İç Ve Dış Volkanizma Nedir

Sponsorlu BağlantılarVolkanizma Nedir? ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşıyorum. Bu yazı İç Ve Dış Volkanizma Nedir ve Tüf Nedir hakkında bilgiler içerir. Bu not umarım işinize yarar.


Volkanizma Nedir?

Volkanizma Nedir?
Yeryüzündeki Volkanik Bölgeler

Mağmanın yerin derinliklerinden hareket ederek yer yüzüne çıkması veya yer yüzüne yakın derinliklere kadar gelerek soğuması olayına volkanizma denir.

Volkanizma denilince daha çok yer yüzünde meydana gelen mağmatik faaliyetler akla gelmektedir. Çünkü volkanik şekiller yer yüzünde oluşmaktadır.

Volkanizma sırasında mağma katı, sıvı ve gaz halinde yer yüzüne çıkar. Çıkan sıvı maddelere lav, katı maddelere tüf denir. Gazların çoğu ise su buharıdır.

Volkan konilerinin tepesinde bulunan çukurluğa krater denir

Volkanizma ile çıkan malzemeler çıktığı yerde birikerek volkan konilerini oluşturur.
Volkandan çıkan maddeler lav ise, volkan bacasından akma şeklinde hareket eder. Tüf veya gaz çıkışı olursa patlama olur.

Bazı volkan dağları oluştuktan sonra tekrar püskürme olabilir. Daha sonra meydana gelen püskürme ile koninin tepe kısmı parçalanabilir. Böyle oluşmuş çanaklara kaldera denir. Ör: Nemrut dağı (1441 yılında ikinci kez püskürmüştür.)

Volkan dağlarının yükseltisinin az veya çok olmasında lavların akışkanlığı etkilidir. Lavların akıcılığı fazla ise yükseltisi az olan yayvan görünüşlü volkan konisi oluşur. Bunlara tabla veya plato volkanlar denir. ör: Karacadağ volkan dağı (G.D Anadolu)
Lavların akıcılığı az ise yükseltisi fazla olan volkan dağları oluşur. Bunlara da kalkan volkanları denir. ör: Ağrı dağı
Bazı bölgelerde volkanik faaliyet sadece gaz patlaması şeklinde olabilir. Bu durumda gaz çıkışının meydana geldiği yerde koni yerine geniş bir çukurluk oluşur. Bu çukurluğa patlama çukuru veya maar denir. Bu çukurlukta su birikmesi sonucu göl oluşur. Yurdumuzda Konya-Karapınar’da oluşmuş Meke Tuzlası (Gölü) buna örnektir.

Volkan dağları çevresi bütün tehlikesine rağmen sık nüfusludur. Sebebi çevrelerinde oluşan verimli tarım alanlarıdır.

TÜRKİYE’DE VOLKANİK BÖLGELER

Doğu Anadolu Bölgesi: Ağrı , Tendürek, Süphan, Nemrut.

İç Anadolu Bölgesi: Erciyes, Hasan dağı Melendiz dağı, Karadağ , Karacadağ.

Akdeniz Bölgesi: Hassa Yöresi (Hatay) ve Ceyhan (Adana) çevresidir

G.D Anadolu Bölgesi: Karacadağ

Ege Bölgesi: Kula volkanları

Karadeniz Bölgesi: Köroğlu Dağları (Hem volkanik, hem de kıvrım dağıdır)

YERYÜZÜNDEKİ BAŞLICA VOLKANİK BÖLGELER

Atlas Okyanusunun orta kesimi,
Akdeniz ve çevresi
Doğu Afrika
Büyük Okyanus çevresi (en fazla bu bölgede görülmektedir. Bu sebeple buraya Pasifik Ateş Çemberi denir.)

Etiketler:iç ve dış volkanizma nedir tüf nedir türkiyede volkanik bölgeler türkiyedeki aktif volkanlar volkan bölgeleri volkanik bolgeler volkanik bölgeler volkanik faaliyet nedir volkanik patlama sırasında yeryüzüne çıkan maddeler volkanizma hakkında bilgi volkanizma nedir volkanizma nedir yeryuzundeki volkanik bolgeler volkanizma nedır volkanızma nedir yer yuzundeki aktif volkanlar yeryuzundeki volkanik bolgeler yeryüzünde meydana gelen volkanik patlamalar yeryüzündeki aktif volkanlar yeryüzündeki başlıca volkanik bölgeler
Dışavurumculuk: Dışavurumculuk (ekspresyonizm), doğanın olduğu gibi temsili yerine duyguların ve iç dünyanın ön plana çıkarıldığı 20. yüzyıl sanat akımı.
Dışişleri Bakanlığı: Dışişleri Bakanlığı, bir ülkenin diğer ülkelerle ve uluslararası örgütlerle olan ilişkilerini yürütmek ve düzenlemekle görevli olan bakanlığıdır.Dış ülkeler ile ilgili gelişmeleri takip eder.
Dışkı: Dışkı ya da Bok hayvanların sindirim artıklarından oluşan ve anüs yoluyla vücuttan atılan atık madde. Dışkıların doğadaki işlevleri çok önemlidir.
Dışmerkezlik (astronomi): Gökbilimde, bir yörüngenin dışmerkezliği ya da 'basıklığı', o yörüngeyi tanımlayan matematiksel eğrinin bir çemberden ne kadar farklı olduğunu belirler.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı: Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti hükûmetine bağlı olarak çalışan ve dış ilişkilerden sorumlu olan bakanlık.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir