Dik Dairesel Koninin Özellikleri

Sponsorlu BağlantılarDik Dairesel Koninin Özellikleri ve Geometrik Cisimlerin Özellikleri Koni ile ilgili bu yazıda Matemetikte Koni – Geometrik Şekil Koni hakkında kısa özet bilgiler bulabilirsiniz. Not denizinden…


Matemetikte Koni – Geometrik Şekil Koni

Matemetikte Koni – Geometrik Şekil Koni

Koni, matematikte, bir düzlem içindeki dairenin her noktasını, düzlem dışındaki bir noktaya birleştiren doğru parçalarının meydana getirdiği geometrik şekil.

Dik üçgenin bir dik kenarı etrafında döndürülmesiyle elde edilen koniye, dik koni veya dönel koni denir. Koniler, tabanlarına göre; dairesel koni, eliptik koni gibi isimler alırlar. Dairesel bir dik koninin taban merkezini tepe noktasına birleştiren doğru parçasına, bu koninin ekseni veya yüksekliği denir. Taban çevresinin herhangi bir noktasını tepeye birleştiren doğru parçasına koninin ana doğrusu veya apotemi adı verilir. Taban çevresinin her noktasını tepeye birleştiren doğru parçalarının meydana getirdiği yüzey, koninin yanal yüzeyi adını alır. Yanal yüzeyin alanı, taban çevresi ile apoteminin çarpımının yarısına eşittir. Taban yarıçapının uzunluğu r, apotemi uzunluğu a ise yanal yüzey alanı= π·r·a olur. Bir dairesel dik koninin hacmi de, taban alanı ile yüksekliğin çarpımının üçte biri alınarak elde edilirr:
Bir dönel koninin düzlemlerle arakesitine, konikler adı verilir. Herhangi bir koni, tabana paralel bir düzlemle kesilirse, düzlemle taban arasında kalan kısma kesik koni denir.

Etiketler:2 dik dairesel koninin özellikleri geometrik cisimlerin özellikleri koni geometrik koninin özellikleri nelerdir? geometrik sekil koni geometrik şekil koni geometrik şekiller koni geometrİk Şekİller konİ koni nedir koni nedir ve özellikleri koni nedir özellikleri koni ve özellikleri koni özellikler koni özellikleri koni özellikleri nelerdir koni şekli koni şeklinin özellikleri konilerin özellikleri konin nedir konin özellikleri konin şekli koninin hacmi koninin özellikler koninin özellikleri koninin özellikleri nelerdir konı geometrık sekıl konİ Şeklİ konının özellikleri matematikte koni
Dairesel yörünge: Uzay mekaniğinde dışmerkezliği sıfıra eşit olan eliptik yörünge olarak özetlenebilecek dairesel yörünge, tanım olarak fizikte sabit eksen etrafında rotasyonun tipik bir örneğidir.
Dairesel grafik: Dairesel grafik (veya dilimli diyagram, sektor grafiği) (İngilizce:"pie chart", "pasta grafiği"), istatistik biliminde betimsel istatistik alanında kategorik (ya sırasal ölçekli ya da isimsel ölçekli) verileri görsel bir şekilde betimleyip özetlemek için hazırlanan; içindeki kategori dilimlerini orantısal olarak gösteren bir daire şeklinde sunulan bir gösterim aracıdır.

Yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir