Özel Dualar İyi Düşün İyi Yaşa

Sponsorlu Bağlantılar
allah bir bunu defa dese dua elini hak huyu ismini kalan kevser koy malik ndan olur teala yere zaman zira Özel Dualar İyi Düşün İyi Yaşa Sübhanellezi Sahhara Lena sübhanellezi özel dualar iyi düşün iyi yaşa sübhan..Her Derde Deva Dualar…

Arabaya Binerken Okunacak Dua

“Bismillahi, sübhanellezi sahhara lenâ hâzâ vemâ künnâ lehu mukrinin ve inna ilâ Rabbinâ lemünkalibün.”
(Allah’ın adıyla. Bunu bize musahhar kılan Allah tamamiyle münezzehdir, yoksa onu zaptedemezdik. biz herhalde Rabbimize döneceğiz.) (11)

Bu dua arabalara binerken okunur. Tamamiyle Hakkın iradesine teslim olunduğunu ve O’ndan başka sığınalacak hiçbir varlığın bulunmadığını belirtmek için okunur. Zira Resulullah (s.a.v) Efendimiz her ne zaman deveye binse bu duayı okurlardı.

Belli Bir Saatte Uyanmak İçin

Belirli bir saatte uyanmak isteyen kimse, Kevser sûresini üç defa ve Allah’a güvenle okuyup yatarsa, istediği saatte uyanır.

Bir Yeriniz Ağrıdığı Zaman

Tirmizi’nin Enes b.Malik’ten rivayet ettiğine göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
Bir yerin ağrıdığı zaman elini, ağrının olduğu yere koy ve şunu tekrarla:

“Bismillahi e’uzu bi’izzetillahi ve kudratihi min şerri mâ ecidü min veca’i hâzâ” (3)

Çocuk duaları

Çocuk Düşmemesi İçin

Karısı hamile olup da erken doğum, çocuğun düşmesi veya geç doğması gibi korkular ve tehlikeler karşısında kalan bir kimse, parmağını hamile olan karısının karnına sürüp
“Ya Mübdi” ismini 99 kere okursa Hak sübhanehu ve teala hazretleri o hamile kadını bu tehlikelerden saklar. (7)

Çocuğun Huyunun güzelleşmesi

Kötü huylu çocuğu olan bir kimse
“Ya Mukît” ismini 7 kere bir boş kaba okusa ve o kabı su ile doldurup o kötü huylu çocuğuna içirse Allah’ın izniyle o çocuğun huyu güzelleşir. (7)

Çocuğun İtaatkar Olması İçin

Eğer, bir kimsenin oğlu kendine itaat etmezse şehadet parmağını onun eli üzerine koyarak “Yâ Şehîd” dese Allah’ın izniyle itaatkâr olur.(7)

Çocuk Olması

Çocuğu olmayan bir kadın, yedi gün oruç tutup iftar vaktinde “Yâ Musavvir, Ya Bari, Ya Halık” isimlerini su üzerine 21 kere okuyup üfürse ve o sudan iftar eylese Cenab-ı hak bu isimlerin hürmetine makbul bir çocuk ihsan eder.” (7)

Aşağıdaki ayetler dua makamında okundukları vakit, çocuk istemeye ve hayırlı bir mirasçı dilemeye yaramaktadır. Çünkü Zekeriya aleyhisselam Rabbine böyle dua eylemiştir. Bu bakımdan bizlerin de bu çeşit sıkıntısı olduğu zaman bu ayetlerle dua etmemiz menfaatımız icabıdır. (11)

“Fe hebli min ledünke veliyya” “Yerisüni ve yerisü min âli Yâkûb.” “Yühricüküm tıflen sümme li tebluğû eşüddeküm” (12) (13) (14)

(Binnaenaleyh, bana tarafından bir veli oğul ihsan et) (Ki bana da mirasçı olsun, Yâkub hanedanına mirasçı olsun.)
(Sonra bebek olarak çıkran, sonra sizi güçlü kuvvetli bir çağa erişmeniz için.) (12) (13) (14)

Duanın Kabulü

Büyük zatlar, bir kimse dua ettiği zaman 7 kere “Yâ Vehhâb” dese o kimsenin duasını Allah teala kabul eder, demişlerdir. (7)

Büyük zatlar, bir kimse dua ettiği zaman 7 kere “Yâ Vehhâb” dese o kimsenin duasını Allah teala kabul eder, demişlerdir. (7)

Etiketler:sübhanellezi özel dualar iyi düşün iyi yaşa sübhanellezi sahhara lena sağlıklı bebek için dua bebeğin sağlıklı doğması için okunacak dua bebeğin sağlıklı olması için dua subhanellezi sahhara lena çocuğun sağlıklı doğması için okunacak dua bebeklerın saglıklı dogması ıcın dualar subhanellezi sahhara sağlıklı çoçuk için dua sübhanellezi sahhara subhanellezi bebegin saglikli dogmasi icin dua bebeğin sağlıklı doğması için okunacak dualar sağlılkı çocuk için dua bismillahi sibhanellezi sahhara çocuklarınhuyugüzelolmasıiçinokunacakdua cocugun saglikli dogmasi icin dua dertlere dua
Özel görelilik: Özel Görelilik Kuramı ya da İzafiyet teorisi, Albert Einstein tarafından 1905'te Annalen der Physik dergisinde, "Hareketli cisimlerin elektrodinamiği üzerine" adlı 2. makalesinde açıklanan ve ardından 5. makalesi "Bir cismin atıllığı enerji içeriği ile bağlantılı olabilir mi?" başlıklı makaleyle pekiştirilen fizik kuramıdır.
Hazırlık maçı: Hazırlık maçı veya dostluk maçı; rekabet, sezon sıralaması vb. olmayan para ödülsüz spor karşılaşması.
Şirket: Şirket veya firma, Türkiye yasalarına göre, iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelerek, emek veya mallarını, müşterek bir amaçla, bir sözleşme ile birleştirmeleri sonucu ortaya çıkan tüzel kişiliktir.
Özel mülkiyet: Özel mülkiyet üretim araçlarının kişilere ait olması anlamına gelir. Dolayısıyla üretimden elde edilecek tüm getiri üzerindeki tasarruf hakları da üretim aracı sahibi olan kişiye ait olacaktır.
Özel İtalyan Lisesi: Özel İtalyan Lisesi (İtalyanca: Liceo Scientifico Italiano I.M.I.), İstanbul'da özel okul statüsünde yer alan bir lisedir. İtalyan Hükümeti tarafından devlet okulu sayılan ve İtalya tarafından maddi olarak desteklenen lisedeki İtalyan öğretmenler de İtalya Hükümeti tarafından atanmaktadır. Lise, Türk Öğrencilerini Özel Yabancı Okullar Sınavı başarılarına göre alır.
Dualar, Nazilli: Dualar, Aydın ilinin Nazilli ilçesine bağlı bir köydür.
Dualar, Kırkağaç: Dualar, Manisa ilinin Kırkağaç ilçesine bağlı bir köydür.
Dualar, Soma: Dualar, Manisa ilinin Soma ilçesine bağlı bir köydür.
Felsefe: Felsefe veya düşünbilim, sözcük kökeni olarak Yunanca seviyorum, peşinden koşuyorum, arıyorum anlamına gelen "phileo" ve bilgi, bilgelik anlamına gelen "sophia" sözcüklerinden türeyen terimin işaret ettiği entelektüel faaliyet ve disiplin.
Düşünce: Dünya modellerinin var oluşuna izin veren ve böylece etkin olarak onların amaçlarına, planlarına, sonlarına ve arzularına bağlı olan uğraştır.
Düşünce özgürlüğü: Düşünce Özgürlüğü, demokrasinin temel ilkesidir. İnsan haklarına ilişkin bütün belgelerde ilk sırada vurgulanmıştır.
Düşünce deneyi: Düşünce deneyi; bir deneyde, varsayım ya da kuramı aydınlatacak önermeye verilen addır.
Düşünüyorum da, Karımı Seviyorum: I Think I Love My Wife 2007 yapımlı bir romantik komedi filmidir. Chris Rock'un hem başrol,hem yönetmen, hem senarist hem de yapımcı olarak yer aldığı Karımı Seviyorum Love in the Afternoon isimli Fransız filminin yeni çevirimi.
Kanun (hukuk): Kanun veya yasa, bir anayasal hukuk rejiminde, yetkili organlarca meydana getirilen hukuk kurallarıdır.
Yaşar Kemal: Yaşar Kemal (d. Kemal Sadık Gökçeli, 1923; Gökçedam, Osmaniye), Kürt asıllı Türk romancı, senaryo ve öykü yazarı.
Yasama organı: Yasama organı, ülkede yasaların belirlenmesi konusunda görevli kurumdur. Parlamenter sistemlerde bu görev meclise aittir.
Yaşam: Yaşam ya da hayat; biyolojik açıdan, kimyasal reaksiyonlar veya bir dönüşümle sonuçlanan başka olaylar gibi bâzı biyolojik süreçler gösteren organizmaların bir özelliğidir.
Yaşar: Mehmet Yaşar Günaçgün (d. 5 Nisan 1970, Adana, Türkiye), Türk pop müzik şarkıcısı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir