Metallerin Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri

Sponsorlu BağlantılarBu yazı Metallerin Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri hakkında özet bilgiler içerir. Metallerin Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri ve Metallerin Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir hakkında kısa özet bilgi olarak işinizi göreceğini düşünüyorum. Tam da not almalık…

xyzdelinetcilerresmixyz

Metallerin Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri

Metallerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

METALLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
a) Metallerin fiziksel özelliklerinden en önemlileri şu şekilde sıralanabilirler.
b) Isıyı ve elektriği iyi iletirler.
c) Dövülüp şekil verilebilir, tel ve levha haline getirilebilirler.
d) Işığı geçirmezler fakat metalik parlaklık gösterirler.
e) Yoğunlukları fazladır.
f) Oda sıcaklığında çoğu katıdır. (civa sıvıdır)
g) Bir kısmı paramanyetik özelliktedir.
h) Vurma ve çekmeye dayanıklıdırlar.

METALLERİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
a) Metallerin en önemli kimyasal özellikleri şu şekilde sıralanabilir.
b) Metal atomlarının en dış yörüngelerinde az sayıda (en çok 4) elektron bulunur ve bunlar serbest elektronlardır.
c) iyonlaşma potansiyelleri düşüktür, yani değerlik elektronlarını kolaylıkla verirler.
d) İyi indirgendirler.
e) Hidroksitleri bazik veya amfoterik özellik gösterir.
f) Elektropozitiftirler, yani oksitlenme sayıları pozitiftir.
linkz_publisher_id = 12369;
linkz_scope = [‘linkzarea01′];

Etiketler:Metallerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Metallerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir Metallerin Fiziksel Özellikleri Metallerin Kimyasal Özellikleri
Fiziksel kimya: Fiziksel kimya, organik ya da inorganik, yalın ya da karışım halindeki kimyasal sistemleri fizik yasaları yöntemleriyle inceleyen bilim dalı.
Fiziksel buhar biriktirme: Fiziksel buhar biriktirme.
Fiziksel katman: Fiziksel katman, donanım katmanı veya 1. katman, verinin kablo üzerinde alacağı fiziksel yapıyı tanımlar.
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon (eskiden fizik tedavi ve rehabilitasyon; kısaltılmış olarak FTR), temelde kas-iskelet sistemi hastalıklarının tanısı, konservatif (cerrahi dışı) tedavisi ve rehabilitasyonunu konu edinen bir tıbbi uzmanlık dalıdır.
Fiziksel evrenbilim: Fiziksel evrenbilim veya fiziksel kozmoloji, bir gökbilim dalı. Evrendeki en büyük yapılarla ve evrenin dinamikleriyle ilgilenir, evrenin oluşumu ve evrimiyle ilgili sorulara cevap bulmaya çalışır.
Kimyasal element: Element, aynı cins atomlardan oluşan ve kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere verilen isim.
Kimyasal tepkime: Kimyasal tepkime ya da kimyasal reaksiyon, iki veya daha fazla maddenin birbiri ile etkileşmesi sonucu kendi özelliklerini kaybederek yeni özellikte maddeler oluşturmasıdır.
Kimyasal formül: Kimyasal formül (bazen moleküler formül de kullanılır), bir kimyasal birleşiği oluşturan atomlar hakkında detaylı ve açık bilgi veren bir yöntemdir.
Kimyasal (anlam ayrımı): Bir Kimyasal madde özel bir kimyasal bileşim içeren malzemedir.
Kimyasal savaş: Kimyasal savaş maddeleri, insan üzerinde fiziksel ya psikolojik tahrip etkisi yapmak üzere kimyevi maddelerin zehirleyici özelliklerinden yararlanılarak üretilmiş olan maddelerdir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir