Rekabet Kanunu

Sponsorlu BağlantılarRekabet Kanunu ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşıyorum. Bu not umarım işinize yarar.

REKABET KAVRAMI

Rekabeti genel bir ifadeyle “Mal ve hizmet piyasalarındaki teşebbüsler arasında özgürce ekonomik kararlar verilebilmesini sağlayan bir yarış” olarak tanımlayabiliriz.

Rekabet Kanunu ilk olarak 19. yüzyılın sonlarına doğru 1890 yılında ABD’de kabul edilmiş ve diğer ülkelere örnek teşkil etmiş ve yüzyıllık bir geçmişi olan ABD bu konuda önemli sayılabilecek Alman Kartel Kanunu, Japon Rekabet Kanunu ve Avrupa Topluluğu rekabet kurallarına temel olmuştur. Ülkemizde de Aralık 1994’de yasalaşan 4054 sayılı Rekabet Kanunu biraz gecikmenin ardından 6 Kasım 1997’den itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

Rekabet Hukukunun temelini, rekabet kavramı oluşturur. Böylece rekabet ile neyin ifade edileceği ve Rekabet Hukukunun esas aldığı rekabet kavramının genel rekabet olgusu içindeki yerinin belirlenmesini gerektirir.

Rekabet sosyal hayatta kimin daha iyi olduğunun bilinmediği durumlarda bunu belirleme yoludur. Ekonomik yaşamda olduğu gibi, sosyal yaşamın diğer bölümlerinde de rekabet bize belirli bir durumda kimin başarılı olduğunu göstermektedir. Kişilerin diğerlerinden daha başarılı olmak için tüm faydalı bilgi ve becerilerinden yararlanması da toplumsal bir kazançtır.

Ekonomi biliminde rekabetin biri alıcı ve satıcı davranışları, diğeri de alıcı ve satıcıların faaliyet gösterdikleri piyasa yapısı ile iki farklı anlamı vardır. Stigler rekabeti, “her bir alıcının sonsuz miktarda talep ile karşılaştığı piyasa” olarak tanımlamıştır. Rekabet piyasasından ya da sadece rekabetten söz edebilmek için çok sayıda alıcı ve satıcıların bulunması ve homojen olması gerekir. Modern ekonomi teorilerinin rekabete verdiği bu anlam, rekabetin günlük yaşamda kullanıldığı şeklinden daha sınırlıdır.
linkz_publisher_id = 12369;
linkz_scope = [‘linkzarea01′];

İndirmek İçin Tıklayın

Etiketler:rekabet kanunu
Rekabet Kurumu: Rekabet Kurumu, 7 Aralık 1994 tarihinde kabul edilen 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da kurulması öngörülen ve bu kanunun uygulanmasından sorumlu kurumdur.
Rekabet hukuku: Rekabet hukuku, serbest piyasa ekonomisinde rekabet sisteminin dengeli ve yeknesak bir biçimde uygulanmasını sağlayıcı düzenlemelerden oluşur.
Rekabetçi dışlanım ilkesi: Rekabetçi dışlanım ilkesi, kimi zaman Gause'ın rekabetçi dışlanım yasası veya kısaca Gause yasası dendiği de olur, diğer ekolojik faktörlerin sabit ve değişmez olması durumunda aynı kaynaklar için rekabet eden iki türün bir arada olamayacağını belirten bir önermedir.
Rekabet stratejisi: Rekabet stratejisi, bir işletmenin içinde yer aldığı sektör ya da sanayi dalını rekabet açısından çözümlemesi; ardından sektördeki rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü sağlamak ve böylelikle işletme hedeflerine ulaşmak için yapmak istedikleri ya da yaptıklarıdır.
Kanunun Kuvveti: The French Connection William Friedkin'in yönettiği 1971 yapımı Hollywood filmi. Robin Moore'un aynı adlı romanından sinemaya uyarlanmıştır.
Ocak: Sözcüğün, odcak >>> "ocak" olduğu savlanırken, öte yandan Eski Türkçedeki "oc-mak, uc-mak" "ateş tutuşturmak" kökünden de olabilir.
Kanun-ı Esasî: Kânûn-i Esâsî (Osmanlı Türkçesi: قانون اساسى) Fransızca Loi constitutionelle çevirisi olarak kullanılan Osmanlıca terkiptir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir