İkili Tarama Testi Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
beb bir bunun ilk iskelet kalkar kromozom rump testi transabdominal veya ya İkili Tarama Testi Nedir 2 Li Tarama Testi Nasıl Yapılır ikili tarama testi nasıl yapılır ikili tarama test..İlk Üç Ayda Yapılan İkili Tarama Testi Neden Yapılır ?

İlk üç ayda yapılan ikili tarama testi neden yapılır ?

İkili tarama testi, Down Sendromu de*nen ve zeka geriliği ile giden bir hastalığın tarama testidir..

Down Sendromu riskini, daha erken aylarda fark edebilmek amacı ile
geliştirilmiştir.

Üçlü test 16-20. haftalar arasında yapılabilirken, bu test 11.-14. haftalar arasında yapılabil*mektedir. Ultrasonla ense kalınlığı ölçü*mü ve kanda bazı tahliller yapılarak, be*bekte Down Sendromu riski hesaplanma*ya çalışılmaktadır. Üçlü teste göre hassasi*yeti daha fazladır.

11-14 Hafta Tarama Testi – İkili Test

11-14 Hafta Tarama Testi – İkili Test
11-14 Hafta Tarama Testi Nedir – İkili Test Nasıl Yapılır – İkili Test Sonuçları – İkili Test Cinsiyet

Ense kalınlığı:

Gebeliğin 2. ve 3. trimestrinde bebeğin ensesinin arkasında anormal sıvı birikimi nukal kistik higroma veya nukal ödem olarak sınıflandırılır.Kistik higroması olan bebeklerin % 75 inde kromozomal bir anomali görülür ve bu kromozom anomalilerinin %95 i Turner sendromudur.Nukal ödemi olan bebeklerin 1/3 ünde kromozom anomalisi görülür , bunların da % 75 i trizomi 21 veya 18 dir.Ödem aynı zamanda kardiovasküler,pulmoner defektler , iskelet displazileri , konjenital enfeksiyon ve metabolik , hematolojik hastalıklara eşlik eder ve dolayısıyla nukal ödemli olup normal kromozoma sahip bebeklerin prognozu kötüdür.

İlk trimestrde ense kalınlığı ölçümü önemli bir ultrasonografik bulgudur.2.trimestrde nukal kalınlık ortadan kalkar , çok az vakada nukal ödem veya kistik higroma gelişebilir.

Nukal (ense) kalınlık Ölçümü:
Nukal kalınlık ölçümü %95 vakada transabdominal ultrason ile başarı ile uygulanabilir, gerektiği durumlarda transvaginal ultrason tercih edilebilinir. Bunun doğru bir şekilde yapılması için ölçümü yapan kişinin deneyimli olması gerekir.

Fetal crown–rump length ‘CRL’ (bebeğin baş-popo mesafesi) minimum 45mm ve maximum 84mm olmalı.Fetal nuchal translucency ölçümü için en uygun zaman 11-13+6 hafta arasıdır.Bu dönemde yapılan ölçümlerin başarısı 98–100% dir, bu oran 14.hafata ve sonrasında 90% a düşer.Fetal pozisyon ölçüm yapılırken durumu güçleştirebilir.(özelikle vertikal pozisyon)Transabdominal ve transvaginal ölçümler arasında birbiriyle benzer sonuçlar elde edilmiştir ancak transvaginal uygulamanın daha iyi bir metodolduğu düşünülmektedir.Fetusun CRL sini doğru bir şekilde ölçebilmek için iyi bir sagital kesit yakalanması gerekmektedir.Ultrason cihazının iyi bir büyütmeye sahip olması ve 0,1mm ye kadar hassas kalibrasyonun olmalıdır.Fetusa ait deri tabakası ile amnion zarının çok iyi bir şekilde ayırt edilmesi gerekmektedir.Çünkü her ikisi de ince zar olarak görülür.Bunu başarmak için de fetusun hareket edip amniotik zardan uzaklaşmasını beklemek gerekir.Veya fetusun hareket etmesini sağlamak için anneye öksürmesi söylenir veya annenin karnına hafifçe dokunulur.Servikal omurgayı ötrem yumuşak doku ile cilt arasındaki maksimum kalınlık ölçülür.İnceleme esnasında birden fazla löçüm yapmak gerekir ve bunların en kalını kayda alınmalıdır. Ense kalınlığı ölçümü fetus nötral pozisyondayken yapılmalıdır.Fetusun başını arkaya attığı extensiyon pozisyonunda ölçüm 0,6mm fazla ,fetusun başını öne eğdiği flexion pozisyonda ise 0,4mm eksik olabilir. % 5-10 vakada göbek kordonu fetusun boynunun çevresinde olabilir ve ense kalınlığı ölçümünü 0,8 mm kadar artırabilir.

Fetal ense kalınlığı CRL (bebeğin boyu) ile uyumlu olarak artar.Yüzbin gebeliğin incelendiği bir çalışmada ,11.haftada ölçülen ortalama ense kalınlığı 1,2 mm den , 13+6 haftada 1.9mm ye yükselmiştir. Genel olarak ense kalınlığı (NT) 3mm den fazla olduğunda patolojik olarak kabul edilir.

11-14 testi temel olarak iki ayrı incelemenin birarada değerlendirilmesi ile yapılır. Bunlar;1)Fetusun ense kalınlığı ölçümü. 2)Anneden alınan kan örneğinde gebelik hormonu olan beta-hCG’nin serbest kısmının (free beta-hCG) ve PAPP-A (gebeliğe özgü plazma proteini-A, pregnancy associated plasma protein-A) adı verilen bir diğer proteinin ölçülmesidir .
Bu ölçümler tek başlarına yapıldığında duyarlılıkları düşükken bir arada değerlendirildiklerinde başarı şansı %90’a kadar çıkmaktadır.

PAPP-A ve SERBEST beta-hCG TESTİ
PAPP-A sadece gebeliğe ait olan bir tür proteindir ve gebelik ilerledikçe kandaki seviyesi artar. HCG ise yine sadece gebelikte salgılanan bir hormondur ve belirli bir aşamadan sonra bu kimyasal maddelerin belirli gebelik haftalarında belirli düzeylerde olması gerekir. Yapılan araştırmalarda anomaliye sahip bebeklerde PAPP-A düzeyinin normalden daha az, serbest beta-hCG düzeyininin ise daha fazla olduğu görülmüştür. Gebeliğin 11-14. haftalarında alınan kan örneğinde ölçülen bu iki kimyasal maddenin düzeyleri bir bilgisayar programına girilir ve program bir risk tahmininde bulunur. Parametreler arasına fetal ense kalınlığı da
eklendiğinde tahminin başarılı olma şansı çok daha yüksektir.

Etiketler:ikili tarama testi nasıl yapılır ikili tarama testi nedir 2 li tarama testi nasıl yapılır 2 li tarama testi nedir 2 li tarama testi ne zaman yapılır ikili tarama testi ne zaman yapılır 2 tarama testi 2 tarama testi ne zaman yapılır ikili zeka testi nasıl yapılır 2li tarama testi nasıl yapılır hamilelikte 2 tarama 2 li tarama nedir gebelikte 3 ayda yapılan testler tarama testi nasıl yapılır ikili tarama testi ne zaman 2 li tarama testi nasıl yapılıyor ikili tarama testi niçin yapılır ikili zeka testi 2 li tarama nasıl yapılır 2 li tarama testi neden yapılır
İkili sayı sistemi: İkili sayılar sayıların 2 tabanında yazılmasıyla elde edilir. Dolayısıyla tüm sayılar 0 ve 1 rakamları kullanılarak ifade edilirler. Elektronik devrelerindeki kolay uygulanabilmeleri nedeniyle günümüz bilgisayarlarının neredeyse tamamında kullanılırlar.
Çift yıldız: Çift yıldız, birbirinin merkezi kütlelerinin yörüngesinde dönen iki yıldızdan oluşan bir yıldız sistemidir.
İkili adlandırma: İkili adlandırma, ya da binomial nomenklatür, tür adlarının iki kelimeden oluşacak biçimde gösterilmesi sistemi.
İkili Oyun (film, 1999): İkili Oyun (özgün adı: The Thomas Crown Affair) 1999 yapımlı, devam filminin Türkiye'de çekilmesi düşünülen, 1968 yapımlı Kibar Soyguncu isimli filmin yeni çevrimidir.
İkili sarmal: Geometride çift sarmal, aynı eksene sahip, bir öteleme işlemi ile farkeden, iki eşleşik sarmaldır.
Testis: Er bezi veya testis, erkek üreme organlarından penisin her iki yanında yer alan yapılardır.
Testis torbası: Testis torbası veya skrotum, erkek memelilerde penisle birleşik olarak, penis ile anüsün arasında, temel amacı testislerde sıcaklık dengesini korumak olan torbadır.
Testi kebabı: Testi kebabı İç Anadolu Yozgat yöresine ait bir et yemeğidir.
Testis torsiyonu: Testis torsiyonu erkeklerde yumurtalıkların kendi etrafında dönerek spermatik kordonun büzüşmesi sonucu kan dolaşımının bozulmasından dolayı oluşan rahatsızlığa verilen addır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir