Türkiyedeki Gizli Yahudiler

Sponsorlu Bağlantılar
bir bu deki gizli iddia kevork mesrob paris yeter Türkiyedeki Gizli Yahudiler Gizli Yahudiler türkiyedeki ünlü ermeniler türkiyedeki gizli yahud..Köşebaşlarında Gizli Hıristiyanlar, Gizli Yahudiler….

Köşebaşlarında Gizli Hıristiyanlar, Gizli Yahudiler….

YİRMİ İKİ tane Hıristiyan asıllı dekan ve rektör varmış… Bunların çoğu Ermeni kökenli imiş… Bunların evlerinin altında gizli şapeller (küçük kiliseler, ibadet odaları) varmış… üniversitehaber.com sitesi 29 Şubat tarihinde böyle bir haber verdi. Türkiye’deki kripto Hıristiyan ve Yahudilerle ilgili şimdiye kadar hayli yazı kaleme almış bulunuyorum. Evvelce vermiş olduğum bazı bilgileri bu vesile ile tazelemekte ve bunlara birtakım ekler yapmakta yarar görmekteyim.

Türkiye Ermeni Patriği II. Mesrob, Paris’te yayınlanan günlük La Croix gazetesinin 29 Ağustos 2005 tarihli nüshasında, ülkemizde şu anda 1.5 milyon Ermeni kökenli Türk ve Müslüman bulunduğunu iddia etmişti. 1915’te 200 bin Ermeni (bunların çoğu kızmış) Müslüman edilmiş. Bugünkü 1.5 milyon kripto Ermeni kökenli Türk, onların torunlarıymış… Yine Patrik’in beyanına göre her yıl 60 kadar Ermeni kökenli MüslümanPatrikhane’ye müracaat ederek Ermeni dinine geçiyormuş.

Ermeni kökenli 1.5 milyon vatandaşımızın zahirde Müslüman görünüp, yüreklerinde Ermeni dinini muhafaza ettiklerini iddia etmek mümkün değildir. Lâkin bunların az da olsa bir kısmının böyle olduğunu iddia etmek, akıl ve mantık dışı bir şey değildir.

Doğudaki bir üniversitenin, İslâm’a ve Müslümanlara son derece düşman bir başının Ermeni kökenli olduğu artık kesin olarak biliniyor.

Ben bir Müslüman olarak, şayet ehliyeti ve liyakati varsa bir Ermeni’nin rektör ve dekan olmasına karşı çıkmam. Yeter ki, iki kimlikli, kripto olmasın. Tarihçi ve araştırıcı Kevork Pamukçiyan sağ olsa, bir fakültenin başına dekan olarak geçirilse benim buna bir itirazım olmaz. Fakat, asıl kimliğini gizleyecek, olmadığı halde Müslüman ve Türk görünecek, doğrusu bu şık işime gelmez. Midem bulanır, işkillenirim, rahatsız ve tedirgin olurum.

Rahmetli Münevver Ayaşlı hanımefendi bu konuda çok şeyler bilen bir canlı tarihti. Kitaplarında çok önemli cümleler bulunmaktadır.

Ülkemizin bir de kripto Yahudiler, yahut Gizli Yahudiler (G.Y.) problemi vardır. 23-29 Mayıs tarihli Aksiyon dergisinde Türkiye Musevî cemaatinin ileri gelenlerinden, geniş kültürlü bir zat ile röportaj yapılmıştı. İsmini vererek kendisini üzmek ve rahatsız etmek istemediğim bu Yahudi’nin iddiasına göre, ülkemizde 1.5 milyon Yahudi Türk varmış.

Türkiye’de bir miktar kripto Rum da bulunmaktadır.Boğaziçi Üniversitesi profesörlerinden Demir Demirgil adlı zat çok ehliyetli, liyakatli, öğrencileri ve çevresi tarafından sevilen ve sayılan başarılı bir profesördü. İsmi takma idi. Kendisi Rum’du.

Ülkemizde dıştan Müslüman görünen, gerçekte ise Rum Ortodoks kilisesine mensup bulunan ünlü ve güçlü kişiler de mevcuttur.

Geçenlerde, Tarih Kurumu Başkanı Profesör Yusuf Halaçoğlu, ülkemizdeki kriptolarla ilgili olarak hayli fırtınalar kopartan beyanlarda bulunmuş, büyük mahzuru (sakıncası) olmasa bunların bir kısmının listesini bile açıklayabileceğini söylemişti.

Son yapay başörtüsü krizinin kriptoların işi ve eseri olduğunda en ufak bir şüphe yoktur.

İslâm’a ve Müslümanlara agresif şekilde saldıran birtakım anlı şanlı, ünlü, eli bayraklı kişilerin yüzde doksanı kriptodur.

Bendeniz Osmanlı zihniyetine sahibim. Bu vatanı sevmesi, bu devlete sahip çıkması şartıyla Ehl-i Kitap’tan birinin, bir Hıristiyanın, bir Musevînin akademik bir mevkie, bir makama geçirilmesine karşı değilim. Avram (Abraham)Galanti sağ olsa ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne profesör veya dekan tayin edilse, bu tayine karşı çıkmam. Bu zat, harf devriminden bir yıl önce “Arabî Harfleri Terakkimize Mâni Değildir” ismini taşıyan bir kitap yayınlayarak, İslâm/Osmanlı yazısını savunmuştu.

Lâkin, Tekin Alp takma adıyla İslâm’a hakaretler kusan, “Kahr olsun Şeriat” diyen Moiz Kohen’e zerre kadar güvenmem. Avram Galanti ile onun arasında dağlar kadar fark vardır.

Türkiye’deki azınlıkların İslâm’a ve Müslümanlara saygılı olmaları gerekir.

Bendeniz İrlanda’da yaşayan bir Müslüman olsam, Katoliklerle iyi geçinirim. Onlara agresif şekilde saldırmam, kendileriyle ülfet ve ünsiyet ederim.

1915’te üzücü hadiseler olmuştur. Bu üzücü hadiseleri bütünü ile ele almak gerekir. Van’ı işgal eden düşman Rus ordusunu kimler kurtarıcı gibi karşılamış ve Müslüman vatandaşlarını ve komşularını katletmiştir?

Osmanlı Ermenilerinin menfaati ve varlığı Osmanlı Devletini desteklemekte, Müslümanlarla iyi geçinmekte idi. Bir kısmı ihanet etti, çok yanlış işler yaptı ve bunun acısını hepsi birden çekti. Ermeni hadiselerinde Ermeniler zerre kadar kabahati, suçu, hıyaneti yok, onlar yüzde yüz pîr ü pâk, bütün kabahat Müslümanlarda… Böyle bir iddia son derece adaletsiz, yanlış ve taraflıdır, bir çarpıtmadır.

Erivan 19’uncu asırda bir İslâm Türk şehri idi. Orada şimdi Müslüman nüfus kaldı mı, bir cami kaldı mı? Maalesef kalmadı…

Sırası gelmişken Ermeni meselesi hakkında birkaç internet sitesi ismi vermek istiyorum.

ermeni.org (Ermeni tezi taraftarı. Türkçe, İngilizce, Fransızca, Ermenice…)

ermeni sorunu/ eraren / asam (Bunlar Türk tezini destekliyor.)

Ülkemizde çeşitli kriptoları bilmeden, tanımadan olup bitenleri, yakın tarihi, bugünü anlamak mümkün değildir.

ALINTI

Etiketler:türkiyedeki ünlü ermeniler türkiyedeki gizli yahudiler gizli yahudiler türkiyedeki hristiyan ünlüler ünlü türk hristiyanlar türkiyede ünlü ermeniler yahudi kökenli ünlüler türkiyedeki ünlü hristiyanlar hristiyan türk ünlüler ünlü türk ermeniler ermeni kökenli ünlüler turkiyedeki unlu hristiyanlar yahudi asıllı türk ünlüler hristiyan ünlüler turkiyedeki unlu ermeniler türkiyedeki ünlü hrıstiyan ünlü hristiyan türkler türkiyedeki ermeni ünlüler türkiyedeki ünlü ermeni ve yahudiler ünlü gizli ermeniler
Türkiye'deki enerji santralleri listesi: Katı fosil yakıtların kimyasal enerjisinin kazanlarda buhar elde etmek için kullanıldığı ve Rankine su-buhar çevrimine uygun Buhar türbinleri kullanılarak elektrik enerjisine dönüştürüldüğü elektrik santralleridir.
Türkiye'deki kiliseler: Türkiye'de halihazırda mevcut bulunan kiliselerin listesi:
Türkiye'deki rüzgârlar: Türkiye'de esen başlıca rüzgârlar iki gruba ayrılabilir;
Türkiye'deki barajlar listesi: Türkiye'de DSİ tarafından yapımı gerçekleştirilen ve halihazırda işletmede olan 503 adet baraj olup, bunların işletmedeki 203 adeti, buyük çaplı baraj diğerleri ise gölet şeklindedir.
Türkiye'deki cezaevleri: Türkiye'de de tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi iki çeşit cezaevi bulunmaktadır ; Tutuklu ve mahkûm cezaevi.
Gizli Dosyalar: Gizli Dosyalar (The X-Files), Chris Carter tarafından yapılan, 1993-2002 arasında yayımlanan bir bilim kurgu, televizyon dizisi.
Gizli Yüz (film): Gizli Yüz, senaryosunu Orhan Pamuk'un yazdığı, yönetmenliğini Ömer Kavur'un yaptığı 1991 yapımı Türk filmidir.
Gizli Haberalma Servisi: Secret Intelligence Service (Gizli Haberalma Servisi), MI6 (Military Intelligence Section 6) (Askeri İstihbarat Bölüm 6) olarak bilinir.
Gizli Teşkilat (film): Gizli Teşkilat, 1959 ABD yapımı gerilim filmidir. Özgün adı North by Northwest olan film Türkiye'de 13 Ocak 1962'de sinemalarda gösterime girmiştir.
Gizli müşteri: Gizli müşteri veya daha doğru bir tanımla gizli denetçi, özellikle özel sektörde müşteriye doğrudan hizmet veren çok şubeli firma şubelerine sıradan bir müşteri olarak girerek hizmet kalitesini değerlendiren görevli.
Yahudilerin Arap topraklarından toplu göçü: Yahudilerin Arap topraklarından toplu göçü 20. yüzyılda, başta Sefarad ve Mizrahiler olmak üzere, Yahudilerin Arap ve Müslüman ülkelerden kovulması veya toplu olarak ayrılmasına atıfta bulunmaktadır.
Yahudilere yönelik zulüm: Ayrıca bakınız: Antisemitizm, Antisemitizmin tarihi ve Yeni Antisemitizm
Napolyon ve Yahudiler: Napolyon Bonapart iktidarı, Avrupa Yahudileri'nin tarihinde, gettolarda yaşama zorunluluğunu kaldıran; varlık, ibadet ve meslek alanındaki haklara özgürlük getiren Yahudi emansipasyonu için önemli bir dönüm noktasıdır.
Judensau: Judensau (Almanca "Yahudilerin domuzu" veya "Yahudi domuzu") Yahudileri aşağılamak ve şahsiyetsizlendirmek için onların dişi domuzla müstehcen ilişkiye girdiklerini gösteren betimlemedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir