Hz Yusuf Hangi Tarihte Yaşadı

Sponsorlu Bağlantılar
allah benden ilk kafir kavim maide peygamberler sami senesi tam ya yahu yahudi yahudiler Hz Yusuf Hangi Tarihte Yaşadı Hz Musa Hangi Tarihte Yaşadı hz musa ne zaman yaşadı hz yusuf hangi tarihte yaş..> Yahudi Tarihi

YAHUDİ TARİHİ
Gerçek şu ki Biz Tevrat’ı içinde bir hidayet ve nur olarak indirdik. Teslim olmuş peygamberler Yahudilere onunla hükmederlerdi. Bilgin-yöneticiler ve yüksek bilginler de Allah’ın kitabını korumakla görevli kılındıklarından ve onun üzerine şahidler olduklarından (onunla hükmederlerdi.) Öyleyse insanlardan korkmayın Benden korkun ve ayetlerimi az bir değere karşılık satmayın. Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafir olanlardır. (Maide Suresi, 44)
Yahudiler, ya da kendi deyimleriyle “Yehova’nın oğulları”, dünya tarihinin en eski ve kilit topluluklarından biridir. Yahudiler, üç büyük dinin doğuşunun ve gelişiminin merkezinde olmuş, üç kutsal kitabın üzerinde özellikle durduğu ve tarih boyunca dünya üzerinde büyük etkileri bulunan bir millettir.
İlk Yahudİler
40 asırlık geçmişleriyle Yahudiler, dünya tarihindeki en eski milletlerden biri olma özelliğini taşırlar. Ancak bugün dünyanın her yanına dağılmış bulunan Yahudiliğin başlangıç tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Sami ırkından sayılan Yahudiler, göçebe bir kavim oldukları için tam olarak hangi tarihte ve nerede bulunduklarını saptamak oldukça zordur.
Yahudiler tarih boyunca birçok peygamberin hayatına ve tebliğine şahit olmuşlardır. Dolayısıyla Yahudi tarihinin ilk 2000 senesi, bir anlamda, peygamberler tarihidir. Yahudilerin ilk ataları Nuh Peygambere kadar uzanır. Muharref Tevrat’ın Tekvin bölümünde Hz. Nuh’un oğullarından; Hz. Nuh’un küçük oğlu Ham’ı ve onun soyundan olacakları lanetlemesinden bahsedilir.
Yahudilerin yüzyıllarca sürecek olan üstün ırk kavgasının ve kanlı savaşların çıkış noktası, Tevrat’a sonradan eklenen izahlardır.
Yahudi inancına göre Filistinliler, Hz. Nuh tarafından lanetlenen Ham’ın soyundan gelen Kasluhiler kavmindendir. Bu inanca göre Yahudiler ise, Ham’ın soyunun kendisine “kul köle” olacağı Sam’ın soyundan gelmektedirler. Yahudilere İbrani ismini veren ise, Sam’ın üçüncü oğlu Arfaksad’ın torunu Hibru’dur.
Hz. İbrahim’in hangi tarihlerde yaşadığı kesin olarak bilinmemekle beraber, bu dönem bazılarına göre MÖ 2000 ile 1960 arası, bazılarına göre ise MÖ 1750’lerdir.
MÖ 19. yüzyılda Batı Samilerin geçtikleri ve ulaştıkları yerlere “Verimli Hilal” denir. Verimli Hilal, Basra Körfezi’nin başından itibaren bir kemer çizerek, yukarıda bugün Türkiye sınırları içinde bulunan Fırat vadisine, güneyde Suriye ve Filistin’den geçerek Mısır’a kadar uzanan bir bölgeyi içine alır.
Bazı dejenere Yahudi hahamlar, kibirlerinin bir sonucu olarak Muharref Tevrat’ta bir yandan Allah’ın gücünü, yüceliğini insanlardan gizlemeye çalışırlarken, diğer yandan da kendi ırklarının üstün olduğu iddiasını ön plana çıkarmışlardır. Muharref Tevrat’a eklenmiş olan bu sapkın inanç Yahudi geleneklerine, Hz. Musa’dan çok önce, MÖ 2000’lerde yaşamış olan Mezopotamya’daki atalarından miras kalmıştır.
Yahudi yazar Chaim Potok’un “Wanderings” (Gezginciler) adlı kitabında, Yahudilerin eski tanrılarını insanlaştırmalarından şöyle bahsedilir:
Sümerler hayatlarının değişik bölümlerinin korku ve hayat veren, ve öldürebilen güçlerle dolu olduğunu düşünürlerdi… Nanna, Utu ve İnanna adında üç tanrıları daha vardı ki, Samiler ona İştar derlerdi. Birçok İsrailli ise ona Aştoret ismi altında tapıyordu… Bu tanrılar yürüyerek, gemiyle, at arabalarıyla veya bulutlar üzerinde seyahat ederlerdi. Görünmeyen bu tanrılar, yemek yerler, içerler, sevişirler, kavga ederler, uyurlar, kıskanırlar, kin duyarlar ve öfkelenirlerdi. Yaralanır veya öldürülürlerdi. Ama bir şekilde tekrar dirilirlerdi. Ölecek kadar hastalanırlar sonra yine iyileşirlerdi. (Wanderings, sf. 26-27)
İşte bazı Yahudiler koyu bir bağlılıkla uyguladıkları atalarının bu batıl dini uğruna Tevrat’ı değiştirmişlerdir. Yüzyıllarca önce yaşamış olan atalarının dinine uyarak, onların inanışlarını hiç tereddüt etmeden, Tevrat’a geçirenler için Kuran’da Allah şöyle buyurmaktadır:
Ne zaman onlara: ‘Allah’ın indirdiklerine uyun’ denilse, onlar: “Hayır, Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye (geleneğe) uyarız” derler. (Peki) ya atalarının aklı birşeye ermez ve doğru yolu da bulmamış idiyseler? (Bakara Suresi, 170)
Hz. İbrahim ile ilk olarak Filistin’e yerleşen Yahudilerin Mısır’a ilk girişleri ise, Hz. Yakup’un oğlu Hz. Yusuf zamanında oldu. Hz. Yusuf’un önderliğindeki Yahudiler MÖ 1600’lere rastlayan bu dönemde, muharref Tevrat’ta adı “Goshen” olarak geçen, Nil’in Delta bölgesine yerleştiler.
Bu dönemde Mısır’da Hiksoslar hüküm sürüyorlardı. Hiksos, “yabancı toprakların yöneticileri” anlamına gelen bir Mısır terimidir. Hiksosların arasında bazı Batı Sami grupları da vardı. Bu nedenle Mısır’a yerleşen Yahudiler, Hiksosların yönetimi boyunca rahat ettiler ve geniş alanlara yayılarak güç kazandılar.
Hz. Musa ve Yahudiler

Etiketler:hz musa ne zaman yaşadı hz yusuf hangi tarihte yaşadı hz musa hangi tarihte yaşadı tevrat hangi tarihte indi hz musa hangi yüzyılda yaşadı hz musa hangi tarihlerde yaşadı tevrat ne zaman indi hz musa hangi yıllarda yaşadı hz.musa ne zaman yaşadı musa ne zaman yaşadı hz yusuf hangi yıllarda yaşadı hz. musa ne zaman yaşadı tevrat ne zaman indirildi hazreti musa ne zaman yaşadı hazreti ibrahim ne zaman yaşadı hz. musa nerede yaşadı tevrat hangi yılda indirildi hz musa kaç yılında yaşadı hz yusufun yaşadığı dönem tevrat hangi tarihte inmiştir
Yusuf (anlam ayrımı): * Yusuf Suresi
Yusufeli: Yusufeli, Artvin iline bağlı bir ilçedir. İlçe, Artvin il merkezinin güneybatısında yer alır. Artvin kentine olan uzaklığı yaklaşık 104 km olup ulaşım Erzurum-Artvin karayolu ile sağlanır.
Yusuf Kurçenli: Yusuf Kurçenli (1947, Çayeli - 22 Şubat 2012, İstanbul), film yönetmeni ve senarist.
Yusuf Aslan: Yusuf Aslan (1947 - 6 Mayıs 1972), Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu kurucularından olan ve 1972 yılında idam edilen Sosyalist devrimcidir.
Yusuf Şimşek: * Yusuf Şimşek (d. 1938), Türk eski futbolcu ve teknik direktör.
Hangi Avrupa?: Hangi Avrupa?, Banu Avar'ın anadilinde 2007 yılında basılan araştırma ve inceleme kitabı.
Hangi Parti Kazanacak?: Hangi Parti Kazanacak?, Aziz Nesin'in gülmece romanıdır. Kitabın adı kitabın başındaki aynı adlı gülmeceden gelmektedir.
Hangi Seks: Hangi Seks, Attilâ İlhan'ın deneme kitabı. Erkek/kadın ve Kadın/erkek olmak üzere iki bölümden oluşan kitap,başta eşcinsellik olmak üzere dünyadaki ve Türkiye'deki cinsel eğilimleri irdelemektedir.
Kedigiller: Kedigiller (Felidae), etçiller (Carnivora) takımına ait bir familya.
Tarihteki Yahudi devletler: Tarih boyunca çeşitli Yahudi devletler doğmuştur. Başlangıçta, Musa önderliğinde Mısır'dan çıkan İsrailoğulları Kenan topraklarına yerleşti.
Tarihten Sesler: Tarihten Sesler, aylık Türkçe tarih dergisidir. Ocak 1943'te yayın hayatına başlayan dergi, kurucusu olan İskender Fahreddin Sertelli'nin ölümünden kısa süre sonra Mayıs 1945'te yayınlanan 25. sayısı ile son bulmuştur.
Tarihteki tanınmayan ülkeler listesi: Bu liste tarihte tanınmayan devletler listesidir.
Türk devletleri listesi: Türk devletleri tarih boyunca Türk halkları tarafından kurulmuş özerk cumhuriyet, beylik ve bağımsız cumhuriyet, beylik, imparatorluk ve hanedanlıkları içerir.
Tarih boyunca süpergüçler: M.Ö. 3500 - M.Ö. 2000 yılları arasında Güney Irak'ta (Mezopotamya) yerleşik olan, medeniyetin beşiği olarak bilinen coğrafi bölge ve medeniyet.
Korsan: Korsan, Deniz taşıtlarına saldıran, yağmalayan haydut. Korsanlar bir milleti ya da orduyu temsil etmezler ve çoğunlukla amaçları ganimet ele geçirmektir.
Yaşadıkça: Yaşadıkça sözcüğü aşağıdaki anlamlara gelebilir:
Yaşadıkça (Ferdi Özbeğen albümü): Yaşadıkça, Ferdi Özbeğen'in 1981 yılında Yaşar Kekeva Plak tarafından yayımlanan, altıncı albümü. Albümün üretimini Ülkü Aker, düzenlemelerini Osman İşmen yapmıştır.
Yaşadığımı İtiraf Ediyorum: Şilili yazar Pablo Neruda'nın anılarını kaleme aldığı kitabı. Kitap Ahmet Arpad tarafından Türkçeye çevrilmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir