Pasinler Malazgirt Miryokefalon Savaşının Ortak Özellikleri

Sponsorlu Bağlantılar
ahlat almak alp arslan bu buna devlet diogenes hemen iran kabul malazgirt meydan romanos ya Pasinler Malazgirt Miryokefalon Savaşının Ortak Özellikleri Malazgirt Ve Miryokefalon Savaşları miryokefalon pasinler malazgirt miryokefalon sava..Malazgirt Ve Miryokefalon Savaşlari

MALAZGİRT VE MİRYOKEFALON SAVAŞLARI VE TÜRK TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMLERİ

Malazgirt Savaşı

Alp Arslan komutasındaki Büyük Selçukluların Romanos IV. Diogenes komutasındaki Bizanslıları yendiği meydan savaşı(26 Ağustos 1071).Zaferden sonra Selçuklular Anadolu’nun büyük bir bölümünü ele geçirmişlerdir.
Selçuklu sultanı Alp Arslan Halep’i aldıktan sonra Mısır’a doğru yürüyüşe geçti.Bu sırada,Bizans imparatoru Romanos Diogenes de yitirdiği yerleri geri almak ve Türkleri Anadolu’dan çıkarmak amacıyla Norman,Slav,Gürcü,Abhaz,Ermeni,Uz ve Peçeneklerden oluşan ağır silahlarla donanmış ordusuyla Doğu Anadolu’ya yöneldi.Kuvvetlerini Erzurum’da ikiye bölerek bir bölümünü Gürcistan’a göndererek büyük bir orduyla Malazgirt’e girdi.Diogenes’in doğuay doğru yürüdüğünü öğrenen öğrenen Alp Arslan hemen geri döndü.Bu arada veziri Nizamülmülk’ü olası bir yenilgi sonrasında devlet yönetimini üstlenmesi için Hemedan’a yolladı.Ahlat’ta Selçuklu öncü birliklerinin Bizanslıları bozguna uğratmasından sonra Malazgirt’te Bizans ordusuyla karşılaşan Alp Arslan,Emir Savtekin’i Bizans ordugahına göndererek barış önerisinde bulundu.Diogenes’in öneriyi reddetmesi üzerine Malazgirt Kalesi önündeki Rahba düzlüğünde yapılan savaşta Bizans ordusu büyük bir bozguna uğratıldı.Diogenes tutsak düştü.Bu yenilgide Uz ve Peçeneklerin Biyik Selçuklu saflarına geçemesi de rol oyandı.
İmzalanan antlaşmayla Bizanslılar Urfa,Münbiç ve Antakya’yı Selçuklulara vermeyi,360 bin dinar tazminat ödemeyi ve Selçuklu savaş tutsaklarını serbest bırakmayı kabul ettiler.Buna karşılık,Alp Arslan da Diogenes’i serbest bıraktı.
Anadolu’da yankılar uyandıran Malazgirt zaferi,Anadolu’nun geleceği açısından dönüm noktası oldu.Türkler karşısında yenilen Bizanslılar,geri çekilme sürecini uzatmayı amaçlayan bir savunam politikasına yöneldiler.İran ve Azerbaycan’daki Türkmenler ise çok kalabalık kitleler halinde Anadolu’ya göç etmeye başladılar.Alp Arslan,Türkmenler beylerine ve emirlere,doğu ve güneydoğu bölgelerinde geniş topraklar ıkta etti.Kuzeni Kutalmışoğlu Süleyman(I.Süleyman Şah)ise Orta ve Batı Anadolu’daki yeni fetihlerin öncülüğünü üstlendi.Artuk,Mengücek,Ebülkasım,Danişmend adlı beyler Anadolu’daki ilk Türk beyliklerini kurmayı başardılar.Bu gelişmeler,Türklerin göçebelikten yerleşik düzene geçişinin ve İslam kuralları ile ulusal geleneklerin bir sentezi sayılan Anadolu Türk uygarlığının başlangıcını oluşturdu.

Miryokefalon savaşı

Türk Tarihi açısından çok önemli bir savaştır.Çünkü Anadolu’nun Türk hakimiyeti altında kalmasını kesinleştiren savaştır.
Selçuklu-Bizans ilişkileri dostça sürdürülmekle birlikte Bizans sınırlarında özellikle Eskişehir yörelerinde yoğun bir şekilde çoğalan Türkmen kitleleri,Denizli,Kırkağaç,Bergama ve Edremit’e değin Bizans memleketlerine akınlarda bulunmakta ve özellikle kaleleri tahrip etmekte idiler.Öte yandan Bizans İmparatoru Manuel,bu akınları durdurmak amacıyla, Anadolu’ya yeni kuvvetler göndermekle birlikte düzenleyeceği bir sefer için de askeri hazırlıklara başladı.Onun bu hazırlılarını haber alan Kılıç Arslan,ona bir elçi heyeti göndererek “Daha önce yapılan barış antlaşmasının yenilenmesini”önerdi,fakat imparator,”Bizans’a yöneltilen Türkmen akınlarının durdurulması,Bizans’a sığınan Danişmendli emiri Zünnun ile şehzade Şahinşah’ın,daha önce yönetiminde bulunan memleketlerin Bizans’a bırakılması”şartıyla buna razı olacağını sultana bildirdi.Bu şartları kabule yanaşmayan sultan,atlı kuvvetler sevkedip Denizli yörelerine kadar olan Bizans topraklarını ağır bir şekilde tahrip akınlarına uğrattı.İmparator,Bizans kuvvetleri eşliğinde, önce şehzade Şahinşah’ı daha sonra da Zünnun’u Anadolu’ya gönderme girişiminde bulundu ise de Kılıç Arslan’ın aldığı önlemler karşısında başarılı olamadı;Şahinşah ve Zünnun yenidenBizans’a kaçmak zorunda bırakıldılar.Bunun üzerine sultanın ikinci barış önerisini de reddeden Manuel,içinde,Frank,Peçenek,Macar ve Sırp kuvvetlerinin de bulunduğu büyük bir orduyla 1176 yılı ilkbaharında,harekete geçerek Denizli yönünde ilerledi;fakat uçlarda bulunan kalabalık Türkmen kuvvetleri,Bizans ordusunu şiddetle yıpratmakta idiler.Kılıç Arslan,Bizans ordusunu,dar ve sarp Miryokefalon(Kumdanlı)vadisinde pusuya düşürerek yaptığı büyük meydan savaşında,Bizans’a ağır bir darbe indirmiş,böylece Malazgirt’ten sonra Bizans’a karşı ikinci kez büyük bir zafer kazanılmış oldu(Eylül 1176).Ağır bir yenilgiye uğrayan Manuel,Selçuklulara karşı inşa ettirdiği Eskişehirve Uluborlu’nun doğusundaki Sublaion müstahkem mevkilerini kabul ettikten başka,Selçuklu devletine savaş tazminatı olarak 100 bin altın ödemek zorunda kalmıştır.Bu zafer sonucunda,güya Anadolu’ya yeniden hakim olmak isteyen Bizans’ın bütün çaba ve girişimleri sona erdirilerek artık bundan sonra Selçuklular karşısında savunmada kalması sağlanmış ve dolayısıyla üstünlük yeniden Türkiye Selçuklu Devletine geçmiştir.Zaferden sonra sultan Kılıç Arslan,başta Bağdat Abbasi halifesi olmak üzere,bütün İslam hükümdarlarına birer fetihname göndererek küffar Bizans’a karşı kazandığı büyük zaferi müjdelemiştir.

Etiketler:miryokefalon pasinler malazgirt miryokefalon savaşının ortak özellikleri malazgirt ve miryokefalon savaşları malazgirt pasinler miryokefalon pasinler malazgirt ve miryokefalon pasinler malazgirt ve miryokefalon savaşı pasinler savaşı malazgirt savaşı miryokefalon malazgirt ve miryokefalon savaşı sonuçları pasinler malazgirt miryokefalon malazgirt ve miryokefalon savaşlarının sonuçları malazgirt ve miryokefalon savaşlarının mukayesi malazgirt ve miryokefalon savaşlarının mukayesesi pasinler ve miryokefalon savaşının önemini malazgirt ve miryokefalon savaşın sonuçları pasinler miryakefalon malazgirt savaşinin ortak özellikleri miryokefalon pasinler ve malazgirt sebepleri v e sonuçları malazgirt miryokefalon pasinler savası kımler arasında olmustur malazgirt muharebesi ile miryokefalon karşılaştırılması miryokefalon ve malazgirt muharebesinin karşılaştırılması malazgirt muharebesi ve miryokefalon muharebesinin karşılaştırılması
Pasinler, Erzurum: Pasinler Erzurum ilinin bir ilçesidir. Pasinler bölgede Hasan Kale olarak da adlandırılır. Erzurum il merkezine 40 km.
Pasinler Muharebesi: Pasinler Muharebesi (18 Eylül 1048) Selçuklularla Bizanslılar arasında yapılmış bir meydan muharebesidir.
Pasinler Meslek Yüksekokulu: Atatürk Üniversitesi Pasinler Meslek Yüksekokulu 02.09.1993`te Erzurum`a 37 km uzaklıktaki Pasinler ilçesinde kurulmuştur.
Malazgirt Meydan Muharebesi: Malazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071 tarihinde, Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru IV.
Malazgirt Muharebesi (1915): Malazgirt Muharebesi (10-26 Temmuz, 1915), I. Dünya Savaşı' nın Kafkasya cephesi savaşıdır. 26 Temmuz tarihinde Rus güçleri Malazgirti terk ederek Van iline doğru çekilmişlerdir.
Malazgirt (anlam ayrımı): * Malazgirt - Muş iline bağlı bir ilçe

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir