Hayvan Alemi Çiftleşmesi

alman besi bu genel ince iri karacabey kıvırcık kuzu merkez mik renk verim yerli Hayvan Alemi Çiftleşmesi Koyunlarda Çifleşme karacabey merinosu hayvan alemi çiftleşmesi koyunl..Karacabey Merinosu Çiftleşme Modeli

Karacabey Merinosu Çiftleşme Modeli

besi
AYEM:Alman yapağı et merinosu
K :Kıvırcık
KM :Karacabey Merinosu

GENOTİPİK YAPISI
%90’dan fazla AYEM taşımaktadır.

+ Seleksiyon

Şekil 1. Karacabey merinosu çiftleşme şeması

3.1.1.1.Karacabey Merinosu’nun Morfolojik özellikleri

VERİM ÖZELLİĞİ ORTALAMA
Koç altı koyuna göre kuzu verimi 100: 120-130
Doğuran koyuna göre kuzu verimi 100: 130-140
Yapağı verimi D:2.5-3, E:3-4 kg.
Yapağı kalitesi ve uzunluk 58’S-60’S, 7-8 cm.
canlı ağırlık 60-80.
Laktasyon Süt Verimi 50-70 kg
Laktasyon Süresi 130-140 gün
İkiz Doğum Oranı %10-15
Kirli Yapağı Verimi 3.2-2.4 kg.
Süt verimi 50-55 kg.
Çizelge 1. Karacabey merinosuna ait verim özellikleri
Renk tamamen beyazdır.
Kuyruk yağsız, ince ve uzundur.
Koçların %10-15’inde boynuz vardır.
Koyunlar boynuzsuzdur. Yapağı elyaf sık kıvrımlı ve incedir.
Yerli ırklardan daha iri cüsselidir.

Özcan 1990

Karacabey Merinosu koyunlarda, yapağı verim özellikleri ile ilgili olarak bölge bazında bazı araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalar genel sonuçlar itibari ile çizelge 2.’de özetlenmiştir;

Çizelge 2. Karacabey Merinosu koyunlarda yapağı verim özellikleri ile ilgili araştırma sonuçları
Yetiştirme bölgeleri İncelenen Özellikler
Kirli Yapağı Verimi (kg) Elyaf Çapı
(mik.) Lüle Uzunluğu
(cm)
Yenişehir 5.00 20.60 6.98
Bursa merkez 3.34 20.69 6.65
Karacabey tarım işletmesi 5.33 19.97 10.00
Bandırma koyunculuk araştırma enstitüsü 4.20 18.75 7.80
Karacabey 3.63 20.77 6.21
İnegöl 3.73 21.06 6.23
M. Kemalpaşa 2.45 21.31 6.15
Genel 4.11 20.22 7.50

Başpınar,v.d. 1
Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde, Karacabey tarım işletmesi ve Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Karacabey koyunlarda yapağı özellikleri yönünden diğer bölgelerdeki aynı genotip koyunlardan üstün performans göstermiştir. Bu durum her iki kurumda yapağı verimi ve özellikleri yönünden ayıklama, seleksiyon, bakım ve beslemenin daha iyi olduğunu ortaya koymaktadır. Bunlara ek olarak, diğer bölgelerdeki kurumlarda yapılan çalışma sonuçlarının düşük değerlerde çıkması’na paralel olarak, Karacabey Merinosu koyunlarının büyük bir çoğunluğunun yetiştirici elinde olduğu düşünülürse, bu genotipte yapağı verimi ve özellikleri yönünden ayıklama, seleksiyon , bakım ve besleme konularında üzerinde durulması gerektiği söylenebilir.
Genel sonuç olarak; Güney marmarada kıvırcık ile yapılan melezleme çalışmalarında (Karacabey Merinosu), iyileşen genotipe paralel olarak bakım ve beslemede bir iyileştirme sağlanamamıştır. Bu nedenle kuzu ölümleri gittikçe artmış, melez kuzuların analarını uzun süre emmelerinden dolayı sağılan süt miktarı azalmış, koyunlar yaz ve kış meralarına yapılan göçlere dayanamaz olmuşlardır. Yapağı miktar ve kalitesindeki ilerlemeler ve kuzulardaki ağırlık artışı, kaybedilen düzeyleri karşılayacak düzeyde bulunamamıştır.
Bu sebeple 20 yıla yakın bir çaba sonucu, planlananın ancak beşte biri miktarda döl elde edilebilmiş, bu oranlarda sürülere damızlık takviyesi yapılma yoluna gidilmiştir. Yıllık 10-12 bin ton olarak tahmin edilen ince kumaş yapağısının Güney-Marmara bölgesinde sağlanamayacağı anlaşılınca, 1950 yıllarının başlarında, Alman Yapağı-Et Merinosu ile Islah projesi, Orta kısmen de Doğu Anadolu’ya kaydırılmıştır.(Düzgüneş v.d., 1983)

Etiketler:karacabey merinosu hayvan alemi çiftleşmesi koyunlarda çifleşme hayvanlar alemi çiftleşme koyun çiftleşmesi oyunu merinos koçları eşleşmesi koç koyun çiftleşmesi oyun merinos kocların eşleşmesi merinos kocların çiftleşmesi hayvanlar alemi ciftlesme koyunlarınçifleşmesi koç koyun çiftleşmesi hayvan alemi çiftleşmeleri koyun koç k çıfleşmesı karaca bey merinosu koyun koç çiftleşmesi
Hayvancılık: Hayvansal üretim yaygın adıyla Hayvancılık; ürünleri ve güçleri ile insanlara yararlı evcil hayvanların bakımı, beslenmesi, üretimi ve yetiştirilmesini kapsayan tarım kolu.
Hayvanlar: Hayvan, canlılar dünyasının ökaryotlar (Eukaryota) üst âlemindeki hayvanlar (Animalia) âleminde sınıflanan canlıların ortak adıdır.
Hayvanat bahçesi: Hayvanat bahçeleri, yabani ve bazen evcil hayvanları sergilemek amacıyla düzenlenmiş mekanlardır.İyi düzenlemiş bir hayvanat bahçesinin amacı insanlara bilmedikleri hayvanları tanıtmak ve aynı zamanda hayvan türlerini doğadakine en yakın şekilde yetiştirmektir.
Hayvan hakları: Hayvan hakları, hayvanların insancıl muamele görmelerini sağlayan haklar. Özellikle hayvanların tibbi ve kozmetik deneylerde kullanılması, derisi için öldürülmesi, eğlence için avlanması ve hayvancılık sektöründe uygunsuz alanlarda yetiştirilmesi, hayvan hakkı ihlalleri olarak tanımlanmaktadır.
Hayvan Çiftliği: Hayvan Çiftliği, (orijinal adıyla Animal Farm) George Orwell'in mecazi bir dille yazılmış fabl tarzında siyasi hiciv romanı.
Alemin Kıralı: Alemin Kıralı, Süreç Film şirketinin yapımcılığını üstlendiği, atv'de yayınlanan Türk sit-com televizyon dizisi.
Alemitu Bekele: Alemitu Bekele, (Alemitu Bekele Degfa; d. 17 Eylül 1977) Etiyopya asıllı Türk Avrupa Şampiyonu orta ve uzun mesafe koşucusu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir