Canlılarda Beslenme İlişkileri Ve Enerji Akışı

Sponsorlu Bağlantılar

Bu yazıda Canlılarda Beslenme İlişkileri Ve Enerji Akışı hakkında kısa özet bilgiler bulabilirsiniz. Not denizinden…

Canlılarda Beslenme İlişkileri ve Enerji Akışı

Name:	Canlilarda-Enerji-İliskileri.jpg <br />
Views:	414 <br />
Size:	9,2 KB (Kilobyte) <br />
ID:	29572Yeryüzündeki hayatın devamı için enerjiye ihtiyaç vardır. Bu enerji temel olarak güneşten gelir.

Mesela rüzgarlar güneş nedeniyle oluşan hava sıcaklıkları farkıla oluşur, fotosentez güneş ışığı yardımıyla olur v.s…. Canlılar aldıkları güneş enerjisiyle, yeryüzünde ve havadaki element,bileşik,mineraller ile besinlerini sentezler ve besin zincirinin diğer halkasına aktarırlar. Bu grupta genel olarak bitkiler bulunur. Hayvanlar, bitkileri tüketerek beslenme ihtiyaçlarını giderir ve bu besinlerden enerji ihtiyclarını karşılarlar. Bazı hayvanlar da hem bitkisel hemde hayvansal gıdaları tüketerek besin ve enerji ihtiyaçlarını karşılarlar. Tüm canlılar bu besinlerin bir kısmını metabolizmalarının yapısı ve büyümesi için diğer kısmını ise metabolizmalarının devamı için enerjiye dönüştürerek kullanırlar.

Hayvanlar için alınan besinler içerisinde mineraller,proteinler,yağlar,karbonhidratlar su ve vitaminler bulunmakta olup,canlı vücudu kendi ihtiyacı olanı aldıktan sonra kalan atıkları ya da ihtiyaç duymadığı fazlalıkları dışarı atarlar. Bu olaylara dışkılama ve boşaltım denir. Aynı şekilde bitki, hayvan atık ve leşlerini saprofit(ayrıştırıcı) canlılar kullanmakta ve metabolizmaları için gerekmeyen molekülleri toprağa ve havaya bırakırlar. Toprağa düşen ve havaya karışan moleküllerden bazılarını bitkiler ve hayvanlar direkt olarak kullanamazlar, bunun kullanılır hale getirilmesini de bazı mikroorganizmalar mümkün kılmaktadır. Bu olay da kemosentez olarak tanımlanır. Bu olaylar zinciri bu şekilde milyonlarca yıldır sürmektedir. Dinazorlardan bugüne kadar….Milyonlarca yıldır bu olaylar zincirinin devam etmesi, bugün çevremize baktığımızda dünyamızın temiz ve bu atıklardan dolayı zarar görmemesi, dengesinin bozulmamasını ve yaşamın devam edebilmesini gayet iyi bir şekilde açıklar. Bu olaylar zincirine ”Besin zinciri” denir.

Name:	Canlilarda-Enerji-İliskileri-1.jpg <br />
Views:	384 <br />
Size:	5,8 KB (Kilobyte) <br />
ID:	29573Besin zinciri tam olarak, bir canlının bir canlıyla beslenirken aynı zamanda başka bir canlının besini olmasıdır. Doğada besin zinciri hiçbir zaman tek zincir şeklinde değildir. Çünkü canlıların beslenme alternatifleri çok sayıdadır ve beslenme zinciri bir beslenme ağına benzer özelliktedir. Zincirin her halkası ayrı bir canlı türü tarafından temsil edilir. Besin zincirinin kısalığıyla orantılı olarak enerji ekonomik bir şekilde kullanılmış olur, besin zincirinin en alt tabakasında(1. halkada) ototroflar, en üst tabakasında (son halkasında) ise 3.tüketiciler (Yırtıcılar= omnivorlar) bulunur. Besin zincirindeki canlı türleri , * üreticiler (ototroflar)

* Tüketiciler (hetetroflar)
* Ayrıştırıcılar (saprofitler) olmak üzere üç gruba ayrılır.

Tüketiciler de kendi arasında,
*Birincil tüketiciler (Herbivorlar)
* İkincil tüketiciler (Karnivorlar)
* Üçüncül tüketiciler (Omnivorlar)
olmak üzere üç gruba ayrılırlar.

Ayrıştırıcılar besin zincirine her halkadan katılabilirler, çünkü her tür canlının atığını ve leşini ayrıştırırlar. Her halkadan bir üst halkaya aktarılan organik besin ve enerjinin oranı canlının kendisi için kullandığının 9 da 1′ idir. Yani toplam enerjinin yüzde 10’u bir üst halkaya taşınır. Buna da yüzde 10 yasası denir. Enerji yukarı doğru her basamakta 10 kat azalarak aktarılırken biyolojik birikim (Kimyasal maddeler, radyoaktivite gibi) besin zincirinde yukarı doğru gittikçe artar.

Etiketler:Canlılarda Beslenme İlişkileri ve Enerji Akışı
Beslenme: Beslenme, canlılığın gereklerini yerine getirmek için gerekli olan maddeleri, canlı dışı ortamdan edinme faaliyetine verilen isimdir.
Canlılarda davranış: Canlıların çevreden gelen uyartıları değerlendirdikten sonra gösterdikleri tepkilere davranış denir.
Üreme: Üreme, çoğalma olarak da bilinir, bir canlının neslini devam ettirmesi olayı. Büyüme ve gelişmesini tamamlayan her canlı çoğalma yeteğine sahip olur.
Beslenme (anlam ayrımı): * Beslenme (biyoloji)
Beslenme tıbbı: Beslenme tıbbı, beslenme alışkanlıklarının değiştirilerek ağızdan alınan vitamin ve mineral desteğinde bulunulmasına dayanır.
Enerjinin korunumu yasası: Enerjinin korunumu fizikte, yalıtılmış bir sistemdeki enerjinin toplam miktarının sabit kalmasıdır. Buna göre enerji kaybolamaz ancak şeklini değiştirebilir.
Elektrik santrali: Elektrik santralı, elektrik üretecek bir fabrikayı meydana getiren tesislerin tümü.
Enerji seviyesi: Enerji seviyesi (veya Yörünge), atom çekirdeğinin etrafında katman katman biçiminde bulunan kısımların herbiridir.
Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti hükûmetine bağlı olarak çalışan ve enerji ve tabii kaynaklar ile alakalı işlerin yürütülmesinden sorumlu olan bakanlık.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir