Eğitimin İnsan Hayatındaki Yeri Ve Önemi

Sponsorlu BağlantılarEğitimin İnsan Hayatındaki Yeri Ve Önemi ve Eğitimin İnsan Ve Toplum İçin Önemi ile ilgili bu yazıda Eğitimin İnsan Hayatımdaki Önemi hakkında kısa özet bilgiler bulabilirsiniz. Not denizinden…


Eğitimin İnsan Hayatımdaki Önemi

İnsan;tabiatta bulunan en kıymetli varlık olma vasfına “idrak” istidadı ile erişmiştir.İdrak,eşya ve hadiseleri kavramak,aralarındaki ilişkiyi keşfetmek,yeni bir eser oluşturmak,sebep-sonuç dairesi içerisinde olayları anlamlandırmak ve kainat çarkında kendi yerini bularak kendini gerçekleştirmek için insana verilmiş en güzel hediyedir.

İnsan bildiğini sever,bilmediğine düşman olur.Bilmenin de birkaç türü vardır.Bizim değineceğimiz tür edimsel olanıdır.Yani insanlık tarihi boyunca yeryüzüne gelmiş ve bir süre yaşayıp varlık sahasını terketmiş insanların bizlere bıraktığı miras ve devam ettirilip,geliştirilip,düzenlenip önümüze sunulan,aktarılan insanlığın kültür mirası,duyuşsal kabiliyetleri,psikolojik arkaplanı olan bilgi topluluğu.Bu bilgi topluluğuna,bilgi öbeklerine ulaşmanın en kadim yolu eğitimdir.
Eğitim insanı insan yapan değerler silsilesini nesilden nesile aktaran çok sağlam bir araçtır.Belki de insanların toplumsal varlık olması dolayısıyle bu kurum hiçbir zaman yıkılamamıştır.Ve eğitime olan ihtiyaç hiçbir zaman tükenmek bilmemiştir ve bitmeyecektir.İnsanın keşif yoluyla kendi içine doğru bir yolculuğa çıkarak kendi kendini keşfetmesi,cevherine ulaşması açısından eğitim çok önemli unsurlara sahiptir.Bu unsurlar insanın öğrenebilme kapasitesi,öğrenmeye duyduğu açlık,merak,sorgulama,anlamlandırma eğilimleri ile sıkı bir bağ içerisindedir.

Etiketler:eğitimin insan hayatındaki yeri ve önemi eğitimin insan ve toplum için önemi eğitimin insan yaşamındaki önemi
Eğitimin tarihsel değişimi: Eflatun'un kurduğu "Akademia" (Akademi) bilinen ilk uzman yetiştirme kurumudur. Günümüzde Akademia yeryüzündeki ilk üniversite olarak kabul görür.
Eğitim: Eğitim; okullar, kurslar ve üniversiteler vasıtasıyla bireylere hayatta gerekli olan bilgi ve kabiliyetlerin sistematik bir şekilde verilmesi.
İnsan sindirim sistemi: İnsan sindirim sistemi mekanik (fiziksel) ve kimyasal sindirim olarak ikiye ayrılır. Mekanik (fiziksel) sindirim molekülleri kücük moleküllere ayırmaktır.
İnsani Gelişme Endeksi: İnsani Gelişme Göstergesi (Human Development Index), Dünya'daki ülkeler için yaşam uzunluğu, okur yazar oranı, eğitim ve yaşam düzeyi doğrultusunda hazırlanan bir ölçümdür.
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi: İnsan Hakları Evrensel Bildirisi (İngilizce: Universal Declaration of Human Rights ya da kısaca UDHR), Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun Haziran 1948'de hazırladığı ve birkaç değişiklik yapıldıktan sonra 10 Aralık 1948'de, BM Genel Kurulu'nun Paris'te yapılan oturumunda kabul edilen 30 maddelik bildiridir.
İnsan hakları: İnsan hakları, tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir. İnsan hakları, ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir