Reaktif Hücresel Değişiklikler İnflamasyon

Sponsorlu Bağlantılar
ascus atypical squamous cells atypical squamous cells of undetermined significance bethesda biopsi carcinoma cin 1 high grade sil iyi kez klas low grade sil pap smear pap test reaktif test sonucu ya Reaktif Hücresel Değişiklikler İnflamasyon İnflamasyona Sekonder Reaktif Hücresel Değişiklikler ascus reaktif hücresel değişiklikler inflamasyon i..Anormal Semear Testi Varlığında Yaklaşım

Anormal Semear Testi Varlığında Yaklaşım

Anormal PAP smear varlığında yaklaşım ile ilgili önerileri tam anlamı ile anlayabilmek için öncelikle bazı konuların iyi bilinmesi gerekir.

*

PAP smear bir tanı yöntemi değildir.
*

PAP smear sadece servikse ait lezyonların taranması için geçerli olan bir tekniktir.
*

PAP smear alınırken uygun şekilde alındığından emin olunması gerekir.

Smear değerledirilmesinde PAP ve Bethesda Karşılaştırılması

PAP sınıflaması Tanım Bethesda Karşılığı
Klas 1 Normal Normal sınırlar içinde
Klas 2 Reaktif değişiklikler

CIN 1 İyi huylu hücresel değişiklikler
İnflamasyon
Atrofi
Radyasyon
ASCUS
Low grade SIL (LSIL)
Klas 3 CIN2
CIN3 High Grade SIL (HSIL)
Klas 4 Carcinoma in-situ High Grade SIL (HSIL)
Klas 5 İnvazif karsinom (kanser) Mikroinvazif kanser (tutulum 3 milimetreden daha az)
İnvazif kanser (tutulum 3 milimetreden daha fazla)

Kolposkopi

PAP test sonucu anormal olduğunda bir sonraki adım genelde kolposkopidir. Kolposkopi rahim ağzının direk olarak ya da bazı kimyasal maddeler ile yıkandıktan sonra bir tür büyüteç yardımı ile gözlenmesidir. Kolposkopide şüpheli görülen alanlardan biopsi alınır

ASCUS (Atypical Squamous cells of undetermined significance)

Burada serviksi kaplayan yassı epitel hücrelerinde bazı değişiklikler vardır ancak bu değişiklikler büyük olasılıkla kanser öncülü değildir ancak klinik önemi de açık değildir. ASCUS varlığında yaklaşım şu şekilde olmalıdır:

*

Her ASCUS olgusunda kolposkopi şart değildir.
*

Smear testi 3 kez arka arkaya negatif oluncaya kadar 2 yıl süreyle 4-6 ay aralıklarla tekrarlanmalıdır.
*

2 yıl içinde yine ASCUS saptanırsa kolposkopi gerekli olur.
*

?iddetli iltihap ile birlikte görülen ASCUS varlığında smear 2-3 ay sonra tekrarlanmalıdır. Bu aşamada saptanmış bir enfeksiyon varsa uygun şekilde tedavi edilmelidir. Patolojik ajan saptanamayan olgularda nonspesifik tedavi gerekli değildir.
*

Hormon replasman tedavisi almayan postmenopozal bir kadında ASCUS saptandığında lokal östrojen tedavisi uygulanabilir. Tedavi sonrası ASCUS devam eden olgularda kolposkopi gerekir.
*

Sitolog ASCUS nedeni olarak tümöral bir olayı düşünüyor ise ileri inceleme gereklidir.
*

Yüksek risk grubundaki hastalarda ASCUS varlığı kolposkopi endikasyonudur.

Low-grade SIL

Burada serviksi kaplayan hücre tabakasında hafif derecede değişiklikler vardır.

*

LSIL olgularının %60’sı kendiliğinden geriler.
*

Her LSIL olgusunda kolposkopi gerekli olmamakla birlikte hiç beklemeden kolposkopi ve biyopsi uygulayan gruplar da vardır. LSIL varlığında her iki yaklaşım da tercih edilebilir. İleri inceleme yapmadan beklemek tercih edilecek olursa 2 yıl boyunca 4-6 ay aralıklarla smear testleri tekrarlanmalıdır. Bu süre içinde ikinci kez LSIL saptanırsa kolposkopi ve biyopsi kaçınılmaz hale gelir.
*

LSIL saptandığında ileri tetkik olarak rahim ağzının tıraşlanması şeklinde tanımlayabileceğimiz LEEP işlemi önerilmez.
*

Histolojik tanı yani biopsi sonucu olmaksızın yakma ya da dondurma işlemi yapılması uygun olmayan ve kabul edilemez bir yaklaşımdır ve büyük bir tıbbi hatadır.

High Grade SIL

PAP smear sonucu HSIL saptandığında zaman kaybetmeden kolposkopi eşliğinde biyopsi yapılmalıdır.

Etiketler:ascus reaktif hücresel değişiklikler inflamasyon inflamasyona sekonder reaktif hücresel değişiklikler reaktif hücresel değişiklikler inflamasyona bağlı inflamasyon ile ilişkili reaktif hücresel değişiklikler reaktif hücresel değişiklikler inflamasyon bulguları reaktif hücresel değişiklikler inflamasyona bağlı reaktif hücresel değişiklikler ne demek ascus tedavisi inflamasyona sekonder reaktif hücresel değişiklikler ne demek inflamasyona reaktif hücresel değişiklikler inflamasyon bulguları reaktif hücresel değişiklikler ascus hastalığı inflamasyon ile ilişkili reaktif hücresel değişiklikler ne demek reaktif enflamasyon nedir inflamasyona bağlı reaktif değişiklikler inflamasyon ve reaktif değişiklikler malignite açısından negatif inflamasyona bağlı reaktif değişiklik ne demek reaktif değişiklikler inflamasyon inflamasyona bagli reaktif selluler
Reaktif güç: Elektriksel gücün tanımı aşağıdaki gibidir.
Kimyasal ayar: Kimyasal ayar bir kimyasal bileşiğin kimyasal analiz, kimyasal tepkime veya fiziksel test yapmakta kullanılmaya uygunluğunu belirten bir teknik standarttır.
Hücresel ağ: Bir hücresel ağ, birkaç radyo hücresi (kısaca "hücre" de denir) kullanılarak yaratılmış bir kablosuz ağ tipidir.
Hücre: Hücre ya da göze, bir canlının yapısal ve işlevsel özellikleri gösterebilen en küçük birimidir. Hücre, (İng.
Sitoloji: Sitoloji (hücre biyolojisi adıyla da anılmaktadır, kökü Grekçe'deki kytos, barındırıcı kelimesidir), hücrelerin fizyolojisini, yapısını, içerdiği organelleri, bulunduğu ortamla olan ilişkisini, yaşam döngüsünü, bölünmesini ve ölümünü inceleyen bir bilim dalıdır.
Hücresel otomat: Bir hücresel otomat, hesaplanabilir teori, matematik, ve teorisel biyolojide ayrık model çalışmalarıdır.
Hücresel Yapay Sinir Ağları: Hücresel Yapay Sinir Ağları (HYSA), hücrelerden meydana gelmiş ve her bir hücre en yakınındaki hücre ile etkileşim ve komşuluk ilişkisi içerisinde bulunan dinamik Yapay Sinir Ağ (YSA) modelidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir