Işık Kirliliğinin İnsan Sağlığına Etkileri Nelerdir

Sponsorlu Bağlantılar
basil bilgi dezenfeksiyon kolera kusma mikro salmonella shigella sular tipi toprak ya Işık Kirliliğinin İnsan Sağlığına Etkileri Nelerdir Işık Kirliliğinin İnsan Sağlığına Etkisi ışık kirliliğinin insan sağlığına etkileri ışık ki..Işık Kirliliğinin Sağlığımıza Etkileri Nelerdir?


ışık kirliliğinin sağlığımıza etkileri nelerdir? ışık kirliliğinin zararları nelerdir?


Ben ışık kirliliğinin sağlığımıza etkileri hakkında bilgi istiyorum.Bana yardımcı olur musunuz?

Toprak Kirliliğinin İnsan Sağlıgına Etkileri

toprak kirliliğinin insan sağlıgına etkilerini hiç bir sitede bulamadım ve burada da bulamadım araştırmanızı bilgilerinizi yayınlamanızı istiyorum…

Su Kirliliğinin Etkileri Nelerdir?

Su Kirliliğinin Etkileri


Çeşitli yollarla kirlenen suların bir çok etkileri vardır. Suların kirlenmesi, insanları, hayvanları, bitkileri ve çevre estetiğini olumsuz yönde etkilemektedir. Kirli sularla insan ve hayvan sağlığı tehlikeye girmekte, bitkilere hayat tanımamaktadır. Su kirliliği insan sağlığını, içme veya çeşitli amaçlarla kullanılması sonucu etkilemektedir. Birçok bulaşıcı ve salgın hastalığın kaynağı patojen ( hastalık yapan mikro organizmalar) içeren su su kaynaklarıdır. Bu nedenle patojenlerin uzaklaştırılabilmesi için sular dezenfekte edilmektedir. Dezenfeksiyon işleminin yapılmaması ya da yetersiz kalması durumunda çeşitli salgın hastalıklar insan sağlığını tehdit etmektedir.
Su ortamında yaşayan patojenler ve insan sağlığına yaptıkların etkiler şunlardır:
Salmonella: Genellikle mide krampları, ateş, bulantı, kusma şeklinde görülür. Salmonella mideden geçmekte ve bağırsaklarda çoğalmaktadır.
Shigella: Shigella adı verilen basil tipi, bakterilerin sebep olduğu bir dizanteri şekli olup, “basilli dizanteri” olarak adlandırılmaktadır. Bu hastalık, taşıyıcının dışkısı ile yayılmakta ve çoğunlukla akut diyarenin sebebi olmaktadır.
Vibrio Kolera: Kolera, vibrio isimli bir bakterinin sebep olduğuciddi bir akut bağırsak hastalığıdır. Hastalık diyare, kusma, idrar azalması, hızlı su kaybı, kan basıncı azalması, düşük vücut sıcaklığı karekterize edilmektedir. Kolera salgınları genellikle halka temin edilen suların kirlenmesiyle ortaya çıkmıştır.
Tularemia: Kan dolaşımına, deri sıyrıkları ve mükozalar yoluyla girmekte, üşüme ve ateş, lenf düğümlerinde şişme ve halsizlik gibi durumların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Hastalık, dışkı, idrar, hasta hayvan ve ölülerinin su kaynağını kirletmesi sonucu ortaya çıkmakta ve yayılmaktadır.
Parazitler: Lağım suyunda bir kaç tür parazit, bağırsak kurtları vardır. Bunların çoğu vücuda ağız yoluyla bir kısmı da deriyle girmektedir. İçme sularında bu organizmaların bulunması, modern su arıtma teknikleriyle engellenebilmektedir. Ancak katı atık sularlarla kirlenmiş sularda yüzme ve ham atık suların sulamada kullanılması bağırsak enfeksiyonuna sebep olmaktadır.
Yukarıda sayılan patojenlerin insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri görülmüştür. Pestisitlerin de kullanımı sonucunda patojenler gibi olumsuz etkiler görülmektedir. Pestisitler, istenmeyen böcek, kemirgen, bitki, yosun ve diğer zararlıların önlenmesi için kullanılan maddelerdir. Pestisitler su ortamına püskürtme,yağmur suyu ve atık deşarjlarıyla girmektedir. Yeraltı suyuna ise topraktan süzülme ve kaza ile dökülme sonucu ulaşmaktadır.Pestisitler içerisinde bulunan cıva önemli bir çevre kirleticisidir. Hayvanlarda birikime uğradığında gıda zincirinde yüksek değişmelere ulaşabilmektedir. Gerçekten de balık ve midyelerde yüksek yoğunluklara ulaşan cıva, bu hayvanların yenilmesiyle insan ölümlerine sebep olmaktadır.DDT’nin okyanusta, belli bir yoğunlukta bulunduğu bilinmekte ve fitoplanktonlar üzerine etkisi sonucu, atmosferin oksijen dengesi olumsuz yönde etkileyeceği tahmin edilmektedir.
http://www.osmaniye-cevreorman.gov.tr/foto/cevresube/su/1.JPG
Petrol kirliliklerinin en önemli etkilerinden biri de suların estetiğini bozmasıdır. Endüstriyel atıklar, tankerler, rafineri artıkları su yüzeyini kirletmektedir. Kıyılarda denize girilmesini engellemekte, çok kötü bir görünüm olmaktadır. Bu da üç yanı denizlerle çevrili ülkemizin sahillerini kullanılmaz hale getirmekte, bunun yanı sıra turizmimizi de etkilemektedir. Yukarıda belirtilen sebeplerden su kirliliğinin insan sağlığına olan etkilerinin yanında, ekonomik etkileri de vardır. Ancak bu etkenlerin biribirinden ayrı düşünülmesi olanaksızdır. İnsan sağlığının etkilenmesi, sonuçta ekonomik kayıplarda beslenme ve giderek sağlık üzerinde etkili olabilmektedir.
Su kirliliğinin ekonomik yönden yarattığı sorunları şöyle sıralayabiliriz:

Atık temizleme ve içme suyu arıtma tesislerinde daha fazla işlem gerekmesi nedeniyle giderlerin artması.
Kirli sular sulama suyu olarak kullanıldığında, sulanan alanların kirlenmesi ve bunun sonucunda verim düşmesine sebep olması,
Su ortamında doğal dengeyi bozan kirleticilerin, bu ortamdaki yaşamı etkilemesi ve bunun sonucunda su ürünlerinde azalmanın meydana gelmesi,
Su kaynağında estetik yönden bozulmaların olması, turizm, su sporları ve dinlenme amacıyla yararlanmayı kısıtlanması..
Su Kirliliğine Karşı Alınacak Kişisel Tedbirler:
Canlı artıklarının sulara atılmaması,
Sentetik deterjanlı suların bir yerde toplanması,
Tarımda kullanılan ilaçların ve gübrelerin sulara karışmasının önlenmesi,
Sanayi artık ve atık sularının suları kirletmesinin önlenmesi,
Su kaynakları çevresinin temiz tutulması,
Çöp ve diğer atıkların sulara bırakılmaması,
İçme sularının on dakika kaynatılıp, bütün parazit yumurtalarının tahrip edilerek dezenfekte edilmesi,
Suları kirletenlerin uyarılması..

Etiketler:ışık kirliliğinin insan sağlığına etkileri ışık kirliliğinin insan sağlığına etkileri nelerdir ışık kirliliğinin insan sağlığına etkisi ışık kirliliğinin sağlığımıza etkileri ışık kirliliği insan sağlığına etkileri ışık kirliliğinin insanlara zararları ışık kirliliğinin insan sağlığına zararları ışık kirliliği sağlığımızı nasıl etkiler ışık kirliliğinin insan sağlığına olumsuz etkileri ışık kirliliğinin insan sağlığına etkileri nelerdir ışık kirliliğin insan sağlığına etkileri ses ve ışık kirliliğinin insan sağlığına etkileri nelerdir ışık kirliliğinin sağlığımıza etkileri nelerdir ışık kirliliği yaratabilen ışık kaynakları ışık kirliliginin insan saglıgına etkileri ses kirliliği ile ilgili bilgiler ışık kirliliğinin insana etkileri ışık kirliligin insan sağlığına zararları ısık kırlılıgının saglıga zararları ışık kirliliğinin insanlara zararları nelerdir
Işık yılı: Işık yılı, (sembol: IY, İng. light year (ly)), ışığın bir yılda boşlukta aldığı mesafedir. Astronomik birim'e kıyasla büyük bir uzunluk birimidir, bu sebeple genellikle yıldızlar arası mesafeleri ölçmekte kullanılır.
Işık hızı: Işık hızı, Işığın ve tüm diğer elektromanyetik dalgaların boşluktaki hızı olup 299.792.458 metre/saniyedir.
Işık Lisesi: Işık Okulları, Feyziye Mektepleri Vakfı çatısı altında hizmet veren İstanbul'daki eğitim kurumları. Feyziye Mektepleri Vakfı, 14 Aralık 1885 yılında Selanik’te yaşayan Türk ailelerinin, çocuklarını eğitecek, onlara gelişme ve yetişme olanağı sağlayacak bir okul arayışıyla 50 öğrenci ile kurulmuş ve 17 Aralık 1934 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün onayıyla 49. yıldönümünde “Işık” adını almıştır.
Işıklar Askerî Hava Lisesi: Işıklar Askeri Hava Lisesi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne subay yetiştirmek için lise düzeyinde eğitim ve öğretim yapan, beş (Hazırlık dahil) yıl süreli bir askeri okuldur.
İnsan sindirim sistemi: İnsan sindirim sistemi mekanik (fiziksel) ve kimyasal sindirim olarak ikiye ayrılır. Mekanik (fiziksel) sindirim molekülleri kücük moleküllere ayırmaktır.
İnsani Gelişme Endeksi: İnsani Gelişme Göstergesi (Human Development Index), Dünya'daki ülkeler için yaşam uzunluğu, okur yazar oranı, eğitim ve yaşam düzeyi doğrultusunda hazırlanan bir ölçümdür.
İnsan hakları: İnsan hakları, tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir. İnsan hakları, ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır.
İnsansılar: İnsansılar veya İnsansı maymunlar (Hominoidea), Eski Dünya maymunlarından bir primat üst familyası. İnsansılar üst familyası iki familyaya bölünür; gibongiller veya küçük insansı maymunlar (Hylobatidae) ve insangiller veya büyük insansı maymunlar (Hominidae).

Yorumlar

  1. der ki

    ya be size ışık kirliliği dendiğinde ne anlıyorsunuz sorusunu ve ışık kirliliğinin sağlığınıza etkileri nelerdir sorusunu sormuştum cevabını verin yaaaaaaaaaaaaa.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir