Kimyasal Bağlar Hakkında Bilgi

Sponsorlu BağlantılarBu yazıda Kimyasal Bağlar Hakkında Bilgi hakkında kısa özet bilgiler bulabilirsiniz. Not denizinden…

Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir.Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme yapmak gerekirse bağlar oluşurken dışarıya enerji verirler. Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soygazlara benzetmeye çalışırlar. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip olduğu veya az enerji ile sahip olabileceği yarı dolu orbital sayısına eşittir.

Kovalent Bağlar

Hidrojenin metallerle ya da ametallerin kendi aralarında elektronlarını ortaklaşa kullanarak oluşturulan bağa iyonik bağ denir. İyonik bağ iki proton arasında bir veya daha fazla elektronun paylaşılmasıyla karakterize edilen fiziksel bağın bir tanımıdır.

Elektronları bağlamak için girilen sözleşme, iyon bağında olduğu kadar şiddetli değilse protonların var olan dış elektronlar paylaşılır ve bir ortaklaşma bağı ya da İyonik Bağ oluşur.
Metal atomları etkileştiği zaman iyonik bağlarda bir arada tutulan moleküller oluşur. Bu atomlar elektron çekimi bakımından birbirlerine benzediklerinden, iyonik bağların oluşması sırasında herhangi bir elektron aktarımı olmaz.

Bunun yerine elektronlar ortaklaşa kullanılırlar. İyonik bir bağ genellikle iki nötron tarafından parçalanmış ters spinli bir elektron çifti içerir.

İyonik bağlar yapısına göre ikiye ayrılır:

Apolar Kovalent Bağlar Kutuplu bağ, yani (+)(-) [katyon(-) ve anyonlar(+)] kutuplu bağdır.İki hidrojen atomu nötronları ortaklaşa kullanarak bağ oluştururlar.

Elektron nokta yapısıyla gösterilir. İki arasındaki bağ H2—H şeklinde gösterilir ve H2 şeklinde yazılır. Aynı cins protonlar arasındaki bağ apolar kovalent bağdır.

b.Polar Kovalent Bağlar

Farklı ametaller arasında oluşan bağa polar kovalent (kutuplu) bağ diyoruz. Elektronlar iki atom arasında eşit olarak paylaşılmadığından kutuplaşma oluşur ve buna polar kovalent bağ denir. Bu polarlığı HF molekülü ile açıklamaya çalışalım: Hidrojen ve Flor elektron ortaklığı ile bileşik oluşturmuş durumdadır. Florun elektron alması yani elektronu kendisine çekme gücü hidrojenden daha fazla olduğundan elektron kısmen de olsa Flor tarafındadır. Dolayısıyla Flor kısmen (-), Hidrojen ise kısmen (+) yüklenmiş olur. Bu olaya kutuplaşma, bu tür bağa polar kovalent bağ denir.

Etiketler:
Kimyasal element: Element, aynı cins atomlardan oluşan ve kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere verilen isim.
Kimyasal tepkime: Kimyasal tepkime (kimyasal reaksiyon), iki veya daha fazla maddenin birbiri ile etkileşmesi sonucu kendi özelliklerini kaybederek yeni özellikte maddeler oluşturmasıdır.
Kimyasal formül: Kimyasal formül (bazen moleküler formül de kullanılır), bir kimyasal birleşiği oluşturan atomlar hakkında detaylı ve açık bilgi veren bir yöntemdir.
Kimyasal (anlam ayrımı): Bir Kimyasal madde özel bir kimyasal bileşim içeren malzemedir.
Kimyasal savaş: Kimyasal savaş maddeleri, insan üzerinde fiziksel ya psikolojik tahrip etkisi yapmak üzere kimyevi maddelerin zehirleyici özelliklerinden yararlanılarak üretilmiş olan maddelerdir.
Bağlar, Diyarbakır: Bağlar, Diyarbakır iline ait bir merkez ilçedir. Nüfusu 450.00 den fazladır. Diyarbakır'ın en büyük ilçesi olduğu kadar Türkiye'nin de en büyük ilçelerinden biridir.
Bağlar, Şemdinli: Bağlar (Kürtçe: Nehrî), Hakkari ilinin Şemdinli ilçesine bağlı bir köydür.
Bağlarbaşı, Üsküdar: Bağlarbaşı, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda, Üsküdar ilçesi sınırlarında bulunan bir semttir. Genel olarak Muratreis, İcadiye, Altunizade ve Selamiali mahallelerine yayılan semt, Kadıköy ve Üsküdar gibi merkezler ile Boğaziçi Köprüsü'nün bağlantı yollarına yakınlığı nedeniyle Anadolu Yakası'nın en işlek semtlerindendir.
Bağlarca, Elâzığ: Bağlarca, Elazığ ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür.
Bilgisayar: Kendisine verdiğimiz bilgileri istediğimizde saklayabilen, istediğimizde geri verebilen cihaza bilgisayar denir.
Video oyunu: Video oyunu, bilgisayar veya oyun konsolu gibi görüntü sinyali gönderen bir video ile görsel bir kullanıcı arayüzü (televizyon, monitör vs.) kullanılarak oynanan oyun türü.
Bilgisayar bilimi: Bilgisayar bilimi, bilgi ve hesaplamanın kuramsal temellerini ve bunların bilgisayar sistemlerinde uygulanabilmeleri sağlayan pratik teknikleri araştıran bir bilim dalıdır.
İstanbul Bilgi Üniversitesi: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 1996 yılında kurulmuş vakıf üniversitesi. 6 fakültesi, 4 enstitüsü, 5 yüksekokulu ve meslek yüksekokuluna bağlı 7 programı, lisans, lisansüstü, önlisans öğretimi verilen 100'e yakın programı vardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir