Aktif Metaller Nelerdir Ve Aktif Metallerin Özellikleri Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Bu yazıda Aktif Metaller Nelerdir Ve Aktif Metallerin Özellikleri Nedir? hakkında kısa özet bilgiler bulabilirsiniz. Not denizinden…

Aktif Metaller Nelerdir ve Aktif Metallerin Özellikleri Nedir?

Alkali metaller (Arapça: el–kali = “bitki külünden”) periyodik tablonun birinci grubunda (dikey sırasında) yer alan metallerdir. Fransiyum dışında hepsi, yumuşak yapıda ve parlak görünümdedir.

Kolaylıkla eriyebilir ve uçucu hale geçebilirler. Bağıl atom kütleleri arttıkça, erime ve kaynama noktaları da düşüş gösterir. Diğer metallere kıyasla, özkütleleri de oldukça düşüktür. Hepsi de, tepkimelerde etkindir. En yüksek temel enerji düzeylerinde bir tek elektron taşırlar. Bu elektronu çok kolay kaybederek +1 yüklü iyonlar oluşturabildikleri için, kuvvetli indirgendirler. Isı ve elektriği çok iyi iletirler. Suyla etkileşimleri çok güçlüdür, suyla tepkime sonucunda hidrojen gazı açığa çıkarırlar. I A grubunda yer alan Li, Na, K, Rb, Cs ve Fr elementleri alkali metalleri oluştururlar. Sodyum ve potasyum doğada en çok bulunan alkali metaldir ve çeşitli bileşikleri halinde bulunur. Sodyum ve potasyum doğada en çok bulunan alkali metallerdir.

Özellikleri:

1. Alkali metaller değerlik tabakalarında tek elektronu kolayca kaybederek +1 yüklü iyonlar oluştururlar; bu nedenle kuvvetli indirgendirler.

2. Birkaç istisna dışında bileşikleri iyoniktir.

3. Metalik özellikleri gereği parlaktırlar; fakat diğer metallerin aksine,bıçakla kesilebilecek kadar yumşaktırlar.

4. Aleve tutulduklarında çeşitli renkler oluştururlar; Li, Na ve K tuzu çözeltisine batırılmış bir platin tel, alevi sırasıyla kırmızı, sarı ve menekşe renge boyar.

5. Isı ve elektriği çok iyi iletirler.

6. Bulundukları periyotta iyonlaşma enerjileri en küçük, atom ve iyon çapları ise en büyük olan elementlerdir.

7. Diğer metallerin aksine, yoğunlukları ve erime noktaları oldukça düşüktür. Lityum, sodyum ve potasyum yoğunlukları ilginç bir şekilde sudan daha küçüktür. Sezyumun erime noktası o kadar düşüktür ki,sıcak günlerde sıvı halde bulunabilir.
Alkali metaller su ile reaksiyona girip, hidrojen gazı verirler.
Alkali metallerin su ile etkileşimi oldukça şiddetlidir.Reaksiyonun şiddeti yukarıdan aşağı inildikçe artar.

Etiketler:
Aktif koruma sistemi: Aktif koruma sistemi zırhlı savaş araçları nı saldırılardan korumak için uygulanan sistemlerinin bütününe verilen addır.
Aktif taşıma: Aktif taşıma, az yoğun ortamdan çok yoğun ortama, büyük moleküllerin geçişi sırasında enerji harcanması olayına verilen isimdir.
Aktif bölge: Biyokimyada aktif bölge, bir enzim üzerinde substratların bağlanıp bir kimyasal reaksiyona girdiği yerdir.
Aktifbank: Aktif Bank, 12 Mayıs 1999 yılında Çalıkbank adıyla kurulmuş Türkiye merkezli faaliyet gösteren Çalık Holding'e bağlı Türk bankası.
Aktif karbon: Aktif karbon veya amorf karbon, karbon elementinin bir allotropudur.
Aktif koruma sistemi: Aktif koruma sistemi zırhlı savaş araçları nı saldırılardan korumak için uygulanan sistemlerinin bütününe verilen addır.
Aktif taşıma: Aktif taşıma, az yoğun ortamdan çok yoğun ortama, büyük moleküllerin geçişi sırasında enerji harcanması olayına verilen isimdir.
Aktif bölge: Biyokimyada aktif bölge, bir enzim üzerinde substratların bağlanıp bir kimyasal reaksiyona girdiği yerdir.
Aktifbank: Aktif Bank, 12 Mayıs 1999 yılında Çalıkbank adıyla kurulmuş Türkiye merkezli faaliyet gösteren Çalık Holding'e bağlı Türk bankası.
Aktif karbon: Aktif karbon veya amorf karbon, karbon elementinin bir allotropudur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir