Hücre Teorisi Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
baba daha ilk mikroskop robert hooke Hücre Teorisi Nedir Hücre Teorileri hücre teorisi hücre teorisi nedir hücre teorileri ..Hücre Teorisi

HÜCRE TEORİSİ
Hücre tanımlaması ilk kez Robert Hooke tarafından, şişe mantarından aldığı kesitlerin mikroskopta incelenmesinden sonra, yapılmıştır. Ancak araştırıcının gözleyebildiği, canlı hücreler değil, sadece mantarlaşmış hücre duvarlarıydı. Daha sonra gelişen mikroskop ve başka araçlar yardımıyla hücrenin yapısı ve özellikleri anlaşılabilmiştir.
Hücre kavramının gelişmesi, hücre ile ilgili bir hipotezi ortaya atılmasına, bu hipotezin kökleşmesi ise hücre teorisinin oluşmasına neden oldu.
“Bir hücreli organizmalardan, meşe ağaçlarına ve insanlara kadar bütün canlılar hücrelerden oluşmuşlardır.” Biçiminde ifade edilen hücre teorisi şu varsayımları kapsar.
1. Canlıların temel yapı ve görev birimleri hücrelerdir.
2. Hücre bölünmesi, ana-baba hücrelerdeki kalıtsal maddenin döllere aktarılmasını sağlar.
3. Hücreler bağımsız olmakla beraber iş bölümüne de katılabilirler.

Etiketler:hücre teorisi hücre teorisi nedir hücre teorileri hücre teorisini yazınız hucre teorısı hücre keşfi ve hücre teorisi hücre teorisi kısa açıklaması hücre teorisinin özellikleri hücre hikayeleri hücre teorisini hücre keşfi ve özellikleri Hucre teorisi nedir hücre teoris hücrenin keşfi ve hücre teorisi hucre teorısı konusu ilk hücre teorisi hücre teorisini yaziniz hücre teorisi hücre teorisinin tanımı
Hücre zarı: Hücre zarı ya da hücre membranı, hücrenin dış kısmında bulunan, molekülleri özelliklerine göre hücre içine alan veya dışarı bırakan katmandır.
Hücre çekirdeği: Hücre çekirdeği, ya da nükleus, ökaryot hücrelerin çoğunda bulunan zarla kaplı bir organeldir. Hücrenin genetik bilgilerinin çoğu, hücre çekirdeğinin içinde katlı uzun doğrusal DNA molekülleri ile histon gibi birçok proteinin biraraya gelerek oluşturduğu kromozomlarda bulunur.
Hücre zarı farklılaşmaları: aynı işlevi yürüten hücrelerin ortak hareket etmelerini ve birbirlerine yapışmalarını sağlayan, hücre zarının yan yüzeyinde meydana gelen sitoplazmik uzantılardandır.
Hücresel ağ: Bir hücresel ağ, birkaç radyo hücresi (kısaca "hücre" de denir) kullanılarak yaratılmış bir kablosuz ağ tipidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir