Canlılardaki Organik Bileşikler

Sponsorlu Bağlantılar

Canlılardaki Organik Bileşikler ve Canlılardaki Organik Bileşikler Nelerdir ile ilgili bu yazıda Canlılardaki Organik Bileşikler hakkında kısa özet bilgiler bulabilirsiniz. Not denizinden…


Canlılardaki Organik Bileşikler

Canlılardaki Organik Bileşikler
PROTEİNLER:
Proteinler hücrenin en önemli organik maddelerinden birisidir Proteinler canlılık olaylarının sürebilmesi için kesinlikle gerekli olan bileşiklerdir Proteinlerin yapıtaşları amino asitlerdir Her amino asitinde ortak olan özellik şudur Bunlarda terminal bir amino grubu ve bir karboksil grubu ile birlikte C atomuna bağlı bir yan zincir bulunur Amino asitler aynı anda hem amino grubu hem de karboksil grubu taşıdıklarından amfoter karakter gösterirler Amino asitler birbirleri ile önce gelen amino asitin karboksil grubu sonra gelen amino asitin amino grubuna bir molekül su çıkacak şekilde bağlanır Bu bağa peptid bağı denir

Proteinlerin özellikleri içerdikleri amino asitlerinin sayısına, çeşitine ve amino asitlerin polipeptid zinciri üzerindeki sıralanışlarına bağlıdır Amino asitlerin sıralanışlarındaki farklar nedeni ile her canlı organizma türü için özel olan protein tipleri vardır, birininki diğerine uymaz Bu nedenle gerektiğinde bir türden diğer türe aktarılışlarında güçlükler çıkabilir Örneğin, kan alış verişi sırasında hastaya verilen kan uygun olmadığında şok ve ölüme, bazı bitkilerin polenleri solunum yolu ile alındığında alerjiye neden olabilirler Bazen amino asitlerin sıralanışlarında bir amino asitin yer değiştirmiş olması ciddi bir hastalığa neden olur

LİPİTLER(YAĞLAR):Lipitler suda erimeyen buna karşın eter, benzen, kloroform gibi organik çözgenlerde eriyen bir dizi heterojen organik bileşiklerdir Sitoloji bakımından lipidler hücrede serbest lipitler hücrede serbest lipit ve örtülü lipit olmak üzere iki türlüdür Organizmada lipidlerin oynadığı rol bulundukları yer ve dağılışlarına göre değişiktir Kimyasalve fiziksel özelliklerine göre lipitler, basit lipitler, bileşik lipitler, streoitler ve yağda eriyen vitaminler gibi çeşitli alt gruplara ayrılırlar

KARBONHİDRATLAR:Karbonhidratlar 1:2:1 oranında CHO den oluşan organik bileşiklerdir Hayvan ve bitki hücrelerinin büyük çoğunluğunda hücre çeperi yapısına katılır ve destek ödevi görürler Bazı karbonhidratlar nükleik asitlerin yapı birimlerini oluştururlarKarbonhidratlar molekül yapılarına göre monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler olmak üzere üç gruba ayrılırlar

NUKLEİK ASİTLER:Nükleik asitler hücrenin en önemli organik bileşikleridirNükleik asitlere bu ismin verilmesinin nedeni su içindeki suspansiyonlarının asit reaksiyon vermesindendir Nükleik asitler bütün canlılarda deoksiribonükleik asit (DNA) ve ribonükleik asit (RNA) biçiminde bulunurlar

Ökaryotik hücrelerde dna başlıca nükleusta bulunurStoplazmada ise DNA az miktarda mitokondri ve kloroplast içinde bulunur
RNA hücrede hem nukleus hem de stoplazmada bulunur Stoplazmada ribozom yapısının büyük bir kısmını oluşturur, ayrıca mitokondri ve kloroplastta da RNA vardır
linkz_publisher_id = 12369;
linkz_scope = [‘linkzarea01′];

Etiketler:canlılardaki organik bileşikler Canlılardaki Organik Bileşikler Nelerdir
Organik kimya: Organik kimya karbon temelli bileşiklerin yapısını, özelliklerini, tepkimelerini ve sentez yollarını inceleyen kimya dalıdır.
Organik bileşik: Organik bileşikler, molekülleri karbon içeren kalabalık kimyasal bileşikler sınıfındandır. Aşağıda sunulan tarihsel nedenlerden dolayı, bu bileşiklerin küçük bir kısmı, örneğin karbonatlar, basit karbon oksitleri ve siyanürlerin yanı sıra, karbon allotropları inorganik kabul edilir.
Organik tarım: Organik tarım, bitki nöbetleşmesi, yeşil gübre, kompost, "biyolojik zararlı kontrolü"nü içeren ve toprak üretkenliğini sağlamada mekanik işlemeye dayanan; sentetik gübre, pestisit, hormon, hayvan yem katkıları ve genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanımını reddeden veya sınırlayan tarım yöntemidir.
Organik madde: Genellikle canlıların yapısında bulunan ve yapısında istisnasız olarak karbon atomu taşıyan maddelere denir.Doğal olarak bulunmayıp organizmada metaboliz­ma sırasında meydana gelen maddelerdir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir