Bilimsel Çalışma Basamakları

Sponsorlu Bağlantılar
evrensel haline hipotez kanun kuram yeni Bilimsel Çalışma Basamakları Hipotez Kurma Nedir hipotez kurma bilimsel çalışma basamakları hipotez..

Bilimsel Çalışmanın Basamakları

Bilimsel Çalışmanın Basamakları

Problem Tespiti
*
Veri Toplama
*
Hipotez Kurma
*
Tahminler Yapma
*
Kontrollü Deneyler
*

1) Hipotez hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde doğrulanırsa, evrensel gerçek haline gelir. Buna kanun(yasa) denir.
2) Hipotez kısmen doğrulanır, tamamen reddedilmezse ve yeni bulgularla desteklenirse Teori(Kuram) haline gelir.
3) Hipotez doğrulanmazsa Hipotez değiştirilir ve kalan basamaklar yeniden uygulanır.

1) Problem Tespiti: Problem doğru, açık anlaşılır olarak sorulur. Karmaşıksa basite indirgenir. Uzunsa, anlamlı bölümlere ayrılır. Her bölüm ayrı bir problemmiş gibi çözülerek sonuçları birleştirilir.

2) Veri Toplama: Deneyler, gözlemler, inceleme ve araştırmalar yaparak, problemle ilgili tüm gerçekler(veri) toplanır.

3) Hipotez(varsayım) Kurma: Hipotez problemin geçici çözüm yoludur. Başka bir deyişle ön kestirmeye dayanan cevabıdır. Hipotez cümlesinin temel kalıbı;
Belki de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dır. Şeklindedir.
* Bir hipotez şu özelliklere sahip olmalıdır:
a) Probleme yanıt vermelidir.
b) Eldeki tüm verileri kapsamalıdır.
c) Değiştirilebilmelidir.
d) Üzerinde tahminler yapılarak, deneylerle sınanabilmelidir.

4) Tahmin(vargı): Hipoteze dayalı mantıksal açıklamadır. Tahminler mantıksal cümleler sonucunda ileri sürülen fikirlerdir. Tahmin cümlesinin temel kalıbı;
Eğer . . . . . . . . . ise . . . . . . . . . . . . . dır. Şeklindedir.

5) Kontrollü deneyler: Hipoteze dayalı yapılan tahminlerin dolayısıyla hipotezin geçerliliğinin, doğruluğunun araştırılması işlemidir. Bu araştırma, deney sonuçları tahminlerle karşılaştırılarak yapılır. Bu karşılaştırmadan 3 ayrı sonuca ulaşılabilir.
1) Deney sonuçları hipotez ve tahminleri destekliyorsa hipotez evrensel gerçek halini alır ve kanunlaşır.
2) Deney sonuçları hipotez ve tahminleri kısmen destekliyor, tamamen reddetmiyorsa, hipotez yeni bulgularla desteklendikçe kökleşir ve teori halini alır.
3) Deney sonuçları hipotez ve tahminleri desteklemiyorsa hipotez değiştirilir.

Veri(Gerçek): Aynı koşulda aynı sonucu veren gözlemlerdir.

Etiketler:hipotez kurma bilimsel çalışma basamakları hipotez kurma nedir hipotez kurmak nedir bilimsel düşünce basamakları bilimsel bilginin basamakları deney basamakları hipotez kurma basamakları hipotez oluşturma nedir hipotez oluşturma bilimsel basamaklar hipotez cümlesi bilimsel çalışma basamakları nelerdir hipotez nasıl kurulur ve basamakları hipotez kurmanın basamakları bılımsel yontem basamaklarına ornek calısmalar bilimsel çalışma yönteminin basamakları fizikteki çalışma basamakları bilimsel yöntem basamakları örnekleri bilimin basamakları
Bilim: Bilim veya ilim, fiziki ve doğal evrenin yapısının ve davranışlarının birtakım yöntemler (deney, düşünce ve/veya gözlemler) aracılığıyla sistematik bir şekilde incelenmesini de kapsayan entelektüel ve pratik çalışmalar bütünü.
Bilimsel sınıflandırma: Bilimsel sınıflandırma veya biyolojik sınıflandırma, biyologların yaşayan veya soyu tükenmiş canlılara ait türleri nasıl gruplandıracaklarına veya kategorize edeceklerine dair bilimsel temelleri ortaya koyar. Modern sınıflandırma, Carolus Linnaeus'un, türlerin fiziksel özelliklerine göre sınıflandırılması sistemini temel alır. Bu sınıflandırma Linnaeus'dan beri Darwinci prensibin genel kuralları ışığında birçok düzenlemeye uğramıştır. Moleküler sınıflandırmanın, kullandığı DNA analizi yöntemi ile bu sınıflandırmanın birçok ilkesi de değişmiştir ve değişmeye devam etmektedir. Bilimsel sınıflandırma bir bilim olarak taksonomi veya sistematik ile ilişkilidir.
Bilimsel yöntem: Fen bilimlerinde, yeni bir bilgi edinmek için kullanılan yaklaşım tarzı, yöntemdir. Bilim adamları bu yöntemle, zaman içinde bilgilerin üst üste binmesiyle evrendeki olayların doğru ve güvenilir bir betimlemesini yapmayı amaç edinirler.
Bilimsel Sosyalizm: Bilimsel sosyalizm terimi Friedrich Engels tarafından kullanılan, Karl Marx'ın öncülük ettiği sosyal-politik-ekonomik teoriyi tanımlar.
Bilimsel bilgi: Bilimsel bilgi, bilimsel yöntemler ile elde edilen bilgidir. Bilimsel yöntem akıl, deney ve gözleme dayalıdır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Türkiye): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temelleri 27 Mayıs 1934 tarih ve 2450 sayılı İktisat Vekaleti Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında Kanunla, bakanlık bünyesinde İş ve İşçiler Bürosu olarak atılmıştır.
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünün geçmişi, ilk önce İstanbul Üniversitesi'nde "İçtimai Siyaset", sonrasında Mülkiye'de "Sosyal Siyaset Kürsüsü"ne dayanır.
Çalışma toplum bilimi: Çalışma toplum bilimi toplum biliminin temel olarak çalışma yaşamına ve endüstri ilişkilerine odaklanmış alt disiplinidir.
Çalışma psikolojisi: Çalışma psikolojisi, eskiden sanayi kuruluşlarında, günümüzde ise çok çeşitli kuruluşlarda uygulanan psikoloji bilim dalıdır.
Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri: Sanayi devriminden sonra işgücünde meydana gelen artış ve buna bağlı olarak çalışma ilişkilerinin karmaşıklaşması Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkilerini başlangıcını oluşturur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir