Terciibent Örnekleri

Sponsorlu Bağlantılar
aa allah ba bb bir cb ea eb fb gazel ilk vv ziya Terciibent Örnekleri Terci-i Bent terciibent terciibent örnekleri terci-i bent terci..Terci-i Bent – Terci-i Bent Nedir Nazım Biçimleri

Terci-i bend uyakları(kafiyeleri) gazel biçiminde düzenlenmiş “hane” adı verilen 5-10 beyitlik şiir parçalarının (genellikle 5-12 hane) “vasıta” denen ve sürekli yinelenen bir beyit ile birbirine bağlanmasından oluşan nazım biçimidir. Bent sayısı ve bentlerdeki beyit sayısı bakımından terkib-i bentle aynıdır. Beyitler terkib-i bent gibi uyaklanır. Terci-i bentte bentleri birbirine bağlayan vasıta beyiti her bentten sonra aynen tekrarlanır. Terci-i bentte vasıta beyiti aynen tekrarlandığı için konular arasında uyum olmak zorundadır. Dolayısıyla terci-i bentte konu bütünlüğü vardır. Vasıta beyitinin uyaklanışı ise farklıdır.

Özellikleri:
1. Bentlerden oluşmuş bir nazım şeklidir.
2. Her bent 5 ile 10 arasında beyitten oluşur.
3. Bentlerin sayısı 5 ile 12 arasındadır.
4. Bentlerin kafiye düzeni gazeldeki gibidir.
5. Her bentin sonunda “vasıta beyti” adı verilen bir beyit bulunur. Ve bu beyit hiç değişmez. Eğer değişirse terkib-i bent olur.

I. Bend: aa ba ca da ea … vv
II. Bend: bb cb db eb fb … vv
6. Terci-i bentlerde vasıta beyti her bendin sonunda aynen tekrarlandığı için aynı fikir çerçevesinde toplanan bir konu bütünlüğü vardır. Vasıta beyti şiire monotonluk vermeyecek şekilde güzel olmalıdır. Bu sebeple zor yazılan bir şiirdir.
7. Terci-i bendin konuları arasında felek Allah’ın kudreti kainatın sonsuzluğu hayatın zorlukları dünyadan şikayet vb. soyut konular ile mersiye mehdiye tevhid gibi nazım türleri ilk sırayı alır.
8. Aruzla yazılır.

En önemli terci-i bent sanatçıları Ziya Paşa ve Şeyh Galip’tir.

Etiketler:terciibent terciibent örnekleri terci-i bent terciibent nedir terci i bent terci-i bend örnekleri terkibi bent ve terci bent arasındaki fark terkibi bent ile terciibent arasındaki farklar terkibibent ve terciibent arasındaki fark terkibi bent ile terciibent arasındaki fark terciibent ve terkibibent arasındakı fark terci-i bent özellikleri terci i bend örnekleri terci i bent örnekleri terci-i bent örnekleri terkibi bent terci bent terkib-bent terci-i bent kısa örnekleri terkib i bend ve terci i bend örnekleri tercibent örnekleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir