Çemberde Açı

Sponsorlu Bağlantılar
aob bu d1 d2 dik geometri gibi uzun Çemberde Açı Çemberin Uzunluğu çemberde açı ve uzunluk çemberde açı çemberin uzun..

Çemberde Açı Ve Uzunluk

Çemberde Açı ve Uzunluk

  • TEĞET – KİRİŞ ÖZELLİKLERİ

1. Teğet noktasından ve çemberin merkezinden geçen doğru, teğet olan doğruya diktir.AB doğrusu T noktasında çembere teğet
AB ^ OTTeğet doğrusuna, teğet noktasından çizilen dik doğru çemberin merkezinden geçer.
2. Çemberin dışındaki bir noktadan çembere çizilen teğetlerin uzulukları birbirine
eşittir.

Çember Uzunluğu İle İlgili Problemler

üç kenarının birbirine eşit olan bir üçgenin çevresinin uzunluğu 12 cm dir . üçgenin bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir ?

Çıkmış Geometri Soruları

son 10 yılda çıkmış geometri soruları lazım acıl :)

Çemberde Açılar

ÇEMBERDE AÇILAR

Düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktalar kümesine çember denir.
O noktasından r uzaklıktaki noktalar kümesi, O merkezli ve r yarıçaplı çemberdir.

Çember üzerindeki iki noktayı birleştiren doğru parçasına kiriş denir. kirişi gibi.
En uzun kiriş merkezden geçen kiriştir. O merkezinden geçen kirişine çemberin çapı denir.
Çemberi iki noktada kesen doğrulara kesen denir. d2 doğrusu çemberi K ve L noktalarında kestiğine göre, kesendir.
Çemberi bir noktada kesen doğruya teğet denir. d1 doğrusu çemberi T noktasında kestiğinden teğettir.
Çemberin merkezindeki 360° lik açı çember yayının tamamını görür.
Çember yayının açısal değeri 360° dir.

Çap çember yayını iki eşit parçaya ayırır. Her bir parça 180° dir.

* ÇEMBERDE AÇI ÖZELLİKLERİ

1. Merkez Açı
Köşesi çemberin merkezinde olan açıya merkez açı denir. Bir merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir.
m(AOB)=m(AB)=a

2. Çevre Açı
Köşesi çemberin üzerinde, kenarları bu çemberin kirişleri
olan açıya çevre açı denir. Çevre açının ölçüsü, gördüğü
yayın ölçüsünün yarısına eşittir.

Aynı yayı gören çevre açının ölçüsü merkez açının ölçüsünün
yarısıdır.

Aynı yayı gören çevre açıların ölçüleri eşittir.
m(BAC) = m(BEC) = m(BDC)

Çapı gören çevre açının ölçüsü 90° dir.
m(AEB) = m(ACB) = m(ADB) = 90°

3. Teğet – kiriş açı
Köşesi çember üzerinde, kollarından biri çemberin teğeti, diğeri çemberin kirişi olan açıya, teğet – kiriş açı denir.
Teğet – kiriş açının ölçüsü, gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir.

* Aynı yayı gören teğet-kiriş açı ile çevre açının ölçüleri eşittir.

m(ABT) = m(ATC) = a

4. İç Açı
Bir çemberde kesişen farklı iki kirişin oluşturduğu açıya iç açı denir.
İç açının ölçüsü gördüğü yayların ölçüleri toplamının yarısına eşittir.

5. Dış Açı
İki kesenin, iki teğetin veya bir teğetle bir kesenin
oluşturduğu açıya, çemberin bir dış açısı denir.

Bir dış açının ölçüsü, gördüğü yayların ölçüleri farkının yarısına eşittir.
APB açısı AB ve CD yaylarını gördüğüne göre,

*

Uzunluk Ölçüleri – Uzunluk Birimleri

Uzunluk Ölçüleri – Uzunluk Birimleri
Bir cismin boyunu ifade eden büyüklük. Bu büyüklük en boy veya yükseklik yönlerinde olabilir. Fizikte ise uzunluk mesafe ile eşdeğer anlamda kullanılır. SI birim sistemindemetre (m) dir. Bu temel birimden aşağıdaki birimler türetilir:

* Kilometre: 1 km = 1000 m = 103 m
o Hektometre: 100 m = 102 m
o Dekametre: 10 m = 101 m
* Metre: 1 m = 1000 mm = 100 m
o Desimetre: 1 dm = 100 mm = 10-1 m
o Santimetre: 1 cm = 10 mm = 10-2 m
* Milimetre: 1 mm = 1000 µm = 10-3 m
* Mikrometre: 1 µm = 1000 nm = 10-6 m
* Nanometre: 1 nm = 1000 pm = 10-9 m
* Pikometre: 1 pm = 1000 fm = 10-12 m

Uzunluk Ölçüleri ve Sembolleri

* Adım (Yaklaşık DEğer)
* Angstrom
* Astronomik Birim–> Sembolü: au
* Dekametre –> Sembolü: dam
* Desimetre –> Sembolü: dm
* Deniz Mili
* Elle
* Feet (Foot)–> Sembolü: ft
* Femtometre (Fermi) –> Sembolü: fm
* Gigametre–> Sembolü: Gm
* Hektometre –> Sembolü: hm
* Hubble uzunluğu
* İnç(Inch) –> Sembolü: in
* Işık Yılı
* Kilometre –> Sembolü: km
* Megametre
* Metre–> Sembolü: m
* Mikron (Mikrometre)–> Sembolü: µm
* Mil (Kara Mili) –> Sembolü: mi
* Milimetre–> Sembolü: mm
* Nanometre–> Sembolü: nm
* Parsek
* Pikometre–> Sembolü: pm
* Santimetre–> Sembolü: cm
* Thou
* Yard (Yarda)–> Sembolü: yd

Matbaada kullanılan Uzunluk Ölçüleri

* Pika (pica, pc)
* Punto (point, pt)

Denizcilikte ve Su Sporlarında kullanılan Mesafe Ölçü Birimleri

* Linye
* Kulaç
* Pus
* Fathom
* Gomina
* Cable
* Kadem

Osmanlı Uzunluk ve Uzaklık (Mesafe) Ölçü Birimleri – Eski Uzunluk Ölçüleri

* Arşın
* Ayak
* Berid
* Çarşı Arşını
* Endaze
* Eski Mil
* Fersah
* Hat
* Kadem
* Kerrab
* Kirah
* Kulaç
* Menzil
* Merhale
* Nokta
* Parmak
* Rubu (Rub)
* Urup (Urub)
* Zirai (Zira)

Popüler Amerikan Uzunluk ve Mesafe (Uzaklık Ölçüleri) Çevirimleri

1. feet metre
2. cm inç
3. yard metre
4. inch metre
5. metre inç
6. foot cm
7. mil kilometre
8. metre inch

alinti

Etiketler:çemberde açı ve uzunluk çemberde açı çemberin uzunluğu çemberde uzunluk özellikleri çemberde açılar ve uzunluk çemberde açı özellikleri çember açı teğet açı çemberde kiriş uzunluğu çemberlerde açılar çemberde açılar çemberde uzunluk ve açı çemberde açi ve uzunluk kiriş uzunluğu çemberde acı uzunluk çember açılar çemberde uzunluk çemberin uzunluğu nedir çember uzunlukları çember ve çemberde uzunluk
Açık yıldız kümesi: Açık yıldız kümesi veya kısaca açık küme, aynı dev moleküler buluttan meydana gelmiş birkaç bin yıldızdan oluşan bir yıldız grubuna verilen isimdir.
Acı: Acı, hazın karşıtı olarak organizmanın kaçındığı hoş olmayan özel duyguların adıdır.
Açık kaynak: Açık kaynak yazılım (İngilizce: open-source software) veya açık kaynaklı yazılım veya kaynağı açık yazılım, kaynak kodu isteyen herkese açık olan yazılımlardır.
Açık tohumlular: Açık tohumlular (pinophyta), çoğunlukla ağaç ya da ağaççık, seyrek de olsa çalı biçiminde olan bitkileri kapsayan taksonomik grup.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir