Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi

Sponsorlu Bağlantılar

Bu yazıda Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi hakkında kısa özet bilgiler bulabilirsiniz. Not denizinden…

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilmiştir.

Önsöz :

Bu sözleşmeye taraf devletler:
Birleşmiş Milletler Anlaşmasında ilan edilen ilkeler uyarınca insanlık ailesinin tüm üyelerinin ,doğuştan varlıklarına özgü bulunan haysiyetle birlikte eşit ve devredilmez haklara sahip olmalarının tanınmasının , dünyada özgürlük ,adalet,ve barışın temeli olduğunu düşünerek Birleşmiş Milletler halklarının ,insanın temel haklarına ve bireyin ,insan olarak taşıdığı haysiyet ve değere olan kesin inançlarını Birleşmiş Milletler Anlaşmasında bir kez daha doğrulamış olduklarını ve daha geniş bir özgürlük ortamında toplumsal ilerleme ve daha iyi bir yaşam düzeyi sağlama yolundaki kararlılıklarını hatırda tutarak, birleşmiş Milletler ‘in İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde ,Birleşmiş Milletlerin , çocukların özel ilgi ve yardıma hakkı olduğunu ilan ettiğini anımsayarak,toplumun temel birimi olan ve tüm üyelerinin ve özellikle çocukların gelişmeleri ve esenlikleri için doğal ortamı oluşturan ailenin toplum içinde kendisinden beklenen sorumlulukları tam olarak yerine getirebilmesi için gerekli koruma ve yardımı görmesinin zorunluluğuna inanmış olarak ,
çocuğun kişiliğinin tam ve uyumlu olarak gelişebilmesi için mutluluk ,sevgi ve anlayış havasının içindeki aile ortamında yetişmesinin gerekliliğini kabul ederek, çocuğun toplumda bireysel bir yaşantı sürdürebilmesi için her yönüyle hazırlanmasının ve Birleşmiş Milletler Anlaşmasında ilan edilen ülkeler ve özellikle barış,değerbilirlik,hoşgörü,özgürlük,eşitlik ve dayanışma ruhuyla yetiştirilmesinin gerekliliğini göz önünde bulundurarak , çocuğa özel bir ilgi gösterme gerekliliğini göz önünde bulundurarak ,çocuğa özel bir ilgi gösterme gerekliliğin, 1924 tarihli , Cenevre Çocuk Hakları Bildirisinde ve 20 Kasım 1959 tarihinde Birleşmiş Milletler

27 Ocak 1995 tarihli ve 22184 sayılı Resmi Gazeteden aynen alınmıştır.

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

Teşkilatı Genel Kurulunca kabul edilen Çocuk Hakları Bildirisinde belirtildiğini ve İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde ,Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesinde ( özellikle 23 ve 24üncü maddelerinde ) ve Ekonomik ,Sosyal ve Kültürel Haklara ilişkin Uluslararası Sözleşme de ve çocukların esenliği ile ilgili uzman kuruluşların ve uluslararası örgütlerin kurucu ve ilgili belgelerinde tanındığını hatırda tutarak,

Çocuk Hakları Bildirisinde de belirtildiği gibi "çocuğun gerek bedensel gerek zihinsel bakımından tam erginliğe ulaşmamış olması nedeniyle doğum sonrasında olduğu kadar, doğum öncesinde de uygun yasal korumayı da içeren özel güvence ve koruma gereksiniminin bulunduğu " nu hatırda tutarak,

Ulusal ve uluslararası düzeyde çocukları aile yanına yerleştirme ve evlat edinmeye de özel atıfta bulunan Çocuğun Korunması ve Esenliğine ilişkin Toplumsal ve Hukuksal İlkeler Bildirisi,Çocuk Mahkemelerinin Yönetimi Hakkında Birleşmiş Milletler Asgari Standart Kuraları ve Acil Durumlarda ve Silahlı Çatışma Halinde Kadınların ve Çocukların Korunmasına İlişkin hükümleri anımsayarak ,

Dünyadaki ülkelerin tümünde çok güç koşullar altında yaşayan ve bu nedenle özel bir ilgiye gereksinimi olan çocukların bulunduğu bilinci içinde ,
Çocuğun korunması ve uyumlu gelişmesi bakımından her halkın kendine özgü geleneklerinin ve kültürel değerlerinin taşıdığı önemi göz önünde tutarak ,

Her ülkedeki , özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki çocukların yaşama koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası işbirliğinin taşıdığı önemin bilincinde olarak,bazı kurallar üzerinde anlaşmaya varmışlardır.

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN AİLE HUKUKU İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ

Özet ve Değerlendirme :

Madde 5 :
Ana babanın yönlendiriciliği ve çocuğun yeteneklerinin gelişimi .
Devlet , ana -babaların ve geniş ailenin , çocuğunu yeteneklerinin gelişmesi açısında uygun biçimde yönlendiricilik yapma hak ve sorumluluklarına saygı göstermelidir.

Madde 9 :
Ana babadan ayırma
Çocuğun yüksek yararına aykırılığı belirlenmediği sürece , çocuk kendi ana-babasıyla birlikte yaşama hakkına sahiptir.Ayrıca çocuk anasından ve babasından veya bunlardan herhangi birinden ayrılmışsa ayrıldığı kişilerle temas , çocuğun hakkıdır.

Madde 10 :
Ailenin yeniden birleşmesi
Çocuk ile ana -babası yeniden birleşme ya da çocuk / ana-baba ilişkisinin tesis amacıyla herhangi bir ülkeyi terk edip kendi ülkelerine dönme hakkına sahiptirler.

Madde 18 :
Ana-babanın sorumlulukları :
Ana baba çocuğun yetiştirilmesinde ortak ve birinci elden sorumluluk taşımaktadır.Devlet çocuk yetiştirme alanında gerekli desteği ana-babaya sağlayacaktır.

Madde 19 :
Suistimal ve ihmalden koruma :
Devlet , çocuğu ana-babanın ya da çocuğun bakımından sorumlu başka kişilerin her türlü muamelesinden koruyarak , çocuk suistimalini önleyecek ve bu tür davranışlara maruz kalan çocukların tedavisini amaçlayan sosyal programlar hazırlayacaktır.

Madde 20 :
Ailesiz çocuğun korunması:
Devlet ,aile ortamından yoksun çocuğu özel olarak korumak ,bu tür durumlarda uygun alternatif aile bulmak ya da kurumlar aracılığıyla çocuğun bakımını sağlamakla yükümlüdür.Bu yükümlülüğün yerine getirilmesi doğrultusundaki çabalarda ,çocuğun kültürel kimliğine gerekli dikkat gösterilecektir.

Madde 21 :
Evlat edinme :
Çocuk evlat edinmenin tanındığı ve/veya serbest bırakıldığı ülkelerde bu uygulama, yalnızca çocuğun yüksek yararına olacak şekilde , konunun uzmanı yetkililerin izniyle ve çocuk için gerekli güvenceler sağlandıktan sonra gerçekleştirilebilecektir.

Etiketler:Çocuk haklarina dair sozlesme
Birleşmiş Milletler: Birleşmiş Milletler Örgütü ya da kısaca Birleşmiş Milletler (BM), 24 Ekim 1945'te kurulmuş dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslar arasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüttür.
Amerika Birleşik Devletleri: Amerika Birleşik Devletleri (kısaca ABD) (İngilizce: United States of America (USA), ayrıca Birleşik Devletler olarak da bilinir), elli tane eyalet ve bir tane federal bölgeden oluşan bir federal anayasal cumhuriyettir.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Birleşmiş Milletler'in, üye ülkeler arasında güvenlik ve barışı korumakla yükümlü, en güçlü organı.
UNESCO: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü ya da UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), Birleşmiş Milletler'in özel bir kurumu olarak, II. Dünya Savaşı'ndan sonra, 1946 yılında kurulmuştur.
Birleşik Krallık: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, (İngilizce: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), Avrupa'nın batısında, coğrafi olarak Büyük Britanya Adasının tamamını, İrlanda Adası'nın kuzey kısmını ve bazı diğer Britanya Adalarını kapsayan ülke. Ülkenin ismi, gerek ülke içinde, gerekse uluslararası camiada genellikle Birleşik Krallık (İngilizce: United Kingdom) olarak kullanılır. Büyük Britanya (İngilizce: Great Britain) sözcüğü de zaman zaman Birleşik Krallık anlamında kullanılır. Birleşik Krallığın kurucu unsurlarından oluşmuş, en gelişmiş ve kalabalık ülkesi olan İngiltere'nin ismi ise birçok yabancı medya kuruluşunda ve zaman zaman da resmi kanallarda Birleşik Krallık yerine kullanılır. Ülkenin vatandaşları için kullanılan resmi tanımlama Britanyalıdır (İngilizce: British). Bununla birlikte İngiliz sözcüğü de uluslararası camiada yaygın olarak kullanılır.
Milletler Cemiyeti: Birleşmiş Milletler'in temeli sayılabilecek bu organizasyon, I. Dünya Savaşı'nın ardından İsviçre'de 10 Ocak 1920'de kuruldu.
Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü: Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü ya da Uluslararası Tiyatrolar Birliği (İngilizce: International Theatre Institute, kısaltma: ITI), 1948'de UNESCO ve uluslararası tiyatro toplumu tarafından Prag'da kurulmuş olan bir sivil toplum kuruluşudur.
Uluslararası Adalet Divanı: Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler'in başlıca yargı organıdır. Uluslararası Adalet Divanı'nın merkezi Hollanda'nın Lahey kentindedir.
Uluslararası Dürüstler: Uluslararası Dürüstler (İbranice: חסידי אומות העולם‎, Chassidey Umot Haolam, Dünya uluslarının dürüst insanları) İsrail Devleti'nin Naziler tarafından Holokost'a maruz kalan Yahudileri kurtarmak için hayatını riske atan gayri-Yahudilere verdiği onursal sıfattır.Terim, Nuh’un evrensel kanunlarına itaat eden Yahudi olmayan insanları anlatan “dürüst Yahudi olmayan” kavramından gelir.
Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu: Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu (veya Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu / La Commission Internationale de l'État Civil / International Commission on Civil Status) uluslararası alandaki gelişmelerin, bireylerin vatandaşlık ve nüfus kayıtlarında meydana gelecek değişikliklerin izlenmesi, bununla ilgili sorunların çözümü konusunda işbirliğini zorunlu hale getirmesi sonucu, (CIEC) 25 Eylül 1950 yılında İsviçre’nin Bern şehrinde Fransa, Belçika, Lüksemburg, Hollanda ve İsviçre arasında imzalanan bir protokol ile kurulmuştur.
Çocuklar Duymasın: Çocuklar Duymasın, Türk aile komedi televizyon dizisi. Mint Prodüksiyon tarafından hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Raşit Çelikezer oturmaktadır.
Çocuk felci: Çocuk felci, (Poliomyelit) özellikle omurilikteki kasların kasılmasını başlatan sinir hücrelerine zarar veren bir virüsün (Polia virus) yolaçtığı bulaşıcı enfeksiyondur.
Çocuk edebiyatı: Çocuk Edebiyatı, 15 yaş altı çocuklar için konuları, karakterleri ve kullanılan dil özelleştirilerek hazırlanan edebi eserlerin oluşturduğu edebiyat koludur.
T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu: Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), Türkiye'de yoksul ve korunmaya muhtaç çocuklara ve ailelere bakım, eğitim, sağlık, kültür hizmetlerini sistemli bir biçimde sunmak için oluşturulmuş bir kurumdur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir