Karmaşık( Kompleks ) Sayılar

Sponsorlu BağlantılarKarmaşık( Kompleks ) Sayılar ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşıyorum. Bu not umarım işinize yarar.

ax² + bx + c = 0 denkleminin Δ < 0 iken reel kökünün olmadığını daha önceden biliyoruz. Örneğin, x² + 1 = 0 denkleminin reel kökü yoktur. Çünkü,( x² + 1 = 0 &THORN; x² = -1 ) karesi –1 olan reel sayı yoktur.
Şimdi, bu türden denklemlerin çözümünü mümkün kılan ve reel sayılar kümesini de kapsayan yeni bir küme tanımlayacağız…

A. TANIM:
a ve b birer reel sayı ve i = Ö-1 olmak üzere, z = a + bi şeklinde ifade edilen z sayına Karmaşık ( Kompleks ) Sayı denir. Karmaşık sayılar kümesi Cile gösterilir.
C = { z : z = a + bi ; a, b Î R ve Ö-1 = i } dir.
( i = Ö-1 &THORN; i² = -1 dir.)
z = a + bi karmaşık sayısında a ya karmaşık sayının reel ( gerçel ) kısmı,b ye karmaşık sayını imajiner (sanal) kısmı denir ve Re(z) = a, İm(z) = b şeklinde gösterilir.

İndirmek İçin Tıklayın

Etiketler:karmasik kompleks sayilar
Karmaşık sayı: Matematikte karmaşık sayı, bir gerçel bir de sanal kısımdan oluşan bir nesnedir. a ve b sayıları gerçek olursa karmaşık sayılar şu biçimde gösterilirler:
Karmaşık analiz: Karmaşık analiz, ya da başka bir deyişle kompleks analiz, karmaşık değişkenli fonksiyonları araştıran bir matematik dalıdır.
Karmaşık düzlem: Matematikte karmaşık düzlem, gerçel eksen ve ona dik olan sanal eksen tarafından oluşturulmuş, karmaşık sayıların geometrik bir gösterimidir.
Karmaşık komut setli bilgisayar: Karmaşık komut setli bilgisayar (İngilizce: Complex instruction set computer veya CISC), bilgisayarın işlemcisinin komutlarının tipini ifade eder.
Karmaşıklık: Karmaşıklık anlaşılması güç parçalardan oluşan bir sistemi tanımlama yöntemine verilen addır. Bu ilişkilerin ortaya çıkarılması ağ kuramı ve ağ biliminin temel uğraş alanlarındandır.
Karmaşık sayı: Matematikte karmaşık sayı, bir gerçel bir de sanal kısımdan oluşan bir nesnedir. a ve b sayıları gerçek olursa karmaşık sayılar şu biçimde gösterilirler:
Karmaşık düzlem: Matematikte karmaşık düzlem, gerçel eksen ve ona dik olan sanal eksen tarafından oluşturulmuş, karmaşık sayıların geometrik bir gösterimidir.
Kompleks (psikoloji): Kompleks, Türkçe karşılığıyla karmaşa, bilinçdışında var olan ve karar verme yetisini, sağduyu etkileyen, baskı altında tutan, ruhsal dengesizliklere neden olabilen karmaşıklıkların tamamı.
Analitik psikoloji: Analitik Psikoloji, Carl Gustav Jung'un öğretilerini temel alan psikolojik akım. Üç büyük psikoloji akımından biridir.
Sayılar teorisi: Sayılar teorisi (ya da aritmetik), tamsayılar ve bunlarla ilgili işlemleri inceleyen bilim dalıdır.
Sayılar (Tevrat): Sayılar (Çölde Sayım), Tanah ve Eski Ahit'in ilk beş kitabı olan Tevrat'ın dördüncü kitabı. Toplam 36 baptan oluşur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir