Basit Kesir Örnekleri

Sponsorlu Bağlantılar
ankara bir biri eden gelen hareket kalem kesir kesirler pasta pastalar ya Basit Kesir Örnekleri 5 Tane Basit Kesir Örnek 5 tane basit kesir basit kesir örnekleri 5 tane ba..Basit Kesir Örnekleri

Basit Kesir Örnekleri

5tane basit kesir yada 12 tam

Bileşik Kesirler Soruları – 4.sınıf Matematik

Bileşik kesirler Soruları – 4.Sınıf Matematik

1. 500 YTL’nın 2/5’ini harcadım. KaçTL kalır? A) 400
B) 300
C) 200
D) 100

2. Bir bidonun 2/5 i su ile doludur. 20 litre daha su konulursa bidonun 4/5 doluyor. Bidon kaç litreliktir? A) 100
B) 50
C) 40
D) 60

3. Bir sınıfın 3/4′ ü kızdır.Kızların sayısı 30 ise sınıfın tamamı kaç kişidir? A) 10
B) 20
C) 35
D) 40

4. Bir doğru 8 eş parçaya ayrılıyor ve 3. parça ile 6. parçaya gelen kesir sayıları toplamı kaçtır? A) 9/8
B) 3/8
C) 6/8
D) 8/8

5. 2/3 , 3/3 , 4/5 , 10/100 , 21 / 20 , 45/54 Yukarıdaki kesirlerden kaçtanesi basit kesirdir? A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

6. Düğündeki pastalar 5 eş parçalara ayrılıyor.Düğün bittikten sonra 20 parça pasta artıyor. Acaba kaç adet bütün pasta artmıştır? A) 3
B) 4
C) 15
D) 25

7. Paydası 8 olan en küçük bileşik kesir ile 11/8 kesrinin toplamı kaçtır? A) 19/8
B) 13/8
C) 9/16
D) 3/8

8. Bir öğrenci bir kitabın 1. gün 3/8’ini , 2. gün 2/8 ‘ ini okuyor.Öğrenci kitabın kaçta kaçını okumamıştır? A) 1/8
B) 5/8
C) 8/8
D) 3/8

9. 66 kalemin 5/6’sını 11 arkadaş paylaşırsa her birine kaç kalem düşer? A) 55
B) 11
C) 44
D) 5

10. 40 m uzunluğundaki bir kumaşın 3/4 ü satılıyor. Satılan kumaş kaç metredir? A) 20
B) 30
C) 32
D) 36

11. – Saat 20.45 ‘te hareket eden otobüs 5 saat 25 dakika sonra Ankara’ya varıyor. Ankara’ya saat kaçta varmış olur? A) 01.45
B) 02.10
C) 02.45
D) 03.00

12. 2/5- 2/7- 2/6- 2/3 – 2/8 kesirlerinini küçükten büyüğe doğru sıralarsak baştan 3. hangisi olur? A) 2/5
B) 2/6
C) 2/3
D) 2/8

13. 10 arkadaş 3,5 l sütü eşit olarak içiyorlar her biri sütün kesir olarak ne kadarını içmiştir? A) 1/7
B) 1/10
C) 3/10
D) 35/100

14. 5/6 sı 25 kişi olan bir sınıfın 1/3 ü kaç kişidir? A) 10
B) 12
C) 15
D) 20

15. 2/5 i 70 olan sayının tamamı kaçtır? A) 28
B) 100
C) 120
D) 175

16. Aşağıdakilerden hangisi basit kesirdir? A) 3/4
B) 7/5
C) 5/2
D) 4/3

17. 120 liranın 2/5 ini harcadım. Kaç liram kaldı? A) 48
B) 82
C) 30
D) 72

18. Aşağıdakilerden hangisi bileşik kesirdir? A) yedi bölü altı
B) dört bölü altı
C) üç bölü altı
D) iki bölü altı

19. 14- Cem, bisikleti ile gideceği yolun 5/16′ ini gitmiştir. Cem bisikletiyle 15 km gittiğine göre, gideceği yolun tamamı kaç km’dir? A) 4
B) 36
C) 42
D) 48

20. 6/8 + 2/8 = işleminin sonucu aşağıdakiledrden hangisidir? A) 1
B) 1/8
C) 4/8
D) 3

21. 15- Bir yolcu gideceği yolun 4/5’ünü 12 saatte gitmiştir. Geri kalan yolu kaç saatte gider? A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

22. 16- “Beş tam yüzde beş” kesrinin yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A) 5,00
B) 5,5
C) 5,50
D) 5,05

23. Yazı tura oyununda paranın yazı gelmesiyle ilgili ne söylenebilir? A) imkansız
B) kesin
C) olası
D) hiçbiri

24. 17- 14/100 kesrinin virgüllü yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,14
B) 1,4
C) 1,14
D) 1,40

25. Bir yolun 1/7’i olan 42 km asfaltlanmıştır. Yolun tamamı kaç km dir? A) 60
B) 153
C) 194
D) 294

26. Bir koşucu, koşması gereken yolun 2/5 ini tamamladı. Geriye yolunun kaçta kaçı kaldı? A) 4/5
B) 3/5
C) 2/5
D) 1/5

27. ……..+75/25=100/25 işleminde boş bırakılan yere,aşağıdakilerden hangi kesir sayısı gelmelidir? A) 15/25
B) 25/25
C) 35/25
D) 45/25

28. 7/16+8/16+4/16=? işleminin sonucu kaçtır? A) 15/16
B) 19/16
C) 21/16
D) 36/16

29. 18- 60/100’ı 1200 olan sayının tamamı kaçtır? A) 2
B) 300
C) 12000
D) 2000

30. 5/8’i 35 m olan halatın 3/7’ü kaç m dir? A) 42
B) 33
C) 24
D) 18

31. Paramın 1/5 ‘i ile ekmek ,3/5 ‘i ile meyve aldım. Paramın kaçta kaçı kaldı? A) 4/5
B) 5/5
C) 1/5
D) 3/5

32. 0,5 , 0,55 , 1,005 , 0,799 ondalık sayılarından en büyüğü hangisidir? A) 0,5
B) 0,55
C) 1,005
D) 0,799

33. 0,541 ondalık sayısının yüzdebirler basamağındaki sayı kaçtır? A) 0
B) 5
C) 4
D) 1

34. Bir saatin 3/4’ü, bir saatin 3/5’ünden kaç takika fazladır? A) 15
B) 10
C) 9
D) 6

35. Annemin 64 YTL’si vardı. Annem parasının 2/8 ‘i ile defter, 3/8’i ile kitap aldı. Annemin kaç YTL ‘si kaldı? A) 20
B) 24
C) 28
D) 32

36. Ahmet’in boyu,1,21 m dir.Ahmet’in asansörü kendi kendine kullanabilmesi için, boyu en az 150 cm olmalıdır.Ahmet’in kaç cm daha uzaması gerekir? A) 0,5 m
B) 21 cm
C) 29cm
D) 0,29cm

37. 0,25 ondalık kesrinin , kesir olarak yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A) 5/1
B) 1/4
C) 4/1
D) 3/5

38. 96 cm’nin 2/3 ‘ü kaç cm’dir? A) 64
B) 32
C) 96
D) 34

ALINTI

Bileşik Kesirler Soruları – 5.sınıf Matematik

1. Hangi sayının 5/9 nun 3/4 ü 75 tir? A) 160
B) 180 √
C) 200
D) 240

2. Aşağıdaki kesir çiftlerinden hangisi bileşik kesirdir? A) 1/8 ile 7/3
B) 12/5 ile 5/3 √
C) 87/57 ile 46/66
D) 100/10 ile 3/2

3. Bir sınıfta bulunan öğrencilerin 20’si kız,16’sı erkektir.Erkekler sınıfın kaçta kaçıdır? A) 4/9 √
B) 4/5
C) 5/9
D) 16/2

4. 54 tam 1/2 kg şekerin önce 5 tam 4/5 kg’ı sonrada da 13 tam 1/5 kg’ı satılıyor. Geriye kaç kg şeker kalır? A) 46
B) 40,9
C) 36,5
D) 35,5 √

5. Bir öğrenci evlerinin bahçesinin birinci gün 2/5 ini, ikinci gün 1/4 ünü, üçüncü gün 1/6 sını çapalamıştır. Üç gün sonunda bahçenin ne kadarını çapalamıştır? A) 49/60 √
B) 17/30
C) 39/60
D) 23/60

6. 600 kişilik okulun 3/5 i geziye gitti. Geziye gitmeyenlerin sayısı kaçtır? A) 200
B) 220
C) 240 √
D) 260

7. Ali elindeki kitabın önce 21/40 ını sonra da 3/10 ünü okudu. Ali kitabın kaçta kaçını okudu? A) 33/40 √
B) 30/40
C) 25/50
D) 40/30

8. 1/4’ü 30 olan sayınn 1/5’i kaçtır? A) 20
B) 24 √
C) 30
D) 34

9. Bir işçi, bir işi 3 günde bitirdi. Birinci gün işin 2/7 sini, ikinci gün 3/8 ini yaptı, üçüncü gün işin kaçta kaçını yapmıştır? A) 19/56 √
B) 18/21
C) 24/21
D) 13/56

10. 1/2 i ile 1/5 nin farkı 12 olan sayı kaçtır? A) 40 √
B) 45
C) 50
D) 55

11. Bir çiftçi tarlasının 2/5 ine arpa , kalan kısmının yarısına buğday ekiyor. Tarlanın ekili olmayan kısmı 24 dönüm olduğuna göre kaç dönüme arpa ekilmiştir? A) 24
B) 32 √
C) 48
D) 56

12. 7/21 kesir sayısı hangi kesir sayısıyla çarpılırsa en küçük sayma sayısına eşit olur? A) 7/21
B) 21/7 √
C) 21
D) 42

13. 2/3′ si 48 tane olan fındıkların tamamı kaç tanedir? A) 66
B) 72 √
C) 76
D) 80

14. 24 + 13 tam 13/18 işleminin sonucu kaçtır? A) 445/18
B) 37/18
C) 55/18
D) 679/18 √

15. 32 öğrencisi bulunan bir sınıfın 3/8 erkektir.Sınıfta kaç kız öğrenci vardır? A) 20 √
B) 16
C) 12
D) 24

16. İki sayı arasındaki fark 75’tir bu fark büyük sayının 5/12’sine eşit olduğuna göre,küçük sayı kaçtır? A) 100
B) 105 √
C) 125
D) 180

17. Kübra parasının 4/7’si ile bir elbise aldı.Geriye 75 lirası kaldığına göre,elbisenin fiyatı kaç liradır? A) 50
B) 75
C) 100 √
D) 125

18. 8/20 kesrine eşit olan ondalık kesir hangisidir? A) 0,040
B) 0,8
C) 4,5
D) 0,4 √

19. Aşağıdaki kesir sayılarından hangisi 0,72 ile 0,78 arasındadır? A) 3/5
B) 3/4 √
C) 14/20
D) 16/25

20. 45,268 sayısındaki 4 ile 6 rakamlarının basamak değerleri çarpımı kaçtır? A) 240
B) 24
C) 10
D) 2,4 √

21. 40/6 kesrinin eşiti hangisidir? A) 6 tam 2/3 √
B) 4 tam 4/4
C) 5 tam 1/3
D) 7 tam 2/8

22. 15/5 – 2/1=? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 3/5
B) 0
C) 1
D) 5/3 √

23. Günde 7,5 m yer kazan bir işçi 2,5 ayda kaç m yer kazar? A) 56,25 m
B) 562,5 m √
C) 5600 m
D) 25000m

24. Bir bahçenin üçte birinin üçte biri bütününün kaçta kaçıdır? A) 1/18
B) 1/81
C) 1/27
D) 1/9 √

25. 21-5 tam 3/5 +123 işleminin sonucu kaçtır? A) 17 tam 3/5 √
B) 15 tam 3/5
C) 83/5
D) 73/5

26. 22-11 tam 3/5 sayısı hangisine eşittir? A) 19/5
B) 14/5
C) 33/5
D) 58/5 √

Ondalık Kesirler Soruları – 4.sınıf Matematik

Ondalık Kesirler Soruları – 4.Sınıf Matematik

1. 32,456 ondalık kesrinde 3 ile 4 rakamlarının basamak değerleri farkı kaçtır? A) 2,6
B) 29,6
C) 36
D) 30,4

2. Aşağıdakilerden hangisi basit kesir değildir? A) 1/2
B) 3/5
C) 4/4
D) 7/8

3. 1/5 kesrinin 4 ile genişletilmişi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1/20
B) 4/5
C) 4 tam 1/4
D) 4/20

4. 2/5 i 16 öğrenci olan bir sınıfın tamamının yarısı kaç öğrencidir? A) 40
B) 20
C) 30
D) 35

5. Bir manav elinde bulunan 120 kg patatesin 3/10 unu 1.gün, kalanın 3/4’ünü de 2. gün satıyor.Geriye kaç kg patates kalmıştır? A) 36kg
B) 90kg
C) 21kg
D) 84kg

6. ”0,01” ondalık kesri aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 100/100
B) 1/1000
C) 10/100
D) 1/100

7. 3,5,7 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturacağımız en büyük 3 basamaklı ondalık kesir hangisidir? A) 753,0
B) 7,53
C) 75,3
D) 73,5

8. 7,23 – 7,33 – 6,99 ondalık kesirlerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi şıkta doğru verilmiştir? A) 7,23 – 7,33 – 6,99
B) 7,33 – 7,23 – 6,99
C) 7,33 – 6,99 – 7,23
D) 6,99 – 7,23 – 7,33

9. 12,356 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) oniki tam onda üçyüz elli altı
B) oniki tam binde otuz beş
C) oniki tam binde üç yüz elli altı
D) oniki tam binde üç yüz

10. 39,167 sayısındaki 7 rakamı hangi basamaktadır? A) onda birler
B) yüzde birler
C) binde birler
D) yüzler

11. ondalık kesrini yazılışı nasıldır? A) 1,5
B) 1,05
C) 1,005
D) 1,50

12. Aşağıdaki ondalık kesir karşılaştırmalarından hangisi doğrudur? A) 0,68=6,8
B) 7,39,8

13. Aşağıdaki ondalık kesirlerden en küçüğü hangisidir? A) 2,055
B) 2,005
C) 2,5
D) 2,05

14. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? A) 3/6
B) 5/10
C) 50/100
D) 1/3

15. 2-Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi 7,1 ondalık kesri ile 7,05 ondalık kesrinin arasındadır? A) 7,07
B) 7,12
C) 7,2
D) 7,4

16. 27/100 kesri, ondalık kesir olarak yazılırken birbirinden farklı kaç rakam kullanılır? A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

17. 45/100 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 45
B) 4,5
C) 4,05
D) 0,45

18. 5,4 ekmeğimiz vardı, öğle yemeğinde 2,6’sını yedik ne kadar ekmeğimiz kaldı? A) 2,6
B) 2,8
C) 3,2
D) 3,8

19. 25,187 ondalık kesrinin yüzde birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? A) 80
B) 8
C) 0,8
D) 0,08

20. 1/8 kesrinin ondalık kesir ile ifadesi hangisidir? A) 0,25
B) 0,125
C) 0,025
D) 0,005

21. Bir metrenin 3/5’ü ,1/4’inden kaç cm uzundur? A) 35
B) 30
C) 25
D) 20

22. 3-Aşağıdaki ondalık kesirlerden en büyüğü hangisidir? a b-c-d- A) 0,3
B) 0,25
C) 0,07
D) 0,1

23. 100’ün 2,5’i kaç eder? A) 20
B) 30
C) 40
D) 50

24. 3,65>3,A60 sıralamısında A yerine aşağıdaki rakamlardan hangisi gelemez? A) 5
B) 6
C) 7
D) 8

25. 5 1/6 düzine kalem kaç tane kalem eder? A) 72
B) 70
C) 68
D) 66

26. 105,015 ondalık kesrinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) yüz beş tam onda on beş
B) on beş tam binde on beş
C) yüz beş tam yüzde onbeş
D) yüz beş tam binde on beş

27. 2 saatin 0,4′ ü kaç dakikadır? A) 24
B) 36
C) 48
D) 54

28. Aşağıdakilerden hangisi 7/3 kesrine denktir? A) 1 1/3
B) 2 1/3
C) 2 2/3
D) 2 3/3

29. 0,5 ondalık kesrine en yakın ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,005
B) 0,49
C) 0,42
D) 0,6

30. 1/5 kesrinin virgül kullanılarak yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,5
B) 1,5
C) 0,2
D) 0,25

31. Aşağıdakilerden hangisi ondalık kesirdir? A) 3/4
B) 3/6
C) 3/8
D) 3/10

32. 426,35 – 285,927 = …………. çıkarma işleminin sonucu kaçtır? A) 140,423
B) 14,423
C) 140,432
D) 104,432

33. 412,01 ondalık kesirinin okunuşu hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) dört yüz on iki
B) dört yüz on iki sıfır bir
C) dört yüz on iki tam yüzde bir
D) Dört yüz on iki tam onda bir

34. Okulumuz kış için 70 ton kömür aldı. Ocak ayına kadar 42,765 tonunu yaktık. Kaç ton kömürümüz kaldı? A) 35,235
B) 32,235
C) 32,335
D) 33,235

35. Asya,bu sabah 1000 ml, akşam 1330 ml su içti. Asya bugün kaç litre su içmiştir? A) 2300 L
B) 2330 L
C) 2 mL 330 L
D) 2 L 330 mL

36. Aşağıdaki kesirler büyüklük, küçüklük sırasına konulmuşlar. Yanlış olan hangisidir? A) 4,617 > 4,616
B) 6,74> 6,99
C) 285,6>27,967
D) 5,381>5,382

ALINTI

Etiketler:5 tane basit kesir basit kesir örnekleri 5 tane basit kesir örnek kesir örnekleri basit kesir problemleri basit kesir örnek basit kesir basit kesirlere örnekler 5 tane kesir basit kesirler örnek basit kesirlere örnek basitkesirlere örnek basit kesire örnekler basit kesirler örnekleri basıt kesirle ornek soru 5 tane basit kesir örneği (basit kesir soru örnekleri bileşik kesir problemleri ile ilgili görseller basit kesir soru cevap 5 tane basit kesir örnekleri
Basitleştirilmiş Çin yazısı: Basitleştirilmiş Çin yazısı (Çince: 簡體字 veya 简体字; pinyin: jiǎntǐzì), Çin yazısının eski çağlardan beri kullanılan Geleneksel Çin yazısı, 1960'lı yıllarda Çin Halk Cumhuriyeti'nde Basitleştirilmiş Çin yazısına geçişinden sonra resmen kalkmıştır.
Glukoz: Basit bir şeker (veya monosakkarit) olan glukoz (veya glikoz veya glükoz) yaşam için en önemli karbonhidratlardan biridir.
Basit bağlantılı uzay: Topolojide, geometrik bir nesne veya uzaya yol bağlantılıysa ve iki nokta arasındaki her yol sürekli bir şekilde bir diğerine dönüştürülebiliyorsa basit bağlantılı (veya 1-bağlantılı) adı verilir.
Kutup (karmaşık analiz): Karmaşık analizde kutup, ya da düzgün bir söylenişle meromorf bir fonksiyonun kutbu, 1/zn 'nin z = 0 noktasındaki tekilliği gibi davranan matematiksel bir tekilliktir.
Bâsit (İslam): Bâsit (Arapça: الباسط), İslam'da bir kavram olan ve Kur'an'da geçen Allah'ın 99 adından biridir.
Kofçaz: Kofçaz, Kırklareli iline idari olarak bağlı olan bir ilçedir. Kofçaz kelimesi, Pomakça'dır.
Kesire Yıldırım: Kesire Yıldırım, (d. 21 Ekim 1951, Karakoçan, Elazığ) aslen Tunceli'lidir.
Kesir, Tomarza: Kesir, Kayseri ilinin Tomarza ilçesine bağlı bir köydür.
Kesirli kuantum hall etkisi: Kesirli kuantum hall etkisi (İngilizce: Fractional quantum hall effect, Almanca: gebrochenzahliger Quanten Hall Effekt), 1982 yılında Dan Tsui ve Horst Störmer tarafından gözlemlendi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir