9.sınıf Fizik Sayfa 87

Sponsorlu Bağlantılar
co2 daha kcl kuru olay sayfa suda sudan 9.sınıf Fizik Sayfa 87 9.sınıf Kimya Konuları mega yayıncılık 9.sınıf kimya cevapları 9.sınıf fi..

9.sınıf

:agla:9.sınıf tarih kitabı sayfa 37 E bölümünde 1:

On yıl sonra bir arkadaşınıza iletilmek üzere bir mektup yazmanız isteniyor.Siz de tarihi bir olay niteliği taşıyabilecek günümüzde gerçekleşen bir olayı tespit ediniz.Bu olayı tarih biliminin yararlarını göz önünde bulundurarak bir sayfayı geçmeyecek şekilde yazınız.

lütfen bana yardım edin

9 Sınıf Kimya Soruları

S.1. Saf X ve Y sıvıları homojen bir karışım oluşturuyor.

Karışımın, X ve Y sıvılarına göre hangi özelliği aynıdır?

A) Homojenlik B) Öz kütle

C) Kaynama noktası D) Buhar basıncı

E) Öz ısı

S.2. Şekerli suyun karışım olduğunu anlatmak için;

I. Normal kaynama noktası 100oC den büyüktür.

II. Su buharlaştırılırsa geriye şekerin kalması

III. Homojen yapılı olması

gerçeklerinden hangisi/hangileri en iyi açıklar?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

S.3. Aşağıdaki hangi olayda düzensizlik artmaz?

A) Suyun elektrolizle H2 ve O2 gazlarına ayrışması

B) Asetonun buharlaşması

C) CO2 gazının suda çözünmesi

D) Kuru buzun süblimleşmesi

E) Buzun erimesi

S.4. Aşağıdaki olaylardan hangisi hal değişimi ile ilgili değildir?

A) Buzun erimesi

B) Ağzı açık kapta kolonyanın zamanla azalması

C) Kışın camların buğulanması

D) Sıcak havada kokuların çabuk yayılması

E) Islanan kişinin üşümesi

S.5. KCl tuzu suda çözünüyor. Oluşan çözelti için;

I. Homojendir.

II. Aynı sıcaklıkta buhar basıncı saf sudan daha

yüksektir.

III. Doymamış çözeltisinin kaynama sırasında

sıcaklığı artar.

Yargılarından hangisi/hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III

D) I ve III E) I, II ve III

S.6. Madde Donma Nokt.(oC) Kaynama Nokt.(oC)

X -25 30

Y -5 78

Z 10 120

X, Y ve Z sıvılarının donma ve kaynama noktası

yukarıda verilmiştir.

Buna göre;

I. 25oC de üçü de sıvıdır.

II. Sıvı fazda en uçucu X dir.

III. -5oC de X ve Y katı fazdadır.

Yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

S.7. Maddeye ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Maddenin en düzensiz hali gazdır.

B) Katı haldeki maddelerde tanecikler yalnız titreşim

hareketi yapar.

C) Genellikle katı hal, maddenin öz kütlesinin en büyük

olduğu haldir

D) Hacim, maddeler için ayırt edici özellik değildir.

E) Bütün maddelerin sahip oldukları potansiyel enerjileri

Aynıdır.

S.8 Doymamış tuzlu su çözeltisi ile ilgili;

I. Aynı sıcaklıkta su ilavesi ile buhar basıncı artar.

II. Ağzı açık kapta kaynarken sıvını buhar basıncı

o ortamın açık hava basıncından büyüktür.

III. Tuz ilave edilirse kaynama sıcaklığı artar.

Yargılarından hangisi/hangileri doğru değildir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I ve III

S.9 I. Saf değildirler.

II. Homojendirler.

III. Hacmi, çözücü ve çözünen hacimlerinin

toplamına eşittir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri bütün çözeltiler için her

zaman doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve III C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

S.10 I. Çözünen maddeyi toz haline getirmek.

II. Çözücü miktarını artırmak.

III. Karıştırarak çözmek.

IV. Sıcaklığı artırmak.

İşlemlerinden hangisi/hangileri bir katının sıvıdaki

çözünürlüğünü ve çözünme hızını değiştirir?

A) Yalnız I B) Yalnız IV

C) I, III ve IV D) I, II, III, ve IV

E) II, III ve IV

S.11. X: Basınç artışı ile çözünürlüğü artan bir madde

Y: Çözünmesi endotermik olan bir madde

Z: Basınçla çözünürlüğü değişmeyen akışkan bir madde

X, Y ve Z maddeleri, maddenin üç farklı fazını temsil

ettiğine göre X, Y ve Z’nin fazları aşağıdaki hangi

seçenekte doğru verilmiştir?

X Y Z

A) Sıvı Gaz Katı

B) Katı Gaz Sıvı

C) Gaz Katı Sıvı

D) Katı Sıvı Gaz

E) Gaz Sıvı Katı

S.13 I. Sıvının yüzey büklüğü

II. Ortam sıcaklığı

III. Tanecikler arası çekim kuvveti

IV. Isıtıcı kaynağının şiddeti

Oda şartlarında bir sıvının buharlaşma hızı yukarıda–

kilerden hangisi/hangilerine bağlıdır?

A) I ve II B) I ve III C) I, II ve III

D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

S.14 I. Sıcaklık

II. Basınç

III. Temas yüzey hacmi

Yukarıdaki niceliklerden hangileri saf haldeki katı bir

maddenin sudaki çözünürlüğünü etkilemez?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

S.15 I. Öz kütle

II. İçerdiği ısı miktarı

III. Esneklik katsayısı

IV. Hacim

Yukarıdakilerden hangileri madde miktarına bağlı

değildir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III

D) I ve IV E) II,III ve IV

S.16 Aşağıdakilerden hangisi fiziksel bir olaydır?

A) Fotosentez

B) Kömürün yanması

C) Mumun erimesi

D) Yoğurdun ekşimesi

E) Asit çözeltisinin iletkenliği

S.17 I. Saf suyun elektrolizi

II. Bakır telin elektrik akımını iletmesi

III. Besinlerin sindirilmesi

Yukarıdaki olaylardan hangisi/hangileri kimyasaldır?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

S.18 Aşağıda verilen özelliklerden hangisi sadece katılar ve

sıvılar için ayırt edici bir özelliktir?

A) Süblimleşme B) Esneklik

C) Donma noktası D) Genleşme

E) Öz ısı
Cevaplar için Ctrl+A yapınız.Alıntı!!

Cevaplar:1-a,2-c,3-c,4-b,5-a,6-b,
7-e,8-e,9-c,10-d,11-c,13-c,14-b,
15-c,16-c,17-e,18-dCC

Etiketler:mega yayıncılık 9.sınıf kimya cevapları 9.sınıf fizik sayfa 87 9.sınıf kimya konuları 9.sınıf mega yayıncılık kimya ders kitabı cevapları 9.sınıf kimya konuları bulmaca şeklinde 9 ci sınıf fonksiyonlar on yıl sonra bir arkadaşınıza iletilmek üzere bir 9.sınıf kimya kitabı sayfa 87 cevapları 9 sınıf kimya konuları fizik kitabi sayfa 170 cevaplar 9.sınıf kimya kitabı cevapları sayfa 87 9. sınıf kimya konuları kimya 9.sınıf kitabı cevapları mega yayıncılık 9.sınıf fizik kitabı sayfa 120 tarih 9.sınıf kitabı konuları 9.sınıf tarih kitabı 72.73 74.75.sayfalar 9. sınıf tarih kitabı 99 cevapları 2011 9.sınıf fizik sayfa 68 9.sınıf tarih kitabı 68 69 tarih kitabı 9.sınıf sayfa 81-85
Fizikçi: Fizikçi, fizik ile uğraşan, bu konuda eğitim görmüş, veya fizik alanında önemli gelişmelere imkân vermiş olan kişilerdir.
Fiziksel kimya: Fiziksel kimya, organik ya da inorganik, yalın ya da karışım halindeki kimyasal sistemleri fizik yasaları yöntemleriyle inceleyen bilim dalı.
Fiziksel buhar biriktirme: Fiziksel buhar biriktirme.
Nobel Fizik Ödülü: Nobel Fizik Ödülü, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından her yıl Stokholm'de Alfred Nobel'in ölüm günü olan 10 Aralık'ta verilir. Bu ödül, Alfred Nobel'in 1895 yılında isteği ile başlatılan ve 1901 yılından beri devam eden 5 Nobel Ödülü'nden birisidir. Diğer kategoriler; Nobel Kimya Ödülü, Nobel Edebiyat Ödülü, Nobel Barış Ödülü, Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'dür. İlk Nobel Fizik Ödülü, x-ışını keşfinden dolayı sunduğu üstün hizmetlerden dolayı Alman Wilhelm Conrad Röntgen'e verilmiştir.
Sayfalama: Sayfalama durgun sanal bellek sayfalarının ikincil bellekte(teker) saklanarak daha sonra ihtiyaç duyulduğunda ana belleğe yüklenmesi işlemini içerir.
Sayfa hatası denetimi: Sanal bellekte Sayfa hatası meydana geldiğinde çok yüksek bulamama gecikmesine neden olur. Sanal bellek sistemleri tasarlanırken bu durumun yaratacağı yükü engellemek için Sayfa hatası denetimi sağlanmalıdır.
Sayfa hatası: Sayfa hatası (page fault) sanal bellek tekniğinde başvurulan veri o anda ana bellekte bulunamıyorsa oluşur ve aranan sayfa ana bellekte mevcut değil demektir.
Sayfa değişimi: Ana bellekteki tüm sayfalar kullanımdayken sayfa hatası oluşması durumunda, işletim sistemi bir sayfayı değiştirmek(takas yapmak) üzere seçmelidir.
PageRank: PageRank, Google'ın site sıralamasında kullandığı algoritmanın sonucu sitenize verdiği değeri gösteren basitleştirilmiş 0'dan 10'a kadar olan bir değerdir Bu değer genel olarak özgün bir içeriğe, sayfaya verilmiş bağlantılara ve bağlantı veren sayfaların kalitesine bağlı olarak değişir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir