’nin başarısız olma nedenleri nelerdir?

uzun süren kuşatma sırasında Avusturya Avrupa’dan beklediği güce, desteğe kavuşmuştur. Kısacası bu süre içerisinde Avrupa, Avusturya’nın imdadına yetişebilmiştir. Bir diğer neden, ilk başta seferin aslında Viyana üzerine düşünülmemiş olmasıdır. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın yakınındaki kişiler tarafından dolduruluşa getirilmesi ve bunun neticesinde de sağlıklı kararlar verememesi de başarısızlığın nedenleri arasında sayılır. Sonuç olarak Viyana 2.kez kuşatılmasına rağmen 2.kez alınamamış, başarısızlığın cezasını Merzifonlu Kara Mustafa Paşa idam edilerek ödemiştir.

3.II.Viyana Kuşatması’ndan sonra Avrupa’da Osmanlı Devleti’ne karşı Kutsal İttifak adıyla bir devletler birliğinin kurulma amacı nedir?

II.vİyana-dan sonra avusturya, venedİk, lehİstan, papalik, rusya ve malta-nin osmanli-yi avrupadan atmak İÇİn kurduklari bİrlİktİr

4.XVII.yüzyılda Osmanlı Devleti’nde özellikle ekonomi alanında ıslahatların yapılma nedeni nedir?

devlet otoritesinin zayıflaması sonucu, sık sık isyanların baş göstermesi, ekonomik durumun bozulması gibi , ticaret yollarının değişmesi

5.Karlofça Antlaşmas’ının önemi nedir?

Karlofça Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin toprak kaybettiği ilk antlaşmadır. Bu tarihten sonra Osmanlı Devleti’nin gerileme dönemi başladı

BULMACA Sayfa 115

1.karacaoğlan
2.tökeliimre
3.mültezim
4.merkantilizm
5.kars-ışirin
6.sekban
7.babürname
8.meşrutiyet
9.akılçağı
10.ıslahat
11.vakanüvis
12.celali
13.koçibey
14.seyahatname
15.arşidük
16.karlofça
17.mutlakiyet
18.mukataa

NOT: Bunların bi kısmı Alıntıdır. Ben derledim :hehehe:

6.sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları

arkadaşlar bana çok acil 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları lazım

Etiketler:10.sınıf tarih kitabı cevapları sayfa 114 10.sınıf tarih kitabı cevapları 114 10.sınıf tarih kitabı cevapları 10. sınıf tarih kitabı cevapları sayfa 114 10 sınıf tarih kitabı cevapları sayfa 114 10.sınıf tarih kitabı sayfa 114 10. sınıf tarih kitabı cevapları 10.sınıf tarih kitabı 114 115 10 sınıf tarih kitabı cevapları 10. sınıf tarih kitabı cevapları 114 10.sınıf tarih kitabı cevapları sayfa 107 10. sınıf tarih kitabı sayfa 114 ipek ve baharat yollarının önemini kaybetmesi sonucu osmanlı devletinin 10.sınıf tarih kitabı sayfa 114 cevapları 10.sınıf tarih sayfa 114 10 sınıf tarih kitabı sayfa 114 115 10.sınıf tarih kitabı cevapları sayfa 114 115 10.sınıf tarih 114 10. sınıf tarih kitabı 114 115 10.sınıf tarih kitabı cevapları sayfa 99
Tarihçi: Tarihçi, tarihle, geçmişe ilişkin olayları yer ve zaman göstererek ve sebep-sonuç ilişkisine bağlı sistemli bilgilerle uğraşan kişilere denir.
Tarihöncesi: Tarihöncesi veya Prehistorya (Latince, præ = önce + Yunanca, ιστορία = tarih), insanlığın yazının bulunmasından önceki dönemi.
Tarihî yarımada: Tarihî yarımada ya da Suriçi; Haliç, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi ile çevrili olan; İstanbul şehrinin ilk kurulduğu ve geliştiği bölgeye verilen addır.
Tarihler kitabı: Tarihler kitabı (, Yunanca: Paralipomenon, Παραλειπομένων) Tanah'ın bir parçasıdır. Masoretik metinde Ketuvim'in ilk veya son kitabı olarak yer alır; Ketuvim'in son kitabı olarak kullanıldığında bütün Tanah'ın da son kitabı haline gelir.
Kitab-ı Mukaddes: Kitab-ı Mukaddes, Eski Antlaşma'yı ve Yeni Antlaşma'yı içeren, Hıristiyan inanışının temelini oluşturan ve Hıristiyanlarca kutsal sayılan kitaptır.
Cin: Cin; modern veya antik birçok din ve inanışta, semavi dinler de dahil, bulunan bir tür ruhani yaratık.
Hıristiyanlıkta cehennem: Kalın metinKalın metin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir