Osmanlı Minyatür

Sponsorlu Bağlantılar
allah bilgi bir diyanet eda insanlar islam dini iyilik kur mali olur ramazan sevgi yok zekat Osmanlı Minyatür Osmanlı Minyatürleri minyatür osmanlı minyatür osmanlı minyatürleri osm..Osmanlı Minyatür…Osmanlı Minyatür …Diyanet Zekat

Diyanet Zekat
Diyanet Zekat nedir
Diyanet Zekat hakkında bilgi

Zekat Diyanet

ZEKAT ARINDIRIR

Muhterem Müslümanlar,

İslam dini insanları her yönden arındırmayı hedeflemektedir. Dinimizin temel şartlarından olan zekat ve Ramazan ayında vermemiz gereken fitre, malî birer ibadet olarak Allah’ın rızasını kazanma, malımızı yoksulların hakkından temizleme ve günahlardan arınma vesilesidir. Bu gerçeği Kur’an-ı Kerim,”Onların mallarından zekat al. (Böylece) zekatla onları (günahlardan) temizlersin ve arıtıp yüceltirsin…” ayetiyle dile getirirken, sevgili peygamberimiz de “…Suyun ateşi söndürmesi gibi sadaka da günahları giderir…” buyurmaktadır.

Aziz Mü’minler,

Zekat ve fitre, varlıklı kimselerden, yoksullara uzanan bir yardım eli olarak, muhtaçları sevindirir. Mü’min, bu şekilde, alın teriyle kazandığı malının bir kısmını, ibadet niyetiyle din kardeşine verir. Bu bilinçle eda edilen zekat ibadeti, insanlar arasında sevgi, kardeşlik ve samimiyet bağlarının güçlenmesine vesile olur. Zekat, cimrilik ve kıskançlık hislerinin yok olup, cömertlik duygusunun gelişmesine ve iyilik ehli insanların çoğalmasına yardımcı olur.

Değerli Mü’minler,

Zekat, sadaka ve diğer her türlü yardımın yerine getirilmesinde dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Mali bir ibadet olan zekatın, muhatabı incitmeden, insan onuruna yakışır şekilde verilmesi gerekir. Gösteriş amacıyla, fakirin onurunu zedeleyecek şekilde yapılan yardımlardan sevap elde edilemeyeceği, hatta bunun büyük bir vebal olacağı iyi bilinmelidir.

Ne yazık ki bazı yardım dağıtma kampanyalarında son derece üzücü ve yapılan yardımın sevabını yok edici manzaralar görmekteyiz. Mü’minler zekat ve fitre ibadetini yerine getirirken bu hususa son derece titizlik göstermelidirler. Zekat veren kişi, zekatı alanın kendisinin din kardeşi olduğunu unutmamalıdır. Bu görev ibadet ruhuna yaraşır bir şekilde eda edilmeli, izdihama ve kötü manzaraların oluşmasına meydan veren, onur kırıcı ve kamu vicdanını rahatsız edici uygulamalara son verilmelidir.

Nitekim Cenab-ı Hak Bakara suresinin 262 ve 263. ayetlerinde zekatın verilmesinde uyulması gereken hususlara dikkatlerimizi şöyle çekmektedir: “Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden (bunları) başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin, Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden gönül kırmanın geldiği bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, halimdir”

Aziz Cemaat,

Yüce Allah’ın bizlere emanet olarak lütfettiği malın ve mülkün sorumluluğunu bilelim. Bizim için bir arınma ve yücelme vesilesi olduğu bilinciyle zekat ibadetini en güzel şekilde yerine getirelim.Yüce Rabbimizin rızasını gözeterek vereceğimiz zekatın, fitrenin ve yapacağımız diğer güzel amellerimizin sevaplarımızı çoğaltacağının ve malımıza bereket, hayatımıza huzur getireceğinin bilincinde olalım. Zekat vermemenin de büyük bir vebal olduğunu unutmayalım.

Hutbemi bir ayet mealiyle bitiriyorum.
“…Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılacak da onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak ve “İşte bu, kendiniz için biriktirip-sakladığınız şeylerdir. Haydi tadın bakalım biriktirip sakladıklarınızı” ! denilecek.”
Tevbe, 9/103.
Tirmizî, İman 8
Bakara, 2/262-263
Tevbe Suresi, 34-35

Minyatür Kız

Resim otomatik olarak küçültüldü. Buraya tıklayarak resmi orjinal boyutlarında görüntüleyebilirsiniz. Resmin orjinal boyutu 765×600 büyüklüğü 91KB.

Resim otomatik olarak küçültüldü. Buraya tıklayarak resmi orjinal boyutlarında görüntüleyebilirsiniz. Resmin orjinal boyutu 800×525 büyüklüğü 113KB.

Resim otomatik olarak küçültüldü. Buraya tıklayarak resmi orjinal boyutlarında görüntüleyebilirsiniz. Resmin orjinal boyutu 800×533 büyüklüğü 72KB.

Resim otomatik olarak küçültüldü. Buraya tıklayarak resmi orjinal boyutlarında görüntüleyebilirsiniz. Resmin orjinal boyutu 800×491 büyüklüğü 83KB.

Etiketler:minyatür osmanlı minyatür osmanlı minyatürleri osmanlı osmanlı minyatür resimleri osmanlı minyatürü osmanlı resimleri minyatür osmanlı minyatur osmanlıda minyatür sanatı minyatür resmi osmanli minyatur osmanli minyatür kanuni sultan süleyman minyatürleri resimle ilgili minyatürler osmanlı en eski osmanlı minyatürler osmanlı minyatürleri vikipedi OSMANLI minyatur osmanli MİNYATÜR
Osmanlı İmparatorluğu: Osmanlı İmparatorluğu ya da Osmanlı Devleti (Osmanlı Türkçesi: دَوْلَتِ عَلِيّهٔ عُثمَانِیّه - Devlet-i ʿAliyye-i ʿOsmâniyye) 1299-1923 yılları arasında varlığını sürdürmüş Türk-İslam devleti.
Osmanlıca: Osmanlı Türkçesi ya da Osmanlıca veya halk ağzında yanlış olarak Eski Türkçe (Osmanlı Türkçesi: لسان عثمانى, Lisān-ı Osmānī; تركي Türkī; توركجه Türkçe), 13 ile 20. yüzyıllar arasında Anadolu'da ve Osmanlı Devleti'nin yayıldığı bütün ülkelerde kullanılmış olan, Arapça ve Farsça'dan etkilenmiş Türk dili.
Osmanlı Ordusu: Osmanlı Ordusu veya resmi adıyla Ordu-yi Hümâyûn (Osmanlıca: اردوي همايون) Osmanlı İmparatorluğu'nun ordusudur. Osmanlı Ordusu'nun tarihi iki ana döneme ayrılabilir. Klasik Dönem, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu olan 1299 yılı ile 19. yüzyılın başlarındaki askeri reformlar arasındaki dönemi kapsamaktadır. Modern Dönemde ordu; Kara Ordusu, Deniz Ordusu ve Hava Ordusu olmak üzere üçe ayrılmıştır.
Osmanlı sadrazamları listesi: Osmanlı Devleti'nde sadrazamlık yapmış kişilerin isimleri Osmanlı tarihi dönemlerine göre şu listelerde bulunmaktadir:
Osmanlı Donanması: Osmanlı Donanması ya da diğer adıyla Donanma-yı Hümâyûn, XIV. yüzyılda kurulmuş olan Osmanlı Devleti'ne bağlı deniz kuvvetleridir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir