Polise Sorulacak Sorular

Sponsorlu Bağlantılar
ama bir durum eline olay sorular ya Polise Sorulacak Sorular Polisle Röportaj Soruları polis ile röportaj polise sorulacak sorular polisl..Polisler İle Ropörtaj İçin Sorular?

ben polislerlerle ilgili ropörtaj yapıyorum ama soru bulamadım bana soru yollarmısınız lütfennnnnnnn

Polisler İle Ropörtaj

1/adınız -soyadınız 2/bu mesleğe geçmek için ne gibi aşamalardan geçmem lazım

Ropörtaj Nedir?ropörtaj Nasıl Yapılır?ropörtaj In Özellikleri?ropörtaj Hakkında

Ropörtaj Nedir?Ropörtaj Nasıl Yapılır?Ropörtaj ın Özellikleri?Ropörtaj Hakkında (Tarihi Gelişimi ve Temsilcileri)

Röportaj gazete ve dergilerde yayımlanın yazı türlerinden biridir. Öğretici yazı türüdür. Bir olay bir durum; yerinde gezip görülerek olayla ya da durumla ilgili değişik kişilerle konuşularak soruşturularak yazılır.

Röportaj hem gezi yazılarının hem makalenin özelliklerini taşır. Makale gibi dayandığı sağlam bir düşünceyi bir tez vardır. Yazar; sorunu yerinde inceleyerek gezip görerek halkla varsa mağdurla ve yetkili kişilerle konuşarak; fotoğraf belge istatistik bilgiler… gibi bilgilerle destekleyerek okuyucunun bilgisine sunar. En çok kamuoyu toplayan gazete yazısıdır. Çok yönlü anlatım olanakları vardır. Bu yönüyle diğer düşünce yazılarından zengindir. Uzunluğu çoğu zaman makaleden çoktur. Bazen bir röportaj yazısı gazetenin iç sayfalarından birinde dizi halinde günlerce yayınlanır. Okuyucunun sıkılmadan merakla okuduğu bir yazı bir türüdür.

Röportaj yazmak çok önemlidir. Bu nedenle de röportaj yazarının toplumsal sorumluluğu diğer yazarlardan daha çoktur. Röportaj yazarlığı ayrı bir ustalığı ve yan alan becerilerini gerektirir. Yazar evindeki köşesine çekilip yazmaz yazdıklarını. Röportaj yazarı eline ayağına çabuk olmak zorundadır. Yazar bir yandan evinde çalışırken bir yandan kütüphanede arşivde devlet dairesinde iş yerlerinde araştırma yapacak; diğer yandan da olay yerinde incelemeler yapacaktır. Hem fotoğrafçı titizliği ile çalışacak; hem de yerine göre kimi zaman sevecenlikle kimi zaman ısrarlı ama hiçbir zaman sırnaşık ve terbiyesiz olmadan haddini bilerek insan haklarını da çiğnemeden soruşturma yapacaktır. Bütün bunların yanında röportaj yazarı okuyucu ile bağını koparmamak zorundadır.

Röportaj türünün belirleyici özellikleri nelerdir?
• Röportaj da düşünsel plânla yazılır.
• İşlenen konu; toplumsal sanatsal olay ya da olgu olmalıdır.
• Yazar anlattıklarının doğruluğunu; konuşma bilgi toplama ve fotoğraflarla desteklemeli anlattıklarını bir mantık çerçevesine oturtabilmelidir. Her anlattığı önceki anlattıklarıyla çelişmemelidir.
• Röportaj yazarı; açıklayıcı anlatım öyküleyici anlatım betimleyici anlatım ve tartışmalı anlatım gibi bütün anlatım yollarından yararlanır. Okuyucuya konunun önemini kavratabilmek için örnekleme karşılaştırma tanık gösterme gibi nesnel verilerden de yararlanmalıdır.
• Röportaj yazıları zamanla tarihsel belge olabilir.
• Fotoğraf ya da belge kullanılabilir.

Bazı röportajlar yüz yüze yapılabildiği gibi bazısı da yazılı soruların verilip cevapların daha sonra yazılı olarak alınması şeklinde de olabilir.

Röportajlar genellikle sorucevap tarzında olur. Ancak bazı yazarlar röportajı hikâye kurgusu ve üslûbu içinde vermeyi tercih ederler. Metin içerisinde kendi duygu düşünce ve izlenimlerini de aktarırlar. Çoğu röportaj gezi yazısıyla iç içe sunulmaktadır. Gazeteciler ülke içinde başka şehir ya da ülke dışında başka ülkelere gazetecilik çalışması için gittiklerinde oralarda yaptıkları röportajları ve gezi izlenimlerini birlikte aynı kurgu içinde kaleme almaktadırlar.

Etiketler:polis ile röportaj polise sorulacak sorular polisle röportaj soruları polisle röportaj bir polisle röportaj polisle röportaj soruları ve cevapları polis röportaj soruları polisle yapılan röportajlar röportaj soruları polis ile ilgili röportaj polislerle röportaj polis röportaj röportaj örnekleri polis röportajları polislere sorulan sorular trafik polisi ile röportaj mesleklerle ilgili röportaj soruları ve cevapları bir polis ile röportaj mesleklerle ilgili röportaj soruları bir polisle röportaj soruları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir