Toplama İşlemi İle İlgili Problemler 4.sınıf

Sponsorlu Bağlantılar
1111 3b6 artar bir d 410 eden ekler Toplama İşlemi İle İlgili Problemler 4.sınıf 4.sınıf Toplama İşlemi İle İlgili Problemler toplama işlemi ile ilgili problemler toplama işlem..Toplama İşlemi Soruları – 4.sınıf Matematik

Toplama İşlemi Soruları – 4.Sınıf Matematik

1. 217 + 86 + ? = 713 işleminde ” ?” işareti yerine kaç yazılmalıdır? A) 390
B) 395
C) 400
D) 410

2. 20 000 + □ = 100 000 işleminde ” □” yerine kaç yazılmalıdır? A) 60000
B) 40000
C) 80000
D) 90000

3. 328 + 14672 + 49 işleminin sonucu kaçtır? A) 15149
B) 15049
C) 14149
D) 14049

4. 3965 fazlası 5890 eden sayı kaçtır? A) 1925
B) 1935
C) 1945
D) 2025

5. 3698 fazlası 8192 olan sayı kaçtır? A) 3524
B) 2786
C) 4494
D) 4280

6. 5 basamaklı en küçük sayıya kaç eklenirse 6 basamaklı en küçük sayı olur? A) 1
B) 999
C) 90 000
D) 99 999

7. İki terimli bir toplama işleminde; birinci terime 145 ekler, ikinci terimden de 73 çıkarırsak toplamın sonucu nasıl etkilenir? A) 72 azalır
B) 72 artar
C) 218 artar
D) 218 azalır

8. 76A + 3B6 =382 işleminde A ve B yerine gelecek sayıların toplamı kaçtır? A) 12
B) 14
C) 16
D) 18

9. Dört basamaklı dört doğal sayının toplamı 7354’se bu sayılardan en büyüğü en çok kaç olabilir? A) 4352
B) 5354
C) 4354
D) 3354

10. Ardışık 3 çift sayının toplamı 30 ‘dur. Ortadaki sayı kaçtır? A) 8
B) 10
C) 12
D) 14

11. 4979 + 7085= ? İşleminin sonucu kaçtır? A) 11064
B) 12054
C) 11964
D) 12064

12. 1916 + A31B = 8353 işleminde A ve B yerine yazılacak sayıların toplamı kaçtır? A) 10
B) 11
C) 12
D) 13

13. Dört basamaklı, üç basamaklı ve iki basamaklı en küçük doğal sayıların toplamı kaçtır? A) 1001
B) 1010
C) 1111
D) 1110

14. 4315 + 5423 = ……… toplama işlemi sonucu yaklaşık hangisi olabilir? A) 9000
B) 9500
C) 10000
D) 9730

15. 136+33=…..+42 eşitliğinin olması için noktalı yere kaç gelmelidir? A) 107
B) 117
C) 127
D) 150

16. 0,5+1/2+2 = ? işleminin sonucu kaçtır? A) 2,25
B) 1
C) 3
D) 4

17. (85+99)+ ? = 251 işleminde soru işareti olan yere kaç gelmelidir? A) 67
B) 68
C) 125
D) 140

18. 75 in 18 farkından 50 eksilirse kaç kalır? A) 40
B) 5
C) 60
D) 7

19. Hangi sayıdan 113 çıktığında 126 kalır? A) 229
B) 239
C) 149
D) 259

20. Bir pazarcı yumurtalarınnın 1/4 ünü sattığında geriye 1250 yumurtası kalıyor.Pazarcının hiç yumurta satmadan önce kaç yumurtası vardı? A) 5000
B) 4000
C) 3500
D) 2000

21. 225 farkı 75 olan sayının yarısı kaçtır? A) 300
B) 200
C) 150
D) 250

22. Bir toplama işleminde birinci toplanan 8 000’dir. İkinci toplanan birinci toplananın yarısından 100 fazla olduğuna göre toplam kaçtır? A) 11 100
B) 12 000
C) 12 100
D) 13 000

23. 8 300 fazlası 16 800 eden sayı kaçtır? A) 8 500
B) 8 600
C) 8 700
D) 8 800

24. Ardışık üç sayının toplamı 333’tür. Büyük sayı kaçtır? A) 112
B) 113
C) 114
D) 115

25. B46A + 21A1 _____________ 5C1C Yukarıdaki toplama işleminde A+B+C=? A) 5
B) 4
C) 3
D) 2

26. Kübra 3 basamaklı ve birbirinden farklı üç sayıyı hesap makinesi ile topladı.Bu sayıların toplamı 572 etti.Kübra’nın topladığı sayıların en büyüğü kaç olabilir? A) 371
B) 367
C) 342
D) 272

27. 1 4/5 +1 3/5 işleminin sonucu kaçtır? A) 17/5
B) 18/5
C) 7/10
D) 17/10

28. kelimelerindeki sözcük sayısı ile hecesayılarını toplayıp,aynı kelimelerdeki harf sayılarının toplamından çıkartırsak sonuç kaç olur? A) 5
B) 4
C) 6
D) 1

29. 6/15 + A/15 küçüktür 1 eşitsizliğinde A yerine gelebilecek doğal sayıların toplamı kaçtır? A) 33
B) 34
C) 35
D) 36

30. 0,13 + 2,25 + 6 işleminin sonucu kaçtır? A) 7,38
B) 8,38
C) 9,38
D) 9,4

31. Aynı iki sayının toplamı 32’dir.Bu sayıların farkı kaçtır? A) 32
B) 0
C) 64
D) 16

32. 1/5’i 60 olan sayının 1/3 ‘ü kaçtır? A) 120
B) 4
C) 100
D) 12

33. Toplamları 28 olan iki sayıdan her birine 10 ilave edildiğinde yeni toplam kaç olur? A) 38
B) 44
C) 48
D) 56

ALINTI

Toplama İşlemi Soruları – 5.sınıf Matematik

1. İki bin iki + iki bin on iki = ? A) 2024
B) 2124
C) 4014 √
D) 4024

2. 1 den 15 e kadar doğal sayıların toplamı kaçtır? A) 110
B) 117
C) 119
D) 120 √

3. A+9=14 B+A=13 C+B=15 D+C=13 A,B,C ve D bir rakamdır. Yukarıdaki eşitliklere göre A+B+C+D kaçtır? A) 24
B) 25
C) 26 √
D) 27

4. Beş doğal sayının toplamı 3516’dır. Sayıların her birinden 16 azaltılırsa yeni toplam kaç olur? A) 3500
B) 3484
C) 3436 √
D) 3481

5. Bir giyim mağazası indirim yaparak her ürünü yarı fiyatına satıyor. Zülal Berra, önceki fiyatı 30 YTL olan gömleklerden 3 tane almak istiyor. Zülal Berra kaç YTL ödemelidir? A) 42
B) 45 √
C) 48
D) 55

6. ( 0,0765 +32) + 0,0123 =? A) 32,0888 √
B) 0,08888
C) 23,888
D) 32,765

7. sayı değerleri toplamı 5 olan iki basamaklı en büyük sayı ile en küçük sayının toplamı kaçtır? A) 32
B) 64 √
C) 66
D) 80

8. İki doğal sayının toplamı 702 farkı 548 ise büyük sayı kaçtır? A) 77
B) 625 √
C) 76
D) 624

9. 55 524 515 sayısındaki beş rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? A) 55 555
B) 55 000 000
C) 55 500 505 √
D) 25

10. Rakamları birbirinden farklı, üç basamaklı üç farklı doğal sayını toplamı 2238 dir. Buna göre bu sayılardan en küçüğü en az kaç olabilir? A) 129
B) 212
C) 214
D) 265 √

11. ABC+ABC+ABC=2115 eşitliğine göre A+B+C kaçtır? A) 9
B) 11
C) 12 √
D) 13

12. 11 ile 89 arasında kaç tek doğal sayı vardır? A) 38 √
B) 78
C) 77
D) 39

13. 735 264 104 sayısının milyonlar bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı, birler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamının kaç katıdır? A) 3 √
B) 4
C) 5
D) 6

14. 1’den 15’e kadar olan (1 ve 15 dahil) ardışık doğal sayıların toplamı kaçtır? A) 120 √
B) 125
C) 130
D) 135

15. 23 305 130 doğal sayısında tekrar eden rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? A) 3 030 030
B) 3 300 030 √
C) 3 000 300
D) 3 300 300

16. 8 008 008 doğal syısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) sekiz milyon seksen sekiz
B) sekiz milyon seksen bin sekiz
C) sekiz milyon sekiz bin
D) sekiz milyon sekiz bin sekiz √

17. 17A+BBA+CBA=1394 Yandaki toplama işleminde A+B+C=? A) 18
B) 19 √
C) 20
D) 22

18. Dört basamaklı en büyük sayı ile bir basamaklı en büyük sayının toplamı kaçtır? A) 10.000
B) 9.990
C) 10.008 √
D) 10.098

19. 700 000 + 20 000+ 800 + 50 + 1 şeklinde çözümlenen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 70 200 851
B) 7 200 851
C) 725 510
D) 720 851 √

20. 1’den 14’e kadar olan doğal sayıların toplamı kaç eder? A) 85
B) 95 √
C) 101
D) 105

21. Mesut doğduğunda annesi 35 yaşındaydı.Mesut şimdi 16 yaşında olduğuna göre,Mesut ile annesinin yaşları toplamı kaçtır? A) 51
B) 47
C) 61
D) 67 √

22. ABBD-618=3042 işleminde ABBD sayısı kaçtır? A) 3660 √
B) 3650
C) 3560
D) 3628

23. Boşken 8 108 kg gelen kamyona 10 999 kg soğan 8 890 kg mısır yükleniyor. Kamyonun toplam ağırlığı kaç kg olmuştur? A) 28 889
B) 27 997 √
C) 28 000
D) 27 990

24. 3/5+7/10= işleminin sonu kaçtır? A) 10/15
B) 13/20
C) 10/10
D) 1 tam3/10 √

25. A+27+55+11=498 işleminde A kaçtır? A) 98
B) 300
C) 405 √
D) 420

Etiketler:toplama işlemi ile ilgili problemler toplama işlemi ile ilgili problemler 4.sınıf 4.sınıf toplama işlemi ile ilgili problemler toplama işlemi soruları matematik toplama işlemi soruları 4. sınıf matematik toplama problemleri 4.sınıf 20 tane toplama problemleri Matematik Toplama İşlemi Soruları 4.sinif matematik toplama ile ilgili 50 soru çarpma işlemi ile ilgili problemler 4.sınıf toplama işlemi problemleri 4 sınıf toplama ve çıkarma işlemi ile ilgili problemler bir ve iki işlemli toplama işlemi ile ilgili problemler 4. sınıf tuplama işlemi ile ilgili problemler 4. sınıf problemler toplama işlemi ile ilgili sorular 4.sınıf 4. toplama işlemi ile ilgili problemler 5 basamaklı çarpma işlemli problemler toplama işlemleri ile ilgili farklı problemler 5.sınıf toplama işlemi ile ilgili problemler 4 basamaklı 5 toplama problemleri
Toplama Kampı: Toplama Kampi dusman olarak gorulen bir toplulugun, genelde cok kotu kosullarda toplatilip tutsak edilmesi amaciyla yapilan buyuk kapali yerlerdir.
Buchenwald Toplama Kampı: Toplama Kampı Buchenwald Almanya sınırları içerisindeki en büyük toplama kamplarından birisidir. Haziran 1937 ile Nisan 1945 yılları arasında Weimar yakınlarında Ettersberg'de çalışma kampı olarak işletilmiştir.
İlgili Taraflar: İlgili Taraflar (İng. Both Parties Concerned), ABD'li yazar J. D. Salinger'ın ilk kez 26 Şubat 1944'te Saturday Evening Postta yayınlanan öyküsü.
İlgili minör: İlgili minör, belli bir Majör gam ile aynı donanımı paylaşan natürel minör gama verilen isimdir. Herhangi bir Majör gamın ilgili minörünü bulmak için, o Majör gamın altıncı derecesini bulmak veya gama ismini veren notanın üç yarım ses gerisindeki notayı bulmak yeterlidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir