Mustafa Kemal Atatürkün Liderlik Sırları

Sponsorlu Bağlantılar
adnan atilla basim baykal bence daha ekonomik genel kitap liderlik marlboro mustafa kemal atatürk philip morris r j reynolds sosyal tezler verici veya yeni bir yok Mustafa Kemal Atatürkün Liderlik Sırları Atatürk Liderlik Sırları atatürkün liderlik sırları mustafa kemal atatürkün..Mustafa Kemal AtatÜrk’Ün Lİderlİk Sirlari -kitap Ozeti

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN LİDERLİK SIRLARI

KİTABIN ADI

Mustafa Kemal Atatük’ün Liderlik Sırları

KİTABIN YAZARI

Adnan Nur BAYKAL

BASIM TARİHİ

Nisan 1999

KİTABIN YAYIM MAKSADI

Yöneticiler için yeni bir bakış.

KİTABIN ÖZETİ :

Son yıllarda Türkiye ve dünyada yöneticilik konusunda çok farklı tezler, kitaplar, uygulamalar ve teknikler ortaya çıkmıştır. Bu teknikler ve incelenen kitaplar genel olarak bakıldığında yönetici konumundaki kişilere bir yöntem anlatabilmektedir. Fakat bu kitaplar genellikle iş dünyasındaki karmaşaları yok etmeye veya dış ülkelerin ekonomik, sosyal, kültürel vs. anlayışlarına göre yazılmıştır. Örneğin iş dünyası savaşlarında Philip Morris’in Marlboro sigarasının, R.J.Reynolds’u nasıl alt ettiği gibi. Her ülkenin örfü adeti, karakteristiği, yaşama tarzları, daha geliştirirsek devlet yapılarında dahi büyük farklılıklar olduğu için bence ülkemiz yöneticilerine hitap edebilecek, bizi anlayan, bizi anlatan bir yöneticilik kitabından, yeni yöneticiler yetiştirirken faydalanmak daha geçerli olduğunu düşünüyorum.
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Liderlik sırları adlı kitapta ise yok denecek kadar az sayıda olan bu kitapların bence en iyilerindendir. Çünkü kitap özetinde sadece Türk insanının bu toprakları tırnaklarıyla nasıl sökerek aldığını değil Büyük Atatürk’ün devleti kuruncaya kadar yaşadığı canlı olayların her birinde gösterdiği tutum ve davranışlar, Liderlik Sırları da anlatılmaktadır.
Çok az sayıda bir Türk Önderi için yazılmış bir kitap vardır. Bunlardan Wees Roberts’ in “Atilla’nın Liderlik Sırları” adlı kitabını okudum. Hem çok üzüldüm, hem çok sevindim. Bir Türk Hünkarı’nı bir Amerikalının anlatması elem verici ama Onu örnek seçmesi gurur vericiydi. Bundan dolayı bu kitap çok zengin tarihimizden esinlenerek Yüce Atamızın yöneticilik ilkelerini bir Türk’ün kaleminden duygu ve düşüncelerinden almak en doğru olanı olmalıdır. Kitabı yazan incelerken bir yöneticide bulunması gereken 50 adet ana özellikten tek tek bahsetmiş ve bununla ilgili canlı örnekleri sadece Atatürk’ten vermiştir. Seçilen örnekler ve anekdotlar yazarın okuduğu 100 ayrı kitaptan derlemedir. Kitap okunurken çok değişik, çok çarpıcı, çok etkileyici örnekleri bir anda okunduğunda hayret verdiren olaylarla karşı karşıya gelmek sizleri sıkmayacaktır umuyorum.
Yazar kitabında 50 adet ana bölüme yer vermiştir.

Bunlar;

1. Açık Olma
2. Adam Yetiştirme
3. Bilgi ve Tecrübe Sahibi Olma
4. Bilgi Toplama Yeteneği
5. Bilgilendirme Alışkanlığı
6. Kendini Bilme
7. Cesur Olma
8. Çevre Bilincine Sahip Olma
9. Dayanıklı Olma
10. Karşısındakini Dinleme Alışkanlığı
11. Soyut Düşünebilme Yeteneği
12. Emrivakiye İzin Vermeme
13. Esnek Olabilme14. Espri Sahibi olma
15. Fedakar Olma
16. Gerçekçi Olma
17. Göreve Talip Olma
18. Güvenilir Olma
19. Kendine Güvenme
20. Hazırlıklı Olma
21. Hedefe Yönelik Kararlı Olma
22. Hesap Adamı Olma
23. İkna Etme Yeteneği
24. İnisiyatif Kullanma
25. İnsan Sarrafı Olma
26. İnsana Değer Verme
27. Yaptığı İşe İnanma
28. Kamuoyu Oluşturma Yeteneği
29. Çabuk Karar Verme Yeteneği
30. Konuşma ve Yazım
31. Konuşma ve Yazım Yeteneği
32 . Liyakat Aşığı Olma
33. Mükemmeliyetçi Olma
34. Müsamahalı Olma
35. Müteşebbis Olma
36. Mütevazı Olma
37. Öğrenme Azmine Sahip Olma
38. Öncü Olma
39. Örgütleme Yeteneği
40. Prensip Sahibi Olma
41. Problem Çözücü Olma
42. Programlı Olma
43. Sıradışı Olma
44. Sorumluluk Alma Alışkanlığı
45. Strateji Bilincine Sahip Olma
46. Olacakları Tahmin Edebilme
47. Vizyon Sahibi Olma
48. Yönetme Yeteneği
49. Zaman Mevhumuna Sahip Olma
50. Zamanlama Yeteneği

SONUÇ :

A. KİTABIN ANAFİKRİ :

Liderlik, bir özellikte çok iyi olmak değil, tüm özelliklerin toplamında çok iyi olmak ve karizmasıyla bu özellikleri kendine özgü bir şekilde bütünleştirmektir. Falih Rıfkı ATAY bunu aşağıdaki şekilde dile getirmektedir:
“Öyle şartlar içinde Mustafa Kemal’in yaptığını yapabilecek cesarette demiyorum, belki ondan daha gözü pekleri vardı; azminde demiyorum, belki onun kadar azimlileri vardı; bilgili de demiyorum, şüphesiz ondan daha bilgili olanları vardı; fakat kırk yıllık ömrümde onun liderlik dehasında hiç kimseyi görmedim.”
Bunlardan parça parça faydalanmak bizim görevimizdir.

B. KİTABIN GETİRDİĞİ YENİLİKLER :

”Sağ veya sol gibi aşırı uçlara mı hizmet ediyor “,”Başka bir devlet sempatizanı mı yapıyor?” v.s…korkuları olmadan Türk insanının örnek alması gereken tek Lider Atatürk’le ilgili olması, yakın tarihimizi kapsaması en iyi özelliğidir.

C. KİTAP HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME VE TEKLİFLER:

Kitapta “Komutan Atatürk” vasıflarıyla da ilgili özellikler ve anekdotlar çok fazla sayıda olması dolayısıyla kitap T.S.K personeline daha çok hitap etmektedir

Yöneticiler İçin Yeni Bir Bakış : Mustafa Kemal Atatürk’ün Liderlik Sırları

KİTABIN ÖZETİ :
1. ÖNSÖZ :
Bu bölümde kitabın hazırlanış maksadı ve özellikle Atatürk hakkında neden bir liderlik kitabı yazıldığından bahsedilmektedir.
2. YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK ÖZELLİKLERİ :
Açık Olma, Adam Yetiştirme, Bilgi ve Tecrübe Sahibi Olma, Bilgi Toplama Yeteneği, Bilgilendirme Alışkanlığı, Kendini Bilme, Cesur Olma, Çevre Bilincine Sahip Olma, Dayanıklı Olma, Karşısındakini Dinleme Alışkanlığı, Soyut Düşünebilme Yeteneği, Emrivakiye İzin Vermeme, Esnek Olabilme, Espri Sahibi Olma, Fedakar Olma, Gerçekçi Olma, Göreve Talip Olma, GüvenilirOlma, Kendine Güvenme, Hazırlıklı Ilma, Hedefe Yönelik Kararlı Olma, Hesap Adamı Olma, İkna Etme Yeteneği, İnsiyatif Kullanma, İnsan Sarrafı Olma, İnsana Değer Verme, Yaptığı İşe İnanma, Kamuoyu Oluşturma Yeteneği, Çabuk Karar Verebilme Yeteneği, Karar Verme Yeteneği, Konuşma ve Yazma Yeteneği, Liyakat Aşığı Olma, Mükemmeliyetçi Olma, Müsamahalı Olma, Müteşebbis Olma, Mütevazi Olma, Öğrenme Azmine Sahip Olma, Öncü Olma, Örgütleme Yeteneği, Prensip Sahibi Olma, Problem Çözücü Olma, Programlı Olma, Sıradışı Olma, Sorumluluk Alma Alışkanlığı, Strateji Bilincine Sahip Olma, Olacakları Tahmin Edebilme, Vizyon Sahibi Olma, Yönetme Yeteneği, Zaman Mevhumuna Sahip Olma, Zamanlama Yeteneğinden oluşan 50 maddelik liderlik özelliklerinin liste halinde sıralanması.
3. SEÇİLMİŞ SÖZLER, ANEKDOTLAR VE PRENSİPLER :
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün liderlik özelliklerinin yukarıdaki maddeler ışığında incelenmesi ve bu özelliklerin Mustafa Kemal Atatürk Dedi ki, Tanıklar mustafa Kemal Atatürk’ü Anlattılar ve Mustafa Kemal Atatürk’ten Alınacak Dersler altbaşlıkları altında değerlendirilmesi ve açıklanması.
4. KENDİNİZİ TEST EDİN :
Bu bölümde okuyucunun kendini değerlendirebileceği 50 adet soru mevcuttur.
HAZIRLAYANIN
Adı Selim Soyadı ŞAHİN Görevi Rütbesi Tğm.(1998-11) Birliği Kr.Plt.Tğm. Not : Kitap özetlerindeki fikirler yazarların özel fikirlerini yansıtmaktadır.

İkinci Abdülhamid Han’ın Liderlik Sırları – Pdf

İkinci Abdülhamid Han’ın Liderlik Sırları – PDF

Osmanlı Devleti’nin tasfiyesine karar verildiği, törer ve anarşinin zirvede olduğu, Abdülaziz Han’ın suikastle öldürüldüğü, Devletin borç batağına saplandığı, herkesin buyruk ve devlet gemisinin rotasını kaybettiği günler… Herşeyin bitti sanıldığı bu dönemde ikinci Abdülhamid Han’ın tahta geçişi sonrasında değişen dengeler… Hiç bir yardım almadan ödediği borçlar…. Dostu, düşmanı idare tarzı… İç ve dış politikadaki mahareti… Yöneticilerle, devlet adamlarına tavsiyeleri…. İç dünyası…. Kendine has istihbarat eşkilatı, Edison’a teklifi… Düşmanları dost edinme sırrı… Ve daha nice farklı yönleri ve sırlarıyla ikinci Abdülhamid Han…

Telif Hakları nedeniyle linkler silinmiştir

Etiketler:atatürkün liderlik sırları mustafa kemal atatürkün liderlik sırları atatürk liderlik sırları ataürkün liderlik sırları atatürkün liderlik sırları özet atatürk ile ilgili kitaplar ve özetleri atatürkün liderlik sirlari atatürk ile ilgili kitap özetleri hikmet özdemir atatürkün liderlik sırları baran dural atatürk ün liderlik sırları kitap özeti hikmet özdemir atatürkün liderlik sırları özeti çok yönlü lider atatürk kitabı özeti atatürkün liderlik sırları kitabı atatürkle ilgili kitap özeti Mustafa kemalin liderlik sırları atatükün liderlik sırları atatürk ün liderlik sırları çok yönlü lider atatürk kitap özeti atatürkün liderlik sırları kitabını oku atatürkün liderlik sırları hikmet özdemir özeti
Mustafa Kemal Atatürk: Mustafa Kemal Atatürk (Nüfus kâğıdında Kamâl Atatürk) (d. 1881, Selânik – ö. 10 Kasım 1938, İstanbul), Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olan Türk siyasetçi ve devlet adamı.
Mustafakemalpaşa: Mustafakemalpaşa, Bursa iline bağlı bir ilçedir. 60 Bin civarındaki Şehir Nüfusu ve 102.410 İlçe Nüfusuyla Bursa'nın İnegöl' den sonra 2.büyük ilçesidir.
İsmet İnönü: İsmet İnönü (d. 24 Eylül 1884; İzmir - ö. 25 Aralık 1973; Ankara) Osmanlı döneminde albay, Türkiye döneminde orgeneral ve eski Genelkurmay Başkanı olan, cumhuriyetin ilanından sonraki Türkiye'nin ilk başbakanı, ikinci cumhurbaşkanı olan, İstiklal Madalyası sahibi asker ve siyasetçidir.
Mustafa Denizli: Mustafa Denizli (d. 10 Kasım 1949, Alaçatı), forvet mevkiinde oynamış Türk eski milli futbolcu ve teknik direktör.
Kemal Sunal: Ali Kemal Sunal (d. 11 Kasım 1944, İstanbul; ö. 3 Temmuz 2000, İstanbul), Türk tiyatrocu, komedyen ve sinema sanatçısı.
Kemaliye: Kemaliye ilçesi. Erzincan'a bağlı olan 9 ilçeden biridir. Eski ismi Eğin'dir.
Mustafa Kemal Atatürk: Mustafa Kemal Atatürk (Nüfus kâğıdında Kamâl Atatürk) (d. 1881, Selânik – ö. 10 Kasım 1938, İstanbul), Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olan Türk siyasetçi ve devlet adamı.
Kemal Tahir: Kemal Tahir Demir (13 Mart 1910 - 21 Nisan 1973), Türk romancı.
Kemal Kılıçdaroğlu: Kemal Kılıçdaroğlu (d. 17 Aralık 1948; Ballıca, Nazımiye, Tunceli), Türk siyasetçi ve bürokrat. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını yapmaktadır.
Mustafa Kemal Atatürk: Mustafa Kemal Atatürk (Nüfus kâğıdında Kamâl Atatürk) (d. 1881, Selânik – ö. 10 Kasım 1938, İstanbul), Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olan Türk siyasetçi ve devlet adamı.
Atatürk Devrimleri: Atatürk Devrimleri ya da Atatürk İnkılapları (Kemalist Devrim, Türk Devrimi, Atatürk Reformları, Türkiye Cumhuriyeti Devrimi, Atatürk İhtilali vb.
Mustafa Kemal Atatürk kronolojisi: * 1881 Selanik'te doğdu.
Atatürk'ün Türk Gençliğine Hitabesi: Atatürk'ün Türk Gençliğine Hitabesi (Ey Türk Gençliği) Mustafa Kemal Atatürk tarafından 20 Ekim 1927 tarihinde Nutuk'un sonunda Türk Gençliği'ne yönelik yaptığı konuşmadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir