Trombositopeni Nedenleri

Sponsorlu Bağlantılar
aldrich alkol anemi bile bir bu durum eritrosit genel gibi trombosit vey veya yani Trombositopeni Nedenleri Trombosit Düşüklüğü Sebepleri trombosit düşüklüğü tedavisi trombositopeni nedenl..Trombositopeni

Trombositopeni veya trombopeni kandaki trombosit sayısının azlığına verilen isimdir. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi trombositopeni bir hastalıktan öte bir durum, bulgudur.

Genel olarak sağlıklı bir insanın trombosit sayımı 150.000 – 450.000 mm3 arasında değişir. Trombosit sayısının 150.000/mm3’den az olması trombositopeni olarak tanımlanır
Belirtiler ve Semptomlar Trombositopeni çoğunlukla belirgin semptom göstermez. Bazen bereler ve burun kanamaları görülebilir. Trombositopeniye rastlandığında dikkat edilmesi vey yapılması gerekenlerden bazıları; diğer kan hücrelerinin (eritrosit ve lökositlerin) sayısında da bir azalma olup olmadığı, trombositopeni yapabilecek hastalıkların semptom ve bulgularının var olup olmadığı, ilaç kullanımının sorgulanması ve aile öyküsüdür (konjenital trombositopeni nedenler için). Her ne kadar kaba bir anlayışla trombositpeninin sadece sık kanamaya yol açtığı düşünülse de bu düşünce pek doğru değildir. Trombositopenili hastalarda sadece kanama olmayıp, ayrıca trombositopeni tipine göre (örneğin heparine bağlı trombositopeni gibi) tromboza bile rastlanabilir.

Nedenleri Trombositopeninin birçok nedeni vardır. Patofizyolojik olarak trombositopeninin nedenlerini üç ana başlıkta toplanabilir: yapım azlığı, yıkım artışı ve trombosit dağılımında bozukluk.

Yapım Azlığı Megakaryositlerin (trombosit öncülleri) yetersiz gelişimi (hipoplazisi) veya baskılanması
Kimyasal ve fiziksel ajanlar (alkol, infeksiyon vb.)
Aplastik anemi gibi primer kemik iliği hastalıkları
Miyeloftisiz (lösemiler, metastaz, miyelofibrozis)
İneffektif (etkisiz) trombopoiez
Megaloblastik anemi
Paroksismal noktürnal hemoglobinuri
Miyelodisplazi
Kalıtsal trombositopeniler
Wiskott-Aldrich sendromu
May-Hegglinn anomalisi

Yıkım Artışı İmmünolojik (bağışıklık sistemiyle ilgili)
İmmün trombositopeni (yani İdiopatik trombositopenik purpura)
İlaçlar (heparin, kinin, kinidin, sulfamidler vs.)
Sistemik otoimmün hastalıklar (SLE, PAN vs.)
Lenfoproliferatif hastalıklar (KLL, lenfomalar) ve solid tümörler
İnfeksiyonlar
Transfüzyon sonrası purpura
Kemik iliği nakli sonrası
Nonimmünolojik (bağışıklık sistemiyle ilgisiz)
Yaygın damar içi pıhtılaşma
Obstetrik komplikasyonlar
Kanser ve lösemiler
Kasabach-Merritt sendromu
İnfeksiyonlar
Trombotik trombositopenik purpura
Hemolitik-üremik sendrom
Diğer
Masif transfüzyon
Ekstrakorperal dolaşım

Trombosit Dağılımında Bozulma (pooling) Hipersplenizm
Hipotermik anestezi

Tedavi Düşük trombosit sayımları genel olarak tedavi gerektirmez. Ancak, (sıklıkla) kanamanın ve/veya çok düşük sayımın olduğu durumlarda tedavi gerekebilir. Ağır kanamalarda trombosit transfüzyonu gerekebilir.

Kanama bozuklukları intranasal (burun içi) desmopressin (ddAVP) ile tedavi edilebilir. Desmopressin faktör VIII ve von Willebrand faktörünün, plazmadaki seviyelerini yükselten bir ilaçtır.

Etiketler:trombosit düşüklüğü tedavisi trombositopeni nedenleri trombosit düşüklüğü sebepleri trombosit azlığı trombosit düşüklüğü trombosit düşüklüğü bitkisel tedavisi Trombosit düşüklüğüne bitkisel tedavi trombosit düşüklüğünün nedenleri trombosit düşüklüğü nedenleri Trombosit düşüklügünün sebebi trombosit düşüklüğü bitkisel tedavi kanama artiş tromosit trombosit eksikliği nedir ve geçermi tronbosit düşüklüğü bitkisel çözüm trombosit 158 000 trombosit düşüklüğü yapan ilaçlar trombopeni geçermi trombosıt dusuklugunun sebebı trombosit bitkisel cozum trombositopeni dikkat edilecek

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir