Parantez İle İlgili Cümleler

Sponsorlu Bağlantılar
ahmet alay ali basit dek frank capra kilometre nda rakam tiyatro ya yay Parantez İle İlgili Cümleler Cümle İçinde Parantez parantez cümlesi örnekleri parantez ile ilgili cüm..Ayraç Ya Da Parantez, Bir Noktalama İşareti

Ayraç,Ayraç Nedir,Ayraç Kullanımı..

( )


Ayraç ya da parantez, bir noktalama işareti.

Türkçede kullanımı

Cümle içinde, cümlenin yapısı ile doğrudan ilgili olmayan açıklamalar yapılması amacı ile kullanılır. Cümle içinde bir sözcük ya da cümleden sonra yapılması uygun görülen açıklamalar ayraç içine alınır.
Örnek: Frank Capra (1897-1991) Amerikalı bir film yönetmenidir. / Dolmabahçe Sarayı yapılana dek (1853) bütün Osmanlı Padişahları Topkapı Sarayı’nda oturmuştur.

Eş anlamdaki sözcükler, eş değerdeki tarihler ve rakamlar ayraç içinde gösterilir.

Örnek: İnsan ikrarından (sözünden), hayvan yularından tutulur. / Ormana ulaşmak için 45 mil (75 kilometre) daha gitmelisiniz.

Tiyatro yapıtları ve senaryolarda sahnede yapılacak hareketler ve ek açıklamalar ayraç içinde kullanılır.

Örnek: Ali – (silahını arkasında gizleyerek.) Buyrun, nasıl yardımcı olabilirim? / Anahtar nerede? (Kilitte tıkırtılar)

Alıntı yapılan eser ve yazarları belirtmek amacı ile kullanılır.
Örnek: “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” (M. Kemal Atatürk)

Alıntılarda, olmayan sözcük veya bölümlerin yerine kullanılır.
Örnek: “…O (Ahmet) bizimle birlikteydi.”

Bir söze alay veya küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç içine alınır.
Örnek: Elbette sen korkusuz (!) birisin.

Bir bilginin şüphe ile karşılanan veya kesin olmadığını göstermek için kullanılan soru işareti yay ayraç içine alınır.
Örnekenin namuslu (?) bir kişi olduğunu hepimiz biliriz elbette.

Bir konunun anlatımı sırasında maddeler sıralanırken rakam ve harflerden sonra yarım ayraç kullanılır.

Örnek:

1) Basit Önermeler
2) Bileşik Önermeler

Yay Ayracı

Ünlem, soru, nokta, virgül gibi noktalama işaretleri tırnak işaretinin içine, ayraçta ise ayraçtan sonraya konulur.
Örnek:Köpeksiz sürüye kurt girer (iner).

Örnek: Kurda “Neden boynun kalın?” demişler: “İşimi kendim görürüm de ondan.” demiş.

Ayraç ile tırnak işaretinin kullanılacağı yerlerin birbirine karıştırılması halinde anlama bakılır. Tırnak işareti içindeki sözcük ve cümleler çıkartıldığında anlam bozulurken ayraç içindeki sözcük ve cümleler çıkartıldığında anlam bozulmaz.
Örnek: Hatasız (kusursuz) kul olmaz. – Kusursuz kelimesi çıkartıldığında cümle anlam kaybına uğramıyor.
Örnek: Cahit Sıtkı’nın “Otuzbeş Yaş” adlı şiirini ilk kez ortaokulda okumuştum. -Otuzbeş Yaş kelime öbeği çıkartıldığında cümle anlamsızlaşıyor.

İngilizcede Kullanım

İngilizce’de yay ayraç cümle içinde, cümlenin yapısı ile doğrudan ilgili olmayan açıklamalar yapılması amacı ile kullanılır.
Örnek: John Lennard (in “The exploitation of parentheses in English printed verse”) usefully coined the term lunula to refer specifically to the opening curved bracket, the closing curved bracket and the textual contents between.

Örnek: Sen. Kennedy (Massachusetts) spoke at length.

Ayraç, Matematikte işlem sırasını veya büyüklükleri belirtmek için kullanılır.
Örnek: (2×2)+3=7

Fonksiyonlarda kullanılır.
Örnek: f(x) – Fonksiyon f’in değişken x’e uygulanmasını ifade eder.

Etiketler:parantez cümlesi örnekleri parantez ile ilgili cümleler cümle içinde parantez parantezli cümleler parantez cümleleri parantez içeren cümleler örnek gösterebiliriz parantezle ilgili cümleler ayraç işaretleri ilğili örnekler yay ayracın kullanımına örnek cümleler parantezle ilgili bir cümle ve örnek yay ayracın kullanıldığı yerler noktalama işaretlerinin hareketli gifler noktalama parantez bedava parantez örneği köşeli parantez ile ilgili cümleler hareketli noktalama işaretleri gifti parentez ile ilgili cümleler parantez ile cümleler kesme işareti hareketli gifler parantez i
İlgili Taraflar: İlgili Taraflar (İng. Both Parties Concerned), ABD'li yazar J. D. Salinger'ın ilk kez 26 Şubat 1944'te Saturday Evening Postta yayınlanan öyküsü.
İlgili minör: İlgili minör, belli bir Majör gam ile aynı donanımı paylaşan natürel minör gama verilen isimdir. Herhangi bir Majör gamın ilgili minörünü bulmak için, o Majör gamın altıncı derecesini bulmak veya gama ismini veren notanın üç yarım ses gerisindeki notayı bulmak yeterlidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir