Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Toplanması

Sponsorlu Bağlantılar
bu bunun istanbul kabul kendi mondros mustafa kemal son osmanli uygun Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Toplanması Son Osmanlı Mebusan Meclisi 12 ocak 1920 son osmanlı mebusan meclisinin toplan..Son Osmanli Mebuslar Meclisinin Toplanmasi (12 Ocak 1920)

SON OSMANLI MEBUSLAR MECLİSİNİN TOPLANMASI (12 OCAK 1920)

1- Seçimlerin yapılıp mebuslar meclisinin toplanmasına itilaf devletleri karışmadılar.
YORUM: Bunun nedeni, itilaf devletleri toplanacak olan bu meclisin barış kararı alacağını umuyorlardı.

2- Mustafa Kemal Mebuslar Meclisinin İstanbul’da toplanmasına karşı çıktıysa da bu görüş kabul edilmedi. Meclisin padişahsız olamayacağı öne sürüldü.
YORUM: Mustafa Kemal İstanbul’un düşman işgali altında olması nedeniyle baskı altında olunacağı ve bu nedenle meclisin özgürce çalışamayacağını düşündü.

3- Mustafa Kemal mebuslardan kendisini meclis başkanı seçmelerini istediyse de bu durum gerçekleşmedi.
YORUM: Çünkü eğer meclis dış bir müdahaleye uğrarsa çalışmaların Anadolu’da devam ettirilebilmesi için.

4- Mustafa Kemal Mebuslardan yurdun kurtarılmasına öncelik veren bir Müdafa-i Hukuk grubu kurmalarını istedi. Mebuslar bunun yerine Felah-ı Vatan adıyla başka bir grup kurdular.
YORUM: Felah-ı Vatan grubunun çalışmalarıyla kongre kararlarına benzeyen Misak-ı Milli kararlarını Mebuslar Meclisi kabul etti.

Mustafa Kemal Mebuslar Meclisi’nde üç şey istemiştir:
1- Başkan seçilmek. Gerçekleşmedi.
2- Müdafa-i Hukuk grubunun kurulmasını. Gerçekleşmedi. Ancak onun yerine Felah-ı Vatan adıyla başka bir grup kuruldu.
3- Kongre kararlarının alınmasını istedi. Gerçekleşti. Bu kongre kararları Misak-ı Milli.

MİSAK-I MİLLİ (28 OCAK 1920)

1- I. Dünya Savaşı’nda itilaf devletleri tarafından işgal edilen Arap bölgelerinin geleceği hakkında bölge halkı özgürce karar vermelidir.
YORUM: Araplar kendi geleceklerini kendileri belirleyebilecekti. Dikkati çeken diğer bir özellik ise; bu karar Wilson ilkelerine uygun bir karardı.

2- Mondros Ateşkesi imzalandığı sırada işgal edilmeyen ve çoğunluğu Türk olan yerler birbirinden ayrılmaz bir bütündür.
YORUM: Vatanın bütünlüğü korunacak ve işgal edilen yerler kurtarılacaktır.

3- Batı Trakya(Meriç nehri batısı), Kars, Ardahan ve Batum’da bölgenin geleceğini belirlemek için halk oylamasına gidilmelidir.
YORUM: Burada düşünülen düşünce; halkın çoğunluğun müslüman ve Türk olduğu için halk da tabii ki vatana bağlı kalmak isteyecektir.

4- Komşu ülkelerdeki müslüman azınlıklara tanınan hakların aynısı Osmanlı ülkesindeki hıristiyan azınlıklara da tanınacaktır.
YORUM: Bu maddeyle azınlıklar arasındaki eşitlik amaçlanmıştır.

5- İstanbul ve Marmara denizindeki işgaller kaldırılırsa Boğazlar dünya ticaretine açık olabilir.
YORUM: Bu madde ile boğazlar yardımıyla yapılacak olan dünya ticaretinin arkasına saklanılarak boğazlar ve başkent İstanbul’un güvenliği amaçlanmıştır.

6- Siyasi, adli ve mali alanlarda gelişmeyi engelleyen sınırlamalara karşıyız.
YORUM: Gelişebilmek için tam bağımsız olmamız ve Kapitülasyonları kaldırmamız gereklidir. (Sınırlamalara karşıyız. Tam bağımsız bir devlet olmak ana hedefimizdir. Kapitülasyonları kaldırmalıyız)

NOT: Bütün bu kararlar Son Osmanlı Mebuslar meclisi tarafından alınmıştır.
YORUM: Bütün bu kararlar ulusun kararlarıdır. Çünkü Mebuslar meclisini halk seçti.

Misak-ı Milli’nin esas amacı, özü şudur:

– Vatanın bütünlüğünü sağlamak,
– Tam bağımsız olmak,
– Kapitülasyonları kaldırmak.

MİSAK-I MİLLİ KARARLARININ ALINMASININ SONUÇLARI

1- İtilaf devletleri 16 Mart 1920’de İstanbul’u işgal ettiler.
YORUM: İtilaf devletleri Misak-ı Milli kararlarının alınmasını engellemek için birçok baskılar yapmıştır ancak başarılı olamayınca İstanbul’u resmen işgal ettiler.

2- Ali Rıza Paşa ve Salih Paşa Hükümetleri istifa edince Damat Ferit yeniden hükümet kurdu.
YORUM: Böylece Mustafa Kemal ve vatanın bağımsızlığı için çalışanların önüne engelleyici bir unsur çıkmış oldu.

3- İtilaf devletlerinin baskıları sonucu Padişah Vahdettin Mebuslar Meclisini kapattı.
YORUM: Mebuslar Meclisinin kapanması, Ankara’da açılacak olan yeni meclisin (TBMM) hukuki gerekçesini oluşturdu.

4- Ankara’da TBMM açıldı.
YORUM: Burada Mustafa Kemal’in ileri görüşlülüğünü görüyoruz. Çünkü o Mebuslar Meclisi açılırken İstanbul’da açılmaması gerektiğini, yoksa baskı altında olunacağını belirtmiştir. Mebuslar Meclisi kapatılınca da M. Kemal geriye kalan Mebuslar Meclisi üyelerini Ankara’ya çağırarak burada TBMM’yi kurmuştur.

5- İstanbul’da bazı mebus ve aydınlar tutuklanarak Malta adasına sürgün edildiler.

6- İstanbul’dan Ankara’ya ulusal mücadeleye katılmak için bir göç dalgası başladı.
YORUM: Mustafa Kemal’in ileri görüşlülüğünü herkes anlamıştı. Artık onu çekemeyenler, sevmeyenler bile bu ileri görüşlü önderin çevresinde birleşmek gerektiğini anlamıştı. Bu yüzden ulusal direnişe destek olmak amacıyla Ankara’ya büyük akınlar oluştu.

NOT: Eğer İstanbul işgal edilmeseydi Ankara’da TBMM açılmazdı.
Misak-ı Milli kararları alındı, bu yüzden İstanbul işgal edildi, İstanbul işgal edilince TBMM açıldı.
İzmir işgal edildi, Kuva-i Milliye kuruldu.
Orkut TORUMTAY
11-G / 1012

Kaynaklar:
• T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük (Eski ve yeni basım)
• Karacan Dershaneleri sosyal bilimler

Meclis-i Mebusan’ın Son Toplantısı Ve Misak-ı Milli

Meclis-i Mebusan’ın son toplantısı ve Misak-ı Milli

(28 Ocak 1920)

12 Ocak 1920’de Osmanlı Meclis-i Mebusan son kez toplandı. Bu meclisin verdiği en önemli karar, taslakları Mustafa Kemal tarafından milletvekillerine Ankara’da verilen ve sonraları Misak-i Milli olarak adlandırılacak olan Ahd-ı Milliye (Ulusal And) 28 Ocak 1920’de kabul edildi. Meclisin ve İstanbul Hükümeti’nin çalışmalarından ve Anadolu’da artan direniş hareketlerinden rahatsızlık duyan İtilaf Devletleri 16 Mart 1920’de İstanbul’u işgal ettiler. Yunan birlikleri de Anadolu içlerine doğru ilerlemeye başladı. İstanbul’un işgalinden sonra tüm resmi dairelerin kontrolünün İttifak Devletlerinin eline geçmesinden dolayı Meclis-i Mebusan’ın İşgal güçleri süngüsü altında alacağı kararların sağlıklı olmayacağı için padişah tarafından kapatılmış mebusların bundan böyle görevlerini Anadoludaki meclisde yürütmeleri istenmiştir. 68 milletvekili Anadoluya geçmeyi başarmış bir kısmı ise tutuklanarak Maltaya sürülmüştür.
Misak-ı Milli (Ulusal And) kararları:

Halkı özgür kalır kalmaz ana yurda kendi istekleriyle katılmış olan Kars, Ardahan, Artvin için gerekirse yeniden oylama yapılacaktır.
Batı Trakya’nın durumu orada yaşayanlar tarafından saptanmalıdır.
Halifeliğin, İstanbul ve Marmara’nın güvenliği sağlanmalıdır. Boğazlar konusu, ilgili devletlerle birlikte verilecek kararlarla çözümlendikten sonra Boğazlar dünya ticaretine açılabilecektir.
Azınlıklar için istenen haklar sınırlarımız dışındaki Türklere de uygulanması koşuluyla kabul edilebilir.
Ulusal ve ekonomik gelişmemizi mümkün kılmak amacıyla tam serbestlik ve bağımsızlık sağlanması, siyasi, adli, mali gelişmemize engel olan sınırlamaların kaldırılması gereklidir.
Müslüman Arapların çoğunlukta olduğu yerlerin kaderi halkın oyuna uygun olmalıdır. Önemi:

Misak-ı Milli ile M.Kemal Paşa’nın düşünceleri Osmanlı parlamentosu tarafından kabul edilmiş ve yasallaşmıştır.
Türk ulusunun bağımsızca yaşayacağı vatan sınırları çizilmiştir.

Etiketler:12 ocak 1920 son osmanlı mebusan meclisinin toplanması son osmanlı mebusan meclisi mebuslar meclisi son osmanlı mebuslar meclisinin toplanması son osmanlı mebusan meclisinin toplanmasını sağlayan karar son osmanlı mebuslar meclisi son osmanlı mebusan meclisi nerede toplandı son osmanlı mebusan meclisi nerede toplanmıştır son osmanlı mebusan meclisi toplanması son osmanlı meclisinin toplanması osmanlı mebusan meclisinin toplanması 28 ocak 1920 mebuslar meclisi son osmanlı mebusan meclisi ne zaman toplandı son osmanlı mebusan meclisinin toplanması ve misaki millinin kabulü son osmanlı mebuslar meclisi kararları mebuslar meclisi nedir osmanlı mebusan meclisi son osmanli mebusan mecli son osmanlı meclis-i mebusanın toplanması
Osmanlı İmparatorluğu: Osmanlı İmparatorluğu ya da Osmanlı Devleti (Osmanlı Türkçesi: دَوْلَتِ عَلِيّهٔ عُثمَانِیّه - Devlet-i ʿAliyye-i ʿOsmâniyye) 1299-1923 yılları arasında varlığını sürdürmüş Türk-İslam devleti.
Osmanlı Türkçesi: Osmanlı Türkçesi ya da Osmanlıca veya halk ağzında yanlış olarak Eski Türkçe (Osmanlı Türkçesi: لسان عثمانى, Lisān-ı Osmānī; تركي Türkī; توركجه Türkçe), 13 ile 20. yüzyıllar arasında Anadolu'da ve Osmanlı Devleti'nin yayıldığı bütün ülkelerde kullanılmış olan, Arapça ve Farsça'nın etkisi altında kalan Türk dili.
Osmanlı Ordusu: Osmanlı Ordusu veya resmi adıyla Ordu-yi Hümâyûn (Osmanlıca: اردوي همايون) Osmanlı İmparatorluğu'nun ordusudur.
Osmanlı Donanması: Osmanlı Donanması veya diğer adıyla Donanma-yı Hümâyûn, XIV. yüzyılda kurulmuş olan Osmanlı Devleti'ne bağlı deniz kuvvetleridir.
Meclis-i Mebusan: Meclis-i Mebusan (Parlamenterler Meclisi), Osmanlı İmparatorluğu'nda, 23 Aralık 1876 tarihli Anayasa'ya (Kanuni Esasi) göre kurulmuş ve I.
Milletvekili: Milletvekili ya da eski adıyla Mebus, demokratik ülkelerde genel seçimler ile seçilerek parlamentoda halkı temsil hakkı kazanan kişidir.

Yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir