Bileşik Orantı Problemleri

Sponsorlu BağlantılarBileşik Orantı Problemleri ve Doğru Orantı İle İlgili Sorular ile ilgili bu yazıda Oran Ve Orantı Testleri hakkında kısa özet bilgiler bulabilirsiniz. Not denizinden…


Oran Ve Orantı Testleri

Oran ve Orantı Problemleri ve Çözümleri

1. y sayısı x+2 ile doğru, 2x-1 ile ters orantılıdır. x=1 için y=6 olduğuna göre x=3 için y nedir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

2. Üç kardeşin 5 yıl önceki yaş ortalaması 8 ise, 5 yıl sonraki yaş ortalaması kaçtır?

A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19

3. a,b,c tamsayılar; a:b:c = 5:7:8 ve 2a+b+c=100 ise, c kaçtır?

A) 32 B) 28 C) 24 D) 20 E) 18

4. a ve (b+c) sayıları sırasıyla 2 ve 3 ile doğru orantılıdır. 3b=2c ve a+b-c=21 ise a’nın değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 19 B) 24 C) 30 D) 32 E) 35

5. a,b,c negatif tamsayılar olup;
3.a.b = 4.b.c = 5.a.c ve a2 + b2 + c2 = 200 ise a+b+c nin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) -12 B) -14 C) -18 D) -20 E) -24

6. (a/b)=(4/7) , c=3d , a.c=4 ise aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) c ile d doğru orantılıdır.
B) a ile c ters orantılıdır.
C) a ile d ters orantılıdır.
D) b ile d doğru orantılıdır.
E) b ile c ters orantılıdır.

7. (1/3a) = (2/2b) = (1/5c) ve a+b+c = 62 ise, b-c hangisidir?

A) 12 B) 15 C) 18 D) 24 E) 30

8. a.b : a.c : b.c = 3 : 6 : 9 orantısını sağladığına göre a/(b.c) : c/(a.b) oranı nedir?

A) 1/2 B) 3 C) 1/9 D) 1/3 E) 9

9. a,b,c pozitif tamsayılar ve 2/3a = 3/5b = 1/2c ise aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

A) a<b<c B) a<c<b C) b<c<a
D) c<b<a E) c<a<b

10. a,b,c,d tamsayılar ve
(a/b) = (c/d) = (2/3) ise, (2a+3c)/(2b+3d) oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 1/2 B) 1/3 C) 3/4 D) 2/5 E) 2/3

11. (a/0,) = (b/0,0) = (c/0,) veriliyor.
a,b,c sayılarının orantılı olduğu en küçük üç sayma sayısının toplamı kaçtır?

A) 40 B) 42 C) 50 D) 53 E) 56

12. x ve y pozitif tamsayılar olmak üzere,
(x/y) = (y/z) ve x2+2xy+xz = 16y2 ise y/x aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1/4 B) 4/3 C) 1/2 D) 2/3 E) 1/3

13. a,b,c,10,3 sayılarının aritmetik ortalaması 8 dir.
a = (b/3) = (c/5) ise, a kaçtır?

A) 3 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

14. a,b,c sayıları (1/2) , 3 , 1 sayılarıyla orantılı iken
2a+b+c = 20 ise ( )a ifadesinin değeri nedir?

A) 2 B) 48 C) 8 D) 4 E) 2

15. (a/2) = b = 3c ve a, b, c sayılarının aritmetik ortası 40 ise c kaç olur?

A) 10 B) 20 C) 18 D) 12 E) 14

16. x sayısı y ile doğru, c ile ters orantılıdır. c sayısı t ile ters, m ile doğru orantılıdır. Buna göre;
I. y ile c ters orantılıdır.
II. x ile m doğru orantılıdır.
III. x ile t doğru orantılıdır.
Önermelerinden hangisi yada hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I ve II

17. x, y gerçel sayıları arasında
(x+2)/3 = (2y-1)/5 = 1/2 bağıntısı olduğuna göre, (2x-5)/(3y+3) ifadesinin eşiti nedir?

A) 1/11 B) (-2/3) C) (-8/11)
D) (-1/2) E) (-8/5)

18. a.b<0 değerleri için 5a2-3ab-2b2 = 0 ise;
(2a+3b)/(4a-5b) kaçtır?

A) 2/5 B) 1/4 C) -1/3 D) -4 E) -4/7

19. a/b = c/d = e/f = k orantısından,
(4a+18)/(4b-2d+3t) = k orantısı elde ediliyor.
c-2e = -6 olduğuna göre c+e toplamı nedir?

A) 14 B) -14 C) 12 D) 10 E) -10
20. Bir ikizkenar üçgenin çevresi 84 cm dir. Üçgenin eşit kenarlarından birinin tabana oranı 2/3 olduğuna göre eşit kenarlardan biri kaç cm dir?

A) 18 B) 22 C) 24 D) 26 E) 30

21. 2 traktör 2000 dönüm tarlayı günde 10 saat çalışarak 20 günde sürerse, aynı güçte 5 traktör günde 5 saat çalışıp 1000 dönüm tarlayı kaç günde sürer?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 10

22. 3 kg yaş üzüm kuruduğunda 1200 gr geldiğine göre 800 gr kuru üzüm elde etmek için kaç kg yaş üzüme ihtiyaç vardır?

A) 2,4 B) 2,2 C) 2 D) 1,8 E) 1,4

23. 20 kız ve 30 erkek öğrenciden oluşan bir grubun yaş ortalaması 10 dur. Erkek öğrencilerin yaş ortalaması 12 ise kız öğrencilerin yaş ortalaması kaçtır?

A) 11 B) 10 C) 9 D) 8 E) 7

24. 8 işçi günde 5 saat çalışarak 18 günde bir işin ` ını yapıyorlar. 25 işçi günde 6 saat çalışarak aynı işin tamamını kaç günde yaparlar?

A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4

25. Bir grup kız ve erkek öğrenci sayıları sırasıyla 5, 4 ve 9, 6 orantılı ise grupta en az kaç öğrenci vardır?

A) 27 B) 25 C) 24 D) 23 E) 21

26. Bir ressam sarı, mavi ve kırmızı boyaları ağırlıkları bakımından sırayla 3:4:6 oranında oranında karıştırarak, 260 gramlık bir karışım elde etmek istiyor. Kırmızı boyadan kaç gram alması gerekiyor?

A) 60 B) 80 C) 100 D) 120 E) 160

CEVAPLAR; 1-B, 2-D, 3-A, 4-C, 5-E, 6-D, 7-C, 8-C, 9-E, 10-E, 11-D, 12-E, 13-A,

14-B, 15-D, 16-C, 17-C, 18-C, 19-B, 20-C, 21-D, 22-C, 23-E, 24-A, 25-B, 26-D

Etiketler:bileşik orantı problemleri doğru orantı ile ilgili sorular oran ile ilgili problemler oran oranti problemleri oran oranti problemleri ve sorulari oran oranti testi oran orantı oran orantı ile ilgili soru cevap oran orantı ile ilgili sorular oran orantı problemleri oran orantı problemleri ve çözümleri oran orantı soru ve cevapları oran orantı soruları oran orantı tespit oran orantı test oran orantı testleri oran ve orantı problemleri oran ve orantı soruları orantı problemleri
Bileşik zamanlı fiil: Bileşik zamanlı fiiller, Türkçede herhangi bir haber ya da dilek kipine "-di", "-miş" veya "-se" ek-fiilleri eklenerek oluşturulan fiiller.
Bileşik sayı: Bileşik sayı, en az iki asal sayının çarpımı olarak yazılabilen pozitif tam sayıdır.
Birleşik sözcük: Birleşik kelime, dilde yeni bir kavramı karşılamak amacıyla iki veya daha çok kelimenin kaynaşarak oluşturduğu kelimelerdir.
Bileşik faiz: Bileşik faiz her devre kazanılan faizin ana paraya ilave edilerek her devre değişen sermayeler üzerinden hesaplanır örneğin bir kimse bankaya 100 tl'yi %5 faizle bir yıllığına yatırırsa birinci yıl sonunda parası şu şekilde hesaplanır:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir