Gibbs Serbest Enerjisi

Sponsorlu Bağlantılar
bu buda bunu daha dg elde enerji gibbs kimya nin peki standart tds termodinamik yeni bir Gibbs Serbest Enerjisi Gibbs Yasası gibbs enerjisi gibbs serbest enerjisi gibbs yasası..Fiziko Kimya – Termodinamik – Gibbs Serbest Enerji

Bazı reaksiyonlar çevreye ısı yayıyordur ve DH 0 oluyor ve yine reaksiyon kendiliğinden gerçekleşiyor. Bu olayları tam olarak açıklayabilmek aralarında bir bağlantı kurabilmek için yeni bir terime ihtiyamız vardır. Buda gibbs serbest enerjisidir ve G işareti ile tanımlanır.
Daha önce öğrendiğimiz formülleri bir kere daha gözden geçirecek olursak Sabit basınç altında bir reaksiyonun oluşumu sırasında ısı değişimi entalpi değişimine eşittir.
qp=DHçevre
Sabit basınç ve sıcaklık altında DSçevre aşağıdaki formül ile hesaplanıyordu. Buradaki DH reaksiyonun entalpi değişimi, T ise mutlak sıcaklık
DSçevre = – DH/T
Toplam entropi değişimi

DStoplam = DS sistem + DSçevre
DStoplam = DS sistem – DH/T eşitliğin her iki tarafı (-T) ile çarpılırsa

-TDStoplam = DH – TDS bağıntısı elde edilir ve bu bağıntı gibbs serbest enerjisi ile bir reaksiyonun kendiliğinden olup oluşmayacağını açıklamak amacı ile kullanılır.

Serbest enerji

G = H-TS ifadesi ile tanımlanır.

Sabit basınç ve sıcaklıkta reaksiyonun serbest enerji değişimi
DG = DH – TDS olarak tanımlanır.

-TDStoplam = DH – TDS
DG = -TDStoplam şeklinde bağlantı kurulabilir. Peki ne anlama gelmektedir bu formüller .

Bunu da şöyle özetliyebiliriz.

* Kendiliğinden olan değişimlerde sistemin serbest enerjisi azalır.

DStoplam > 0 olacağından – TDS< 0 olacaktır.
Böylelikle sabit basınç ve sıcaklık altında – TDS< 0 olduğundan DG< 0 olacaktır.
DG negatif ise reaksiyon kendiliğinden oluşur.

* Dengede bir sistemde DStoplam =0 olacağından , – TDS = 0 ve DG = 0 olacaktır.

DG = 0 sistem dengededir.

* DG > 0 ise reaksiyon kendiliğinden oluşmaz.

Özetle bir reaksiyonun kendiliğinden olabilmesi için DG� nin negatif olması gerekmektedir. Buda DH 0 olması ile sağlanabilir.

Hesaplama yaparken bileşiklerin standart serbest oluşum enerjisi ( DGº) hesaplanırken
DGº = (DGºürünler – DGº reaktantlar ) şeklinde hesaplanabilir. Burada dikkat edilmesi gereken şey elementlerin (O2, N2 gibi) standart serbest oluşum entalpiler 0�dır

Fiziko Kimya – Termodinamik – Gibbs Serbest Enerjisinin Sıcaklık İle Bağlantısı

DH ve DS sıcaklığa bağlı olmadığı durumlarda DG, T � nin lineer bir fonksiyonudur.
Bunun sonucunda
1. DH 0 ve DG< 0 olduğunda reaksiyon bütün sıcaklıklarda kendiliğinden oluşur.
2. DH> 0, DS 0 olduğunda reaksiyon hiçbir sıcaklıklarda kendiliğinden oluşmaz.
3. DH < 0, DS< 0 ve DG< 0 olduğunda reaksiyon düşük sıcaklıklarda kendiliğinden oluşur.
4. DH> 0, DS> 0 ve DG< 0 olduğunda reaksiyon yüksek sıcaklıklarda kendiliğinden oluşur.

Etiketler:gibbs enerjisi gibbs serbest enerjisi gibbs yasası serbest enerji nedir termodinamik formülleri gibbs kanunu gibbs serbest enerji serbest enerji değişimi gibbs serbest enerjisi nedir gibbs serbest enerjisi konu anlatımı serbest enerji değişimi ve denge serbest entalpi fizikokimya tanımlar fizikokimya termodinamik gibss serbe termodinamik fizikokimya bazi maddelerin gibbs serbest enerjisi termodinamik gibbs serbest enerji nedir sistemlerde entalpi değişimi konu anlatımı gibbs enerjisi nasıl hesaplanır
Serbest kuyruklu yarasagiller: Serbest kuyruklu yarasagiller (Emballonuridae), küçük yarasalar alt takımında yer alan bir memeli familyasıdır.
Serbest piyasa ekonomisi: Serbest piyasa ekonomisi, ekonomik faaliyetlerin tam rekabet şartları içinde serbestçe yapılabildiği, ekonomik sorunların çözümünün devletin ekonomiye müdahalesiyle değil fiyat mekanizması aracılığı ile gerçekleştirildiği ekonomi.
Serbest Cumhuriyet Fırkası: Serbest Cumhuriyet Fırkası Cumhuriyet döneminde kurulan ve çok partili siyasal yaşama geçiş yolunda ikinci deneme olan siyasi partidir.
Serbest stil yüzme: Serbest yüzme stili, yüzücünün kulaçlarla ve ayak vuruşlarıyla yüzdüğü bir stildir. Ayak vuruşları yüzücüye ancak %10 civarında hız kazandırmakta, büyük hızı ise kulaçlar kazandırmaktadır.
Serbest bölge: Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanabilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir