Misakı Milli Önemi

Sponsorlu Bağlantılar
anadolu ankara ardahan artan artvin devl duyan eline istanbul kabul kars kendi marmara milli mücadele nin orada tbmm trakya yunan Misakı Milli Önemi Misaki Millinin Önemi misakı millinin önemi misakı milli önemi misaki mi..Misak-ı Milli’nin Önemi

Önemi :

  • – Milli sınırların ne anlama geldiği açıkça ifade edilmiştir.
  • – Siyasî, askeri ve ekonomik isteklerle tam bağımsızlık istendiği açıkça vurgulanmıştır.
  • – Milli egemenlik hariç, Sivas ve Erzurum Kongrelerinde alınan kararlar ve M. Kemal’in fikirleri Osmanlı Parlamentosunca da kabul edilmiştir.
  • – Alınan kararlar TBMM tarafından uygulanmıştır.
  • – Milli Mücadele’nin siyasî programı belirlenmiştir.

Meclis-i Mebusan’ın Son Toplantısı Ve Misak-ı Milli

Meclis-i Mebusan’ın son toplantısı ve Misak-ı Milli

(28 Ocak 1920)

12 Ocak 1920’de Osmanlı Meclis-i Mebusan son kez toplandı. Bu meclisin verdiği en önemli karar, taslakları Mustafa Kemal tarafından milletvekillerine Ankara’da verilen ve sonraları Misak-i Milli olarak adlandırılacak olan Ahd-ı Milliye (Ulusal And) 28 Ocak 1920’de kabul edildi. Meclisin ve İstanbul Hükümeti’nin çalışmalarından ve Anadolu’da artan direniş hareketlerinden rahatsızlık duyan İtilaf Devletleri 16 Mart 1920’de İstanbul’u işgal ettiler. Yunan birlikleri de Anadolu içlerine doğru ilerlemeye başladı. İstanbul’un işgalinden sonra tüm resmi dairelerin kontrolünün İttifak Devletlerinin eline geçmesinden dolayı Meclis-i Mebusan’ın İşgal güçleri süngüsü altında alacağı kararların sağlıklı olmayacağı için padişah tarafından kapatılmış mebusların bundan böyle görevlerini Anadoludaki meclisde yürütmeleri istenmiştir. 68 milletvekili Anadoluya geçmeyi başarmış bir kısmı ise tutuklanarak Maltaya sürülmüştür.
Misak-ı Milli (Ulusal And) kararları:

Halkı özgür kalır kalmaz ana yurda kendi istekleriyle katılmış olan Kars, Ardahan, Artvin için gerekirse yeniden oylama yapılacaktır.
Batı Trakya’nın durumu orada yaşayanlar tarafından saptanmalıdır.
Halifeliğin, İstanbul ve Marmara’nın güvenliği sağlanmalıdır. Boğazlar konusu, ilgili devletlerle birlikte verilecek kararlarla çözümlendikten sonra Boğazlar dünya ticaretine açılabilecektir.
Azınlıklar için istenen haklar sınırlarımız dışındaki Türklere de uygulanması koşuluyla kabul edilebilir.
Ulusal ve ekonomik gelişmemizi mümkün kılmak amacıyla tam serbestlik ve bağımsızlık sağlanması, siyasi, adli, mali gelişmemize engel olan sınırlamaların kaldırılması gereklidir.
Müslüman Arapların çoğunlukta olduğu yerlerin kaderi halkın oyuna uygun olmalıdır. Önemi:

Misak-ı Milli ile M.Kemal Paşa’nın düşünceleri Osmanlı parlamentosu tarafından kabul edilmiş ve yasallaşmıştır.
Türk ulusunun bağımsızca yaşayacağı vatan sınırları çizilmiştir.

Etiketler:misakı millinin önemi misakı milli önemi misaki millinin önemi misak-ı millinin önemi misaki milli önemi misakı milliye önemi misakı millinin önemi nedir misakı milli sınırları misakı milli ve önemi misaki millinin önemi nedir misak-i millinin önemi misakımilli önemi misak-ı milli önemi misaki milliye kararlarını siyasi açıdan misak ı millinin önemi misaki milli sınırları misak-ı milli ve önemi misaki milli nin önemi mısakı mıllının onemı misali millinin önemi
Milliyet (gazete): Milliyet, Ali Karacan ve Ömer Karacan kardeşler ile Demirören Holding'in sahibi Erdoğan Demirören'in sahibi olduğu günlük gazetedir.
Milliyetçi Hareket Partisi: Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 1969 yılında kurulan, Türk milliyetçiliği ve Türk-İslam ülküsünü savunan milliyetçi-ülkücü siyasî partidir.
Millî Eğitim Bakanlığı (Türkiye): Millî Eğitim Bakanlığı, Anayasa, 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plan ve programları doğrultusunda millî eğitim hizmetlerini yürütmek üzere kurulan bakanlıktır.
Ulusal: Ulusal şu anlamlara gelebilir;
Kurtuluş Savaşı (anlam ayrımı): * Türk Kurtuluş Savaşı, 1919-1922 yılları arasında gerçekleştirilen savaş.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir