Biyoloji Canlılar Alemi

Sponsorlu Bağlantılar

Bu makalede Biyoloji Canlılar Alemi ve Biyolojide Hayvanların Canlıların Sınıflandırılması Alem hakkında kısa kısa bilgiler bulabilirsiniz. Lütfen not alın. Canlılar Alemi Ve Canlıların Sınıflandırılması ile iligli olan sorularınızı gidereceğini düşünüyorum.


Canlılar Alemi Ve Canlıların Sınıflandırılması

Canlılar Alemi ve Canlıların Sınıflandırılması

Yeryüzünde birbirine benzeyen ve birbirlerinden farklı bir çok canlı yaşamaktadır. Bu durum canlıların incelenmesini kolaylaştırmak için bilimsel olarak ortak özelliklerine ve akrabalık derecelerine göre sınıflandırmalarını zorunlu kılmıştır.

İlk sınıflandırmalar canlıların dış görünüşlerine göre yapılmaktaydı. Bilinen ilk sınıflandırma Aristo tarafından bitkiler ve hayvanlar diye yapılmıştır. Hayvanları da karada, havada ve denizde yaşayanlar diye ayırmış; bitkileri otlar, ağaçlar ve çalılar diye ayırmıştır.

Bilimsel sınıflandırma ise homolog organlara, anatomik benzerliklere, protein benzerliklerine ve akrabalık derecelerine göre yapılır. Homolog organların kökenleri aynı olmasına karşın görevleri farklı olabilir. Örneğin insanda kol, balinada yüzgeç, yarasada kanat aynı kökene sahip organlardır. Analog organlar ise görevleri aynı fakat kökenleri farklı olan organlardır. Kuşun kanadı ile sineğin kanadı uçma görevini yerine getirir fakat kökenleri tamamen farklıdır.

Sınıflandırmanın temel birimi türdür. Aynı kökenden gelen, aynı özelliklere sahip, kromozom sayıları aynı olan birbirleriyle çiftleştiğinde verimli döller verebilen canlılara aynı türden denir. Birbirleriyle çiftleşebilen fakat kısır döller veren canlılarda genellikle aynı cinsten kabul edilir. Örn: At ile eşek…

Bilimsel isimlendirme ikili yapılır. Önce cins ismi sonra tür ismi gelir:
Canis lupus: kurt
Canis familaris: av köpeği…
felis leo: aslan
felis domesticus: kedi…
Felis aslan ve kedinin aynı cinsten olduğunu gösteren cins ismidir.

Sınıflandırma basamaklarının en genişi alemdir.

Kingdom Alem
Phylum Şube
Subphylum Alt Şube
Class Sınıf
Order Takım
Suborder Alt Takım
Family Aile
Genus Cins
Species Tür

(alt kategoriler eklenerek bu şema genişletilebilir)
Alemden türe doğru inildikçe birey sayısı azalır, ortak özellik ve akrabalık derecesi artar.

Canlılar beş ayrı alem (kingdom) altında incelenir:

-bitkiler
-hayvanlar
-monera
-protista
-mantarlar

Hayvanlar alemi bir alt aşamada ayrı şubeler (phylum) olarak ayrılır: Örn: Chordata şubesi sinir ağına sahip olan hayvanları içerir.

İnsan türünün bilimsel ismi ‘homo sapiens’tir. Yeryüzünde yaşayan tek insan cinsi budur. Diğerlerinin (neanderthal vs..) soyu tükenmiştir.

İnsanın sınıflandrılması:

sınıf: memeliler
takım: primatlar
alt takım: haplorrhini
aile: hominidae
cins: homo
tür: homo sapiens şeklindedir.

İnsan hominidae ailesindendir. Bu aileye şempanzeler, goriller ve orangutanlar da dahildir.

Etiketler:biyoloji canlılar alemi biyolojide hayvanların canlıların sınıflandırılması alem canl canlilar alemi canlilar alemi biyoloji canlilari siniflandir canlilari siniflandirması canlilarin insanlar hayvanlar ve bitkiler olarak siniflandirilmasi canlilarin sinflandirilmasi canlilarin siniflandirmasi ve biyolojik çeşitleri canliların sınıflandırılması canlı alemin sınıflandırılması canlı sınıflandırılması canlı sınıflandırılması birimler canlılar alem canlılar alemi canlılar alemi sistemler canlılar alemi sınıflandırma canlılar alemi sınıflandırması canlılar alemi sınıflandırılması canlılar aleminin sınıflandırılması canlılar alemı canlılar alemşi canlılar sınıflaması canlılar sınıflandırma canlılar sınıflandırılması ve biyolojik çeşitler canlılarda sınıflandırma canlıları sınıflandırma canlıların canlıların sınıflandırılması sınıflandırılması
Evrim: Evrim, biyolojide canlı türlerinin nesilden nesile kalıtsal değişime uğrayarak ilk halinden farklı özellikler kazanma süreci.
Bilimsel sınıflandırma: Bilimsel sınıflandırma veya biyolojik sınıflandırma, biyologların yaşayan veya soyu tükenmiş canlılara ait türleri nasıl gruplandıracaklarına veya kategorize edeceklerine dair bilimsel temelleri ortaya koyar. Modern sınıflandırma, Carolus Linnaeus'un, türlerin fiziksel özelliklerine göre sınıflandırılması sistemini temel alır. Bu sınıflandırma Linnaeus'dan beri Darwinci prensibin genel kuralları ışığında birçok düzenlemeye uğramıştır. Moleküler sınıflandırmanın, kullandığı DNA analizi yöntemi ile bu sınıflandırmanın birçok ilkesi de değişmiştir ve değişmeye devam etmektedir. Bilimsel sınıflandırma bir bilim olarak taksonomi veya sistematik ile ilişkilidir.
Üreme: Üreme, çoğalma olarak da bilinir, bir canlının neslini devam ettirmesi olayı. Büyüme ve gelişmesini tamamlayan her canlı çoğalma yeteğine sahip olur.
Biyolojik antropoloji: Biyolojik antropoloji (ya da Fiziksel antropoloji), biyolojik evrim, kalıtım, uyum ve varyasyon, primat morfolojisi ve insan evrimine ilişkin fosil kayıtları inceleyen bir bilim dalıdır.
Canlı: Canlı ya da Organizma; biyoloji ve ekolojide, fonksiyonlarını yaşama mümkün olduğunca uyum sağlayarak sürdüren basit yapılı moleküllerin veya karmaşık organlar sistemlerinin bir araya gelmesiyle oluşan varlıklar için kullanılan bir kavramdır.
Beslenme: Beslenme, canlılığın gereklerini yerine getirmek için gerekli olan maddeleri, canlı dışı ortamdan edinme faaliyetine verilen isimdir.
Canlılarda davranış: Canlıların çevreden gelen uyartıları değerlendirdikten sonra gösterdikleri tepkilere davranış denir.
Üreme: Üreme, çoğalma olarak da bilinir, bir canlının neslini devam ettirmesi olayı. Büyüme ve gelişmesini tamamlayan her canlı çoğalma yeteğine sahip olur.
Alemin Kıralı: Alemin Kıralı, Süreç Film şirketinin yapımcılığını üstlendiği, atv'de yayınlanan Türk sit-com televizyon dizisi.
Alemitu Bekele: Alemitu Bekele, (Alemitu Bekele Degfa; d. 17 Eylül 1977) Etiyopya asıllı Türk Avrupa Şampiyonu orta ve uzun mesafe koşucusu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir