Hasta Ve Yaralı Tasıma Yöntemleri Silver

Sponsorlu Bağlantılar
bir engel genel kas kendi kural uzun zaman Hasta Ve Yaralı Tasıma Yöntemleri Silver Kaşık Sedye İle Taşıma Yöntemleri taşıma teknikleri hasta ve yaralı tasıma yöntemler..Hasta / Yaralı Taşıma Teknikleri

Hasta/yaralı taşınmasında genel kurallar nelerdir?

Ø Hasta/yaralı taşınmasında ilkyardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır,
Ø Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için aşağıdaki kurallara uygun davranmalıdır,
Ø Hasta/yaralıya yakın mesafede çalışılmalıdır,
Ø Daha uzun ve kuvvetli kas grupları kullanılmalıdır,
Ø Sırtın gerginliğini korumak için dizler ve kalçalar bükülmelidir (Omurilik yaralanmaları riskini azaltır),
Ø Yerden destek alacak şekilde her iki ayağı da kullanarak biri diğerinden biraz öne yerleştirilmelidir,
Ø Kalkarken, ağırlığı kalça kaslarına vererek dizler en uygun biçimde doğrultulmalıdır,
Ø Baş her zaman düz tutulmalı, homojen ve düzgün bir şekilde hareket ettirilmelidir,
Ø Yavaş ve düzgün adımlarla yürümek gerekir, adımlar omuzdan daha geniş olmamalıdır,
Ø Ağırlık kaldırırken karın muntazam tutulup kalçayı kasmak gerekir,
Ø Omuzlar, leğen kemiğinin ve omuriliğin hizasında tutulmalıdır,
Ø Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınılmalıdır,
Ø Hasta/yaralı mümkün olduğunca az hareket ettirilmelidir,
Ø Hasta/yaralı baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranmalıdır,
Ø Hasta/yaralı taşımak mükemmel bir ekip çalışması gerektirir,
Ø Tüm hareketleri yönlendirecek sorumlu bir kişi olmalı, bu kişi hareketler için gereken komutları (dikkat, kaldırıyoruz gibi) vermelidir. Bu kişi genellikle ağırlığın en fazla olduğu ve en fazla dikkat edilmesi gereken bölge olan baş ve boyun kısmını tutan kişi olmalıdır.

Acil taşıma teknikleri nelerdir?

Ø Genel bir kural olarak, hasta/yaralının yeri değiştirilmemeli ve dokunulmamalıdır. Olağanüstü bir tehlike söz konusuysa, taşıdığı her türlü riske rağmen acil taşıma zorunludur.
Ø En kısa sürede yaralılar güvenli bir yere taşınmalıdır.

Sürükleme yöntemleri nelerdir?

Hasta/yaralının sürüklenmesi, oldukça faydalı bir yöntemdir. Özellikle, çok kilolu ve iriyarı kişilerin taşınması gerekiyorsa; dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarmalarda herhangi bir yaralanmaya neden olmamak için seçilebilecek bir yöntemdir. İlkyardımcının fiziksel kapasitesi göz önünde bulundurulmalıdır. Mümkünse battaniye kullanılmalıdır.

Sürükleme yöntemleri şunlardır:

Ø Ayak bileklerinden sürükleme
Ø Koltuk altından tutarak sürükleme

Araç içindeki yaralıyı taşıma (RENTEK manevrası) tekniği nedir?

Kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi eğer bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden çıkarmada kullanılır. Bu uygulama solunum durması; yangın tehlikesi gibi olağanüstü durumlarda uygulanacaktır. Öncelikle;

Ø Hasta/yaralının ayaklarının pedalların arasına sıkışmamış olduğundan emin olunmalıdır ve varsa emniyet kemeri çıkartılmalıdır.

Daha sonra;

Ø İlkyardımcı, yaralıya yan taraftan yanaşır,
Ø Bir eliyle yaralının kolunu, diğer eliyle de çenesini kavrayarak boyun tespiti yapar,
Ø Yaralının baş-boyun-gövde eksenini mümkün olduğunca hareket ettirmeden bütün halinde araçtan dışarı çeker,
Ø Yaralı dışarı alındıktan sonra yavaşça yere veya sedyeye konur.

Kısa mesafede süratli taşıma teknikleri nelerdir?

1-Kucakta taşıma :

Bilinci açık olan çocuklar ve hafif yetişkinler için kullanışlı bir yöntemdir. Bir ilkyardımcı tarafından uygulanır.

Ø Bir elle yaralı dizlerinin altından tutularak destek alınır,
Ø Diğer elle gövdenin ağırlığı yüklenerek sırtından kavranır,
Ø Yaralıya kollarını ilkyardımcının boynuna dolaması söylenebilir. Bu yaralının kendini güvende hissetmesini sağlar,
Ø Ağırlık dizlere verilerek kalkılır.

2-İlkyardımcının omzundan destek alma :

Hafif yaralı ve yürüyebilecek durumdaki hasta/yaralıların taşınmasında kullanılır. Bir ilkyardımcı tarafından uygulanır. Bu yöntem iki kişi ile de uygulanabilir.

Ø Yaralının bir kolu ilkyardımcının boynuna dolanarak destek verilir,
Ø İlkyardımcı boşta kalan kolu ile hasta/yaralının belini tutarak yardım eder.

3-Sırtta taşıma:

Bilinçli hastaları taşımada kullanılır. Bir ilkyardımcı tarafından uygulanır.

Ø İlkyardımcı hasta/yaralıya sırtı dönük olarak çömelir ve bacaklarını kavrar,
Ø Hasta/yaralının kolları ilkyardımcının göğsünde birleştirilir,
Ø Ağırlık dizlere verilerek hasta/yaralı kaldırılır.
4-Omuzda taşıma ( İtfaiyeci yöntemi) :

Yürüyemeyen yada bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilkyardımcı tarafından uygulanır. İlkyardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven yada bir yerden rahatlıkla destek alınabilir.

Ø İlkyardımcı sol kolu ile omuzun dan tutarak hasta/yaralıyı oturur duruma getirir,
Ø Çömelerek sağ kolunu hasta/yaralının bacaklarının arasından geçirir,
Ø Hasta/yaralının vücudunu sağ omzuna alır,
Ø Sol el ile hasta/yaralının sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar,
Ø Hasta/yaralının önde boşta kalan bileği kavranarak hızla olay yerinden uzaklaştırılır.

5-İki ilkyardımcı ile ellerin üzerinde taşıma (Altın Beşik Yöntemi) :

Hasta/yaralının ciddi bir yaralanması yoksa ve yardım edebiliyorsa iki, üç, dört elle altın beşik yapılarak taşınır.

İki elle: İki ilkyardımcının birer eli boşta kalır, bu elleri birbirlerinin omzuna koyarlar, diğer elleri ile bileklerinden kavrayarak hasta/yaralıyı oturturlar.

Üç elle: Birinci ilkyardımcı bir eli ile ikinci ilkyardımcının omzunu kavrar, diğer eli ile ikinci ilkyardımcının el bileğini kavrar. İkinci ilkyardımcı bir el ile birinci ilkyardımcının bileğini, diğer eli ile de kendi bileğini kavrar.

Dört elle: İlkyardımcılar bir elleri ile diğer el bileklerini, öbür elleri ile de birbirlerinin bileklerini kavrarlar.

6-Kollar ve bacaklardan tutarak taşıma:

Hasta/yaralı bir yerden kaldırılarak hemen başka bir yere aktarılacaksa kullanılır. İki ilkyardımcı tarafından uygulanır.

Ø İlkyardımcılardan biri sırtı hasta/yaralıya dönük olacak şekilde bacakları arasına çömelir ve elleri ile hasta/yaralının dizleri altından kavrar. İkinci ilkyardımcı hasta/yaralının baş tarafına geçerek kolları ile koltuk altlarından kavrar. Bu şekilde kaldırarak taşırlar.

7-Sandalye ile taşıma:

Hasta/yaralının bilinçli olması gereklidir. Özellikle merdiven inip çıkarken çok kullanışlı bir yöntemdir. İki ilkyardımcı tarafından uygulanır.

Ø Bir ilkyardımcı sandalyeyi arka taraftan, oturulacak kısma yakın bir yerden, diğer ilkyardımcı sandalyenin ön bacaklarını aşağı kısmından kavrayarak taşırlar.

Sedye üzerine yerleştirme teknikleri nelerdir?

1-Kaşık tekniği:

Bu teknik hasta/yaralıya sadece bir taraftan ulaşılması durumunda üç ilkyardımcı tarafından uygulanır.

Ø İlkyardımcılar hasta/yaralının tek bir yanında bir dizleri yerde olacak şekilde diz çökerler,
Ø Hasta/yaralının elleri göğsünde birleştirilir,
Ø Birinci ilkyardımcı baş ve omzundan, ikinci ilkyardımcı sırtının alt kısmı ve uyluğundan, üçüncü ilkyardımcı dizlerinin altından ve bileklerinden kavrar. Daha sonra kendi ellerini hasta/yaralının vücudun altından geçirerek kavrarlar,
Ø Başını ve omzunu tutan birinci ilkyardımcının komutu ile tüm ilkyardımcılar aynı anda hasta/yaralıyı kaldırarak dizlerinin üzerine koyarlar,
Ø Sonra uyumlu bir şekilde ayağa kalkarlar,
Ø Aynı anda tek bir hareketle hasta/yaralıyı göğüslerine doğru çevirirler ve aynı anda düzgün bir şekilde sedyeye koyarlar.

2-Köprü tekniği:

Hasta/yaralıya iki taraftan ulaşılması durumunda dört ilkyardımcı tarafından yapılır.

Ø İlkyardımcılar bacaklarını açıp, hasta/yaralının üzerine hafifçe çömelerek yerleşirler,
Ø Birinci ilkyardımcı başı koruyacak şekilde omuz ve ensesinden, ikinci ilkyardımcı kalçalarından, üçüncü ilkyardımcı da dizlerinin altından tutar,
Ø Birinci ilkyardımcının komutu ile her üç ilkyardımcı hastayı kaldırırlar,
Ø Dördüncü ilkyardımcı sedyeyi arkadaşlarının bacakları arasına iterek yerleştirir ve ·hasta/yaralı sedyenin üzerine konulur.

3-Karşılıklı durarak kaldırma:

Omurilik yaralanmalarında ve şüphesinde kullanılır. Üç ilkyardımcı tarafından uygulanır.

Ø İki ilkyardımcı hasta/yaralının göğüs hizasında karşılıklı diz çökerler,
Ø Üçüncü ilkyardımcı hasta/yaralının dizleri hizasında diz çöker,
Ø Hasta/yaralının kolları göğsünün üzerinde birleştirerek, düz yatması sağlanır,
Ø Baş kısımdaki ilkyardımcılar kollarını baş-boyun eksenini koruyacak şekilde hasta/yaralının sırtına yerleştirirler,
Ø Hasta/yaralının dizleri hizasındaki üçüncü ilkyardımcı kollarını açarak hasta/yaralının bacaklarını düz olacak şekilde kavrar. Verilen komutla, tüm ilkyardımcılar hasta/yaralıyı düz olarak kaldırarak sedyeye yerleştirirler.

Sedye ile taşıma teknikleri nelerdir?

Sedye ile taşımada genel kurallar şunlardır:

Ø Hasta/yaralı battaniye ya da çarşaf gibi bir malzeme ile sarılmalıdır,
Ø Düşmesini önlemek için sedyeye bağlanmalıdır,
Ø Başı gidiş yönünde olmalıdır,
Ø Sedye daima yatay konumda olmalıdır,
Ø Öndeki ilkyardımcı sağ, arkadaki ilkyardımcı sol ayağı ile yürümeye başlamalıdır (Sürekli değiştirilen adımlar sedyeye sağlam taşıma sağlar),
Ø Daima sedye hareketlerini yönlendiren bir sorumlu olmalı ve komut vermelidir,
Ø Güçlü olan ilkyardımcı hasta /yaralının baş kısmında olmalıdır.

1-Sedyenin iki kişi tarafından taşınması:

Ø Her iki ilkyardımcı çömelirler, sırtları düz, bacakları kıvrık olacak şekilde sedyenin iki ucundaki iç kısımlarda dururlar,
Ø Komutla birlikte sedyeyi kaldırırlar ve yine komutla dönüşümlü adımla yürümeye başlarlar,
Ø Önde yürüyen yoldaki olası engelleri haber vermekle sorumludur.

2-Sedyenin dört kişi tarafından taşınması:

Yaralının durumu ağır ise yada yol uzun, zor ve engelli ise sedye 4 kişi ile taşınmalıdır,

Ø İlkyardımcıların ikisi hasta/yaralının baş, diğer ikisi ayak kısmında sırtları dik, bacakları bükülü olarak sedyenin yan kısımlarında çömelirler. Sedyenin sapından tutarlar ve yukarı komutu ile sedyeyi kaldırırlar,
Ø Sedyenin sol tarafından tutan ilkyardımcılar sol, sağ tarafındakiler sağ adımlarıyla yürümeye başlarlar,
Ø Dar bölgeden yürürken ilkyardımcılar sırtlarını sedyenin iç kısmına vererek yerleşirler,
Ø Merdiven, yokuş inip çıkarken sedye mümkün olabilecek en yatay pozisyonda tutulmalıdır. Bunun için ayak tarafındakiler sedyeyi uyluk hizasında, baş tarafındakiler omuz hizasında tutmalıdır.

3-Bir battaniye ile geçici sedye oluşturma:

Ø Tek bir battaniye ile sedye oluşturmada ise battaniye yere serilir kenarları rulo yapılır. Yaralı üzerine yatırılarak kısa mesafede güvenle taşınabilir.

4-Bir battaniye ve iki kirişle geçici sedye oluşturma:

Yeterli uzunlukta iki kiriş ile sedye oluşturmak mümkündür.

Ø Bir battaniye yere serilir,
Ø Battaniyenin 1/3'üne birinci kiriş yerleştirilir ve battaniye bu kirişin üzerine katlanır,
Ø Katlanan kısmın bittiği yere yakın bir noktaya ikinci kiriş yerleştirilir,
Ø Battaniyede kalan kısım bu kirişin üzerini kaplayacak şekilde kirişin üzerine doğru getirilir,
Ø Hasta/yaralı bu iki kirişin arasında oluşturulan bölgeye yatırılır.

Yaralı Taşıma Şekilleri Hasta Taşıma Teknikleri

Y

aralı taşıma şekilleri Hasta taşıma teknikleri

HASTA YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ

HASTA VE YARALI TAŞIMA

Her kazanın kendine özgü koşulları vardır. Ancak yaralının kaza ortamından çıkartılmasında genel kurallarda vardır ve bunların bilinmesi gerekir. Bir kişiyi sıkıştığı yerden kurtaracaksak, en uygun ve en kolay yolu seçerek kişiye zarar vermeden yapmalı ve gerekirse bu işte uzman ekipleri çağırmalıyız.
ORTAMDA BİR TEHLİKE İHTİMALİ YOKSA YARALI TAŞINMAMALIDIR.

YARALININ KAZA ORTAMINDAN ÇIKARILMASINDA VE TAŞINMASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Zorlayıcı ve huzursuz edici hareketler yapılmamalıdır.
Yaralının konumu ve durumu iyice tanımlanmalıdır.
Bilinci açık ise yapılacak işlemler ona anlatılmalıdır.
Yararı olmayan gereksiz uygulamalar yapılmamalıdır.
Yaralıyı bulunduğu yere sıkıştıran cisimler iyice kontrol edilmeli ve ortadan kaldırılmalıdır.

HASTA VE YARALI TAŞIMA

Yaralıya saplanan yabancı cisim varsa çıkarılmamalıdır.

Yaralı sıkıştığı yerden çıkarılamıyorsa kesici ve ayırıcı aletler kullanılmalıdır.

Yaralıyı taşıyacak kişi veya kişiler kullanacakları yöntem hakkında bilgili ve kararlı olmalıdır.

Yaralı dışında herhangi bir yük taşınmamalıdır.

Taşıma sırasında baş kısmında olan komut vermelidir.
Şokta ve baygın olan hastalar bacakları kaldırılarak taşınmalıdır.

Kalp masajı ve suni solunum yapılıyorsa yaralı sert bir zeminde sırt üstü düz yatar pozisyonda taşınır.

Astımı ve nefes darlığı olanlar ve göğüsten yara alanlar dik oturur pozisyonda taşınırlar.

YARALININ ARAÇTAN ÇIKARTILMASI

İlkyardımcı yaralının yan tarafına geçer, bir eliyle yaralının kolunu, bir eliyle çenesini kavrar ve boynunu sabitler.Yaralının baş, boyun ve gövde etrafında mümkün olduğunca hareket ettirilmeden araçtan çıkarılmasını sağlar. Bu teknik RENTEK olarak bilinir.

TAŞIMA ŞEKİLLERİ

Tek ilkyardımcı ile taşıma:
Ortamda havadan hafif gaz birikmesi varsa

Ortamda havadan ağır gaz birikmesi varsa, yaralının bilinci kapalı ise yerden yukarıda taşınır.

Yaralının bilinci açıksa kucakta ya da sırtta taşınır.

Etiketler:taşıma teknikleri hasta ve yaralı tasıma yöntemleri silver kaşık sedye ile taşıma yöntemleri hasta yaralı taşıma teknikleri yaralıları taşıma kepçe sedye kaç kg hasta taşır hasta taşima koltuğu kaşık sedye ile taşımak hastyı sedyeye taşıma sedyeye hasta nasıl yatırılır sürünmeyle yaralı taşıma hasta taşıma teknikleri kasa taşıma teknikleri kaşık sedyeyle taşıma yöntemleri kaşık sedyede hasta taşıma hasta ve yaralı taşıma teknikleri hasta veyaralıların taşınması hasta ve yaralı tasıma yöntemleri silvester hasta yaşlı kaldırma ve taşıma hasta yaralının taşıma teknikleri
Hastalık: Hastalık veya rahatsızlık, beden veya zihinde meydana gelen, rahatsızlık, dert ve görev bozukluğuna yol açan belirli bir anormal duruma verilen isimdir.
Hastane: Hastane (eski adı: Darüşşifa), sağlık hizmeti verilen ve bu amaçla gerektiğinde hastaların yatarak tedavi oldukları kurum.
Hasta (anlam ayrımı): * Hasta, sağlığı bozulmuş kişi
Hospitalier Şövalyeleri: Hospitalier Şövalyeleri ya da St. Jean Şövalyeleri tarikatı (Latince: Cavalieri Ospitalieri / Hastane Şövalyeleri) 11. yüzyılda kurulmuş bir şövalye tarikatıdır.
Hasta la vista: Hasta la vista aşağıdaki anlamlara gelebilir:
Yaralı Yüz: Yaralı Yüz (ingillizce: Scarface):
Yaralı Yüz (film, 1983): 1983'de Brian DePalma'nın çektiği ve Al Pacino'nun (Tony Montana) başrolde oynadığı aynı isimli 1932 yapımı Yaralı Yüz'ün serbest uyarlaması olan, suç ve bol şiddet içerikli bir filmdir.
Wounded Knee Katliamı: Wounded Knee Katliamı, Lakota Siyuları ile Birleşik Devletler arasındaki son büyük çatışma. Güney Dakota'da Pine Ridge Kızılderili Rezervasyonunda Wounded Knee Deresi (Lakotaca: Čhaŋkpé Ópi Wakpála) yakınlarında 29 Aralık 1890'daki olaylarda 62'si kadın ve çocuk en az 153 Kızılderili (çoğu Minikonju 38 kişi de Hunkpapa Lakotası) öldürülmüştür.
Yaralı Yüz (film, 1932): Scarface, Howard Hawks tarafından 1932 yılında çekilen sinema tarihinin en ünlü gangster filmlerinden biridir.
Yaralı Kartal: Yaralı Kartal, başrollerinde Yılmaz Güney ve Muhterem Nur'un oynadığı 1965 yapımı Türk filmidir.
Taşıma kuvveti: Taşıma kuvveti, bir kanat yüzeyi boyunca havanın oluşturduğu yüzeysel kuvvetlerin bileşkesidir.
Taşıma katmanı: Taşıma katmanı, ulaşım katmanı veya 4. katman (İngilizce. Transport Layer) üst katmanlardan gelen veriyi ağ paketi boyutunda parçalara böler.
Taşıma merkezi: Bir hava taşıtının taşıma merkezi, tüm taşıma yüzeylerinin yarattığı taşımaların bileşkesinin etkidiği düşünülen yerdir.
Taşıma kapasitesi: Taşıma kapasitesi, bir vasıtanın taşıyabileceği maksimum yük kapasitesini ifade eder. Otomobillerde boş ağırlık üzerine tam dolu durumda depo ağırları, koltuk sayısı kadar insan (ort.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir