Benzerlik İle İlgili Sorular

Sponsorlu Bağlantılar
abc def ade benzer birim edf kenar meb paralel temel uzun yada Benzerlik İle İlgili Sorular Üçgende Eşlik Ve Benzerlik Soruları Ve Cevapları üçgenlerde eşlik ve benzerlik benzerlik ile ilgili..Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik

Çok Faydalı Bir video Açık İlköğretim Ayrıcalıgı ile Yani MEB Videosu

8.sinif matematik üçgende eşlik ve benzerlik videolu konu anlati>Burdan Bakabilirsizniz

Üçgenlerde Eşlik Benzerlik Konu Anlatımı

Karşılıklı açıları eş ve karşılıklı kenarları orantılı olan üçgenlere benzer üçgenler denir.

ABC ve DEF üçgenleri için;

oranı yazılır
Buradan ABC üçgeni ile DEF üçgeni benzerdir denir ve
ABC ~ DEF biçiminde gösterilir.
eşitliğinde verilen k sayısına, benzerlik oranı yada benzerlik

katsayısı denir.

k = 1 olan benzer üçgenlerde karşılıklı kenarlar eşit olduğundan, bu üçgenlere eş üçgenler denir.
ABC ~ DEF benzerliği yazılırken eş açıların sıralanmasına dikkat edilir.

2. Açı – Açı Benzerlik Teoremi
Karşılıklı ikişer açıları eş olan üçgenler benzerdir.

şekilde verilen üçgenlerde

İkişer açıları eş olduğundan, üçüncü açıları da eş olmak zorundadır. Dolayısıyla bu iki üçgen benzer üçgenlerdir.
m(C)=m(F)

3. Kenar – Açı – Kenar Benzerlik Teoremi
İki üçgenin karşılıklı ikişer kenarı orantılı ve bu kenarların oluşturduğu karşılıklı açılar eş ise, üçgenler benzerdir.

ABC üçgeni ile DEF üçgeninin BAC ve EDF açıları eş, bu açıların kenarları da orantılı ise, bu iki üçgen benzerdir.
BAC açısının kısa kenarının EDF açısının kısa kenarına oranı, BAC açısının uzun kenarının EDF açısının uzun kenarına oranına eşittir.

4. Kenar – Kenar – Kenar Benzerlik Teoremi
İki üçgenin karşılıklı bütün kenarları orantılı ise bu iki üçgen benzerdir.


Kenarları orantılı olan ABC ve DEF benzer üçgenlerinde orantılı kenarları gören açılar eştir.
m(A) = m(D),
m(B) = m(E),
m(C) = m(F)

5. Temel Benzerlik Teoremi
ABC üçgeninde // ise yöndeş açılar eş
olacağından ADE ~ ABC dir.


  • Ağırlık merkezinden çizilen paralel doğru kenarları 1birime 2 birim oranında böler. ABC üçgeninde G ağırlık merkezi ve //

|AK|=2|KB|
|AL|=2|LC|

6. Tales Teoremi
Paralel doğrular kendilerini kesen doğruları aynı oranda
bölerler. d1 // d2 // d3 doğruları için

Buradan de elde edilir

  • // ise oluşan içters açıların eşitliğinden,

ABC ~ EDC olur. Buradan,

eşitliği elde edilir. Buna kelebek benzerliği de denir.

7. Benzerlik Özellikleri
Benzer üçgenlerin açıları karşılıklı olarak eş, diğer bütün elemanları orantılıdır.

ABC ~ DEF Û

Burada k ya benzerlik oranı denir.
a. Benzer üçgenlerde orantılı kenarlara ait yüksekliklerin oranı benzerlik oranına eşittir.

b. Benzer üçgenlerde orantılı kenarlara ait kenar-ortay uzunluklarının oranı benzerlik oranına eşittir.
c. Benzer üçgenlerde eş açılara ait açıortay uzunluklarının oranı benzerlik oranına eşittir.

d. Benzer üçgenlerin çevrelerinin oranı benzerlik oranına eşittir.

e. ABC üçgeninde içteğet çemberin yarıçapı rABC ve çevrel çemberin yarıçapı RABC , DEF üçgeninde içteğet çemberin yarıçapı rDEF ve çevrel çemberin yarıçapı RDEF olsun.

f. Alanlar oranı
Benzer üçgenlerin alanlarının oranı benzerlik oranının karesine eşittir.


g. Benzerlik oranı k = 1 olan üçgenler eş üçgenlerdir.

  • Kenarları eşit aralıklı paralellerle bölünmüş olan üçgenlerde alanlar 1, 3, 5, 7 � gibi tek sayılarla orantılı olarak artar.

  • // // benzerlik özelliklerinden,

|AB|.|FC|=|DC|.|BF|

8. Özel Teoremler
a. Menelaüs
ABC üçgeni KM doğru parçası ile şekildeki gibi kesiliyor iseb. Seva
ABC üçgeni içerisinde alınan bir P noktası için,

Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik Kuralları

Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik Kuralları


İki Üçgenin Eşlik Şartları:
İki kenarı ve dahil ettikleri açı karşılıklı eş ise bu üçgenler eştir.Buna Kenar-Açı-Kenar (KAK) denir.
İki açısı ve dahil ettikleri kenar karşılıklı eş ise bu üçgenler eştir.Buna Açı-Kenar-Açı (AKA) denir.
Kenarları karşılıklı eş ise bu üçgenler eştir.Buna Kenar-Kenar-Kenar (KKK) denir.
İki açısı ile bunlardan birinin karşısındaki kenar karşılıklı eş ise bu üçgenler eştir.Buna Kenar-Açı-Açı (KAA) denir.
İki Üçgenin Benzerlik Şartları:
İkişer açılarının eş olması durumunda bu üçgenler benzerdir.Buna Açı-Açı (AA) denir.
Karşılıklı kenarlarının orantılı olması durumunda bu üçgenler benzerdir.Buna Kenar-Kenar-Kenar (KKK) denir.
Karşılıklı iki kenarının orantılı ve dahil ettikleri açıların eş olması durumunda bu üçgenler benzerdir.Buna Kenar-Açı-Kenar (KAK) denir.

8. Sınıf Sbs Matematik Eşlik Ve Benzerlik Soruları

sbs soruları – sbs matematik soruları – 8. Sınıf Sbs Matematik Eşlik Ve Benzerlik Soruları


Üçgenlerde Benzerlik İle İlgili Soru Ve Çözümleri

üçgenlerde benzerlik ile ilgili soru ve çözümleri lazm çok acil

Etiketler:üçgenlerde eşlik ve benzerlik benzerlik ile ilgili sorular üçgende eşlik ve benzerlik soruları ve cevapları üçgenlerde eşlik ve benzerlik soruları ve çözümleri üçgende eşlik ve benzerlikle ilgili soru cevapları üçgenlerde eşlik ve benzerlik soruları lys geometride üçgende eşlik ve benzerlikle ilgili çıkmış sorular üçgenlerde benzerlikle ilgili sorular Üçgenlerde eşlik ve benzerlikle ilgili sorular üçgenlerde eşlik ve benzerlik soruları ve cevapları benzerlik ile ilgili sorular ve çözümleri üçgenlerde eşlik ve benzerlik çözümlü sorular üçgende eşlik ve benzerlik çözümlü sorular 8 sınıf eşlik ve benzerlik soruları ve çözümleri üçgenlerde eşlik ve benzerlik ile ilgili sorular ve çözümleri eşlik ve benzerlik ile ilgili örnekler son 20 yılın üçgende eşlik ve benzerlik soruları ve çözümleri üçgende eşlik ve benzerlik soruları ve çözümleri eşlik ve benzerlikle ilgili sorular ve çözümleri üçgende benzerlikle ilgili sorular ve cevapları
İlgili Taraflar: İlgili Taraflar (İng. Both Parties Concerned), ABD'li yazar J. D. Salinger'ın ilk kez 26 Şubat 1944'te Saturday Evening Postta yayınlanan öyküsü.
İlgili minör: İlgili minör, belli bir Majör gam ile aynı donanımı paylaşan natürel minör gama verilen isimdir. Herhangi bir Majör gamın ilgili minörünü bulmak için, o Majör gamın altıncı derecesini bulmak veya gama ismini veren notanın üç yarım ses gerisindeki notayı bulmak yeterlidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir