Sayı Örüntüsü Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
bakteri saat Sayı Örüntüsü Nedir Milyonlu Sayılar Ve Sayı Örüntüleri örüntü problemleri sayı örüntüsü nedir milyonlu sa..Sayı Örüntüleri Soruları – 5.sınıf Matematik

1. Aşağıdaki sayı örüntüsünü tamamladığımızda ? yerine hangi sayı gelmelidir? 1-2-6-15-31-? A) 4
B) 39
C) 28
D) 56 √

2. 5 15 25 … Noktalı yere hangi sayı gelmelidir? A) 45
B) 35 √
C) 55
D) 65

3. 5-10-8-16-14 Yukarıda verilen sayı örüntüsünün kuralı aşağıdakilerden hangisinde yoktur? A) 2-4-2-4-2
B) 3-6-4-8-6
C) 4-8-10-20-22 √
D) 6-12-10-20-18

4. 1-3-7-15-31-63-127 örüntüsünün kuralı nedir? A) İkişer artıyor
B) Dörder artıyor
C) 3 ve katları artıyor
D) 2 ve katları artıyor √

5. 2,4,3,6,5,?,9,18,? sayı örüntüsünde ? yerine sırasıyla hangi sayılar gelmelidir? A) 10,17 √
B) 10,36
C) 4,17
D) 4,36

6. Mikroskop ile bakıldığında önce dört tane bakteri vardı. Bir saat sonra bakterilerin iki katına çıktığı görüldü ,üçüncü saatte 32 bakteri olduğuna göre altıncı saatte kaç bakteri olmuştur? A) 128
B) 256 √
C) 258
D) 312

7. 5-9-17-29-45 Yukarıdaki örüntünün kuralını bulunuz.Aynı kural aşağıdakilerden hangisinde vardır? A) 2-5-11-23-47
B) 4-9-15-22-39
C) 3-7-15-27-43 √
D) 9-13-20-33-44

8. 21,27,32,39,45,51 örüntüsünde bir doğal sayı örüntü kuralını bozmaktadır.Bu doğal sayı yerine hangisi gelmelidir? A) 30
B) 31
C) 33 √
D) 34

9. 8 14 26 ….. Noktalı yere hangi sayı gelmelidir? A) 52
B) 54
C) 50 √
D) 56

10. “ARABA” sözcüğünün sayısal şifresi aşağıdaki seçeneklerden hangisi olabilir? A) 32373 √
B) 34343
C) 35356
D) 34578

11. 3-8-18-38……. örüntüsünde noktalı yere hangi sayı gelmelidir? A) 78 √
B) 68
C) 58
D) 48

12. 2 , 6 , 22 , 86 , ….. sayı örüntüsünde noktalı yere hangi sayı gelmelidir? A) 44
B) 95
C) 342 √
D) 357

13. 83,74,66, ? , ? , ? 44 örüntüsünde yazılmayan sayıların hangisi gelirse örüntü doğru olur? A) 61,52,63
B) 59,53,48 √
C) 62,57,51
D) 61,57,64

14. 1 2 C 4 5 Örüntüsüne göre C’yi 5 artırırsak hangi doğal A) 12345
B) 12545
C) 12845 √
D) 12445

15. 5-8-12-17-23-?-38-47 Yukarıda verilen sayılar bir kurala göre sıralanmıştır.Buna göre ? yerine hangi sayı gelmelidir? A) 29
B) 30 √
C) 31
D) 32

16. 3-5-9-17…..65 örüntüsünde noktalı yere hangi sayı gelmelidir? A) 31
B) 32
C) 33 √
D) 34

17. 1 , 8 , 15 , 22 , ……. Sayı örüntüsü devam ettirilince gelecek olan üç sayının toplamı kaç eder? A) 107
B) 108 √
C) 118
D) 126

18. 7,12,18,25, ? örüntüsünde soru işareti ile gösterilen yere hangi sayı gelmelidir? A) 30
B) 31
C) 32
D) 33 √

19. ? ,70,105,140,?, örüntüsünde ? olan yerlere hangi sayılar gelmelidir? A) 45,150
B) 25,155
C) 35,175 √
D) 5,205

20. o,ot,……,otağ,orman örüntüsünde noktalı yere hangi kelime gelmelidir? A) Soluova
B) Amasya
C) oba
D) ortanca √

21. 459,153,51,? sayı sıralamasında ? olan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) 17
B) 16
C) 101
D) 55 √

22. 7-0-8-9-4 rakamlar ile yazılabilecek en küçük tek doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 90 847
B) 80 947
C) 79 840
D) 40 879 √

23. “İki milyon dört yüz on sekiz bin beşyüz otuz yedi”şeklinde okunun sayı hangisidir? A) 2 415 837
B) 2 418 537 √
C) 2 185 837
D) 2 188 837

24. Birler basamağı 3 olan en büyük beş basamaklı sayıya kaç eklersek altı basamaklı en küçük tek sayıyı elde ederiz? A) 6
B) 8 √
C) 7
D) 9

25. 126’dan küçük en büyük doğal sayı ile 238’den en büyük en küçük doğal sayının toplamı kaçtır? A) 354
B) 360
C) 364 √
D) 368

Etiketler:örüntü problemleri sayı örüntüsü nedir milyonlu sayılar ve sayı örüntüleri sayı örüntüleri 6.sınıf nedir 1 4 7 10 örüntüsü 2 4 4 6 8 12 28 44 örüntü zor örüntüler 5sınıf örüntü ve kuralları 5.sınıf matematik doğal sayısoruları ve cevapları zorlu 6.sınıf sorusu 2 8 14 20 örüntüsünün 10.terimi kaçtır 6.sınıf matematik konuları sayı örüntüleri zor sayı örüntüleri ve kuralları 3 5 7 9 11 13 örüntüsü kuralı zor sayı örüntüleri 5.sınıf sayı örüntüsünün bulunması ve 20 soru en zor matematik soruları 5.sınıf şıklı noktali sekiz sayisi sayı örüntüleri nedir aşagıdaki resmin boş yerine hangi sayı gelecek 2.sınıf matematikte örüntü nedir
Sayılar teorisi: Sayılar teorisi (ya da aritmetik), tamsayılar ve bunlarla ilgili işlemleri inceleyen bilim dalıdır.
Dijital sinyal: Sayısal veri, dijital veri veya dijital sinyal, sayısallaştırılmış sinyal. Bir analog sinyalden belirli örnekler alınır ve analog sinyalin tam karşılığı olmayan dijital sinyal oluşturulur.
Sayılar (Tevrat): Sayılar (Çölde Sayım), Tanah ve Eski Ahit'in ilk beş kitabı olan Tevrat'ın dördüncü kitabı. Toplam 36 baptan oluşur.
Sayıştay (Türkiye): Sayıştay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında düzenlenen mali yargı organı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir