Çekirdek Kimyası Nedir ?

Sponsorlu Bağlantılar

Bu yazıda Çekirdek Kimyası Nedir ? hakkında kısa özet bilgiler bulabilirsiniz. Not denizinden…

Çekirdek Kimyası Nedir
Çekirdek kimyası, kimyanın ışınetkinlik, çekirdek tepkimesi ve çekirdek özellikleriyle ilgilenen bir alt dalıdır. Kuantum mekaniği’nin atom çekirdeğine uygulanması ile ortaya çıkmıştır. Fizik’teki dengi Nükleer Fiziktir. Örneğin çekirdekten alfa taneciklerinin yayılması Kuantum Mekaniği ilkeleri ile başarıyla açıklanmıştır. Çekirdek modelleri de Kuantum Mekaniksel olarak ortaya atılmış, günümüzde de başarıyla uygulanan modellerdir. Radyoaktivite, Radyasyon kimyası ve Nükleosentez de bu dalın altdallarıdır. Çekirdeklerin kararlılıkları artan nötron sayıları ile azalmakla birlikte, kararlılığın çekirdeğin ağır olması ile ilgisi yoktur. Oldukça kararlı süper ağır elementlerin varlığı teorik olarak öngörülmüştür ve sentez çalışmaları başlamıştır. Bu elementler de "kararlılık kuşağı" içindedir.
linkz_publisher_id = 12369;
linkz_scope = [‘linkzarea01′];

Etiketler:
Çekirdek (anlam ayrımı): Çekirdek, şu anlamlara gelebilir;
Çekirdek (bilgisayar bilimi): İşletim sistemi çekirdeği, kısaca çekirdek (kernel), işletim sisteminin kalbidir. Uygulamalar ve donanım seviyesindeki bilgi işlemleri arasında bir köprü görevi görür.
Hücre çekirdeği: Hücre çekirdeği, ya da nükleus, ökaryot hücrelerin çoğunda bulunan zarla kaplı bir organeldir. Hücrenin genetik bilgilerinin çoğu, hücre çekirdeğinin içinde katlı uzun doğrusal DNA molekülleri ile histon gibi birçok proteinin biraraya gelerek oluşturduğu kromozomlarda bulunur.
Çekirdek fiziği: Çekirdek fiziği veya nükleer fizik fiziğin atomun çekirdeğini inceleyen dalıdır. Başlıca 3 amacı vardır, temel parçacıkları (proton ve nötron) ve etkileşimlerini incelemek, çekirdek özelliklerini sınıflandırmak, değerlendirmektir ve teknolojik gelişmeler sağlamaktır.
Çekirdekçik: Çekirdekçik, kromozom içeren üst yapılı hücrelerdeki bir yapıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir