Uzunluk Ölçü Birimleri

Sponsorlu Bağlantılar
1km 1m 20cm 50cm ahmet atlet b 90 boyu elbise kez nin oya Uzunluk Ölçü Birimleri Uzunluk Ölçüsü uzunluk ölçüleri uzunluk ölçü birimleri uzunluk öl..Uzunluk Ölçüleri


Uzunluk Ölçüleri Soruları – 4.sınıf Matematik

Uzunluk Ölçüleri Soruları – 4.Sınıf Matematik

1. 4 m 8 cm kaç cm eder? A) 48
B) 480
C) 408
D) 4

2. Bir dik üçgende,iki dar açının toplamı kaç derecedir? A) 60
B) 80
C) 90
D) 100

3. Bir üçgenin bütün kenarları eşit uzunlukta ise bir iç açısı kaç derece olur? A) 100
B) 90
C) 60
D) 45

4. Bir atlet 76m’lik bir pistinçevresini 9 kez koşmuştur.Toplam kaç metre koşmuştur? A) 684
B) 780
C) 560
D) 664

5. Bir terzi 3 m kumaşın 2 m 65 cm’sini kullanarak elbise diktiğine göre kaç cm kumaşı artmıştır? A) 35
B) 25
C) 135
D) artmaz

6. Oya’nın boyu annesinin boyundan 2 dm 5 cm kısadır.Annesinin boyu 164 cm olduğuna göre Oya’nın boyu kaç mm dir? A) 1290
B) 1365
C) 1390
D) 1380

7. 5 karışı 1m 20cm gelen Ahmet amcanın 2 karışı kaç cm gelir? A) 48
B) 20
C) 24
D) 25

8. 4/5 m kaç cm eder? A) 8
B) 80
C) 800
D) 8000

9. 2-Aşağıdakilerden hangisi 1750 cm ‘ye eşittir? A) 1m75cm
B) 1m750cm
C) 17m 50cm
D) 175m

10. Okul bahçemizin bir kenarı 150 m’dir. Bu kenarın en uç kısmından başlayıp 10’ar m arayla ağaç dikeceğiz, bize kaç tane ağaç fidanı gerekir? A) 15
B) 16
C) 17
D) 140

11. Zeki’nin bir adımı 50 cm ‘dir. Zeki’nin kaç adımı 1km eder? A) 200
B) 2000
C) 200 000
D) 20

12. Metresi 70 YKr olan bir kurdeleden 4 m 50 cm alan Ayşe’nin ödemesi gereken para kaç YKr’dir? A) 70
B) 280
C) 315
D) 120

13. 3,5 km uzunluğundaki yolun 3/4 ‘ü asvaltlandı.Geriye asvaltlanacak kaç m yol kaldı? A) 87,5
B) 8,75
C) 875
D) 8750

14. Defterimizin 3 sayfasının kalınlığı 1 mm’ dir. Defterimiz 66 sayfa olduğuna göre kalınlığı kaç mm’ dir? A) 66
B) 33
C) 63
D) 22

15. 25 cm ‘si 50 kuruş olan kumaşın 1,5 m ‘si kaç YTL ‘dir? A) 3
B) 4
C) 5
D) 2,5

16. 6-Babam 1m 87cm,annem ise, 1 m 68 cm boyundadır.Babam annemden kaç cm uzundur? A) 39
B) 29
C) 19
D) 9

17. 7- Bir bölme işleminde bölen 12 bölüm 15 ise bölünen sayı kaçtır? A) 18
B) 180
C) 45
D) 72

18. Bir adımı 120 cm olan bir koşucu, 102 m koştuğunda kaç adım atmış olur? A) 15 adım
B) 16 adım
C) 17 adım
D) 21 adım

19. Bir cüce adamın boyu 70 cm dir.Bu adam kendisine 5 takım elbise diktirmek istiyor.Metresi 10 YTL den alacağı kumaşa kaç YTL vermesi gerekir? A) 30 YTL
B) 35 YTL
C) 40 YTL
D) 25 YTL

ALINTI

Alan Ölçme İle İlgili Problem Ve Çözüleri?

alan ölçme ile ilgili beş tane,cevabı iki işlemle bulunabilen prolemler istiyorum…

Uzunluk Ölçüleri Soruları – 5.sınıf Matematik

1. 150 cm kaç metre eder? A) 15
B) 150
C) 1,5 √
D) 0,15

2. 0,35km+305hm+35dam kaç metre eder? A) 1,05
B) 105
C) 1050 √
D) 10500

3. 6,28 m kaç dm’ dir? A) 0,628 √
B) 62,8
C) 628
D) 6280

4. Metresi 420 YKr olan bir kumaşın 30 cm si kaç YTL dir? A) 126
B) 12,6
C) 1,26 √
D) 0,26

5. 4 m.300cm.2000mm. kaç metredir? A) 10
B) 8
C) 9 √
D) 18

6. Günde 600 metre yürüyen kişi haftada kaç km yürümüş olur? A) 4200
B) 42 √
C) 420
D) 0,42

7. Uzun atlama yapan bir sporcu 12 m atlıyor. Sporcunun bir adımı 32 cm olduğuna göre atladığı uzunluk kaç m dir? A) 0,384
B) 3,84 √
C) 38,4
D) 384

9. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? A) 47 000 mm = 47 cm √
B) 43 cm = 0,43 m
C) 0,05 m = 5 cm
D) 3500 m = 3,5 km

10. Çevresi 7m olan dikdörtgen biçimindeki bir salonunkısa kenarı 16 dm dir. Uzun kenarı kaç cm dir? A) 320
B) 240
C) 190 √
D) 170

11. Uzunluğu 36 m 7cm olan bir top kumaşın 32 m 9dm 8cm si kullanıldığında geriye kaç m kumaş kalır? A) 4,9
B) 4,09
C) 3,0
D) 3,09 √

12. Aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur? I. 0,6 dm = 0,06 m II. 37,5 m = 3,75 hm III. 28,8 cm = 0,288 m IV. 45,3 dam = 4,53 hm A) 4
B) 3 √
C) 2
D) 1

13. Bir kenarının uzunluğu 28 m olan kare şeklindeki bahçenin kenarlarına 4’er m. aralıklarla ağaç dikmeye karar verdik. Bahçenin kenarlarına toplam kaç ağaç dikilir? A) 30
B) 32
C) 28 √
D) 27

14. 6 m 8 dm kumaşın uzunluğu kaç cm’dir? A) 68
B) 680 √
C) 700
D) 708

15. Dikdörgen şeklindeki bir tarlanın kısa kenarı 5 dam , uzun kenarı 80 m’dir. Bu tarlanın alanı kaç metrekaredir? A) 400
B) 4000 √
C) 4800
D) 6500

16. Dikdörtgen şeklindeki bir evin alanı 144 metrekaredir. Bu evin genişliği 8 metre olduğuna göre çevresinin uzunluğu kaç metredir? A) 140
B) 75
C) 52 √
D) 48

17. Ali’nin boyu 1 m 48 cm.dir Veli’nin boyu 1 m 56 cm.dir. Buna göre Veli’nin boyu Ali’nin boyundan kaç cm uzundur? A) 24
B) 46
C) 38
D) 8 √

18. Emre’nin evi ile okulu arası 1000 adımdır . Emre’nin bir adımının uzunluğu 40 cm ise ev ile okul arası kaç metredir? A) 0,4
B) 4
C) 40
D) 400 √

19. Her gün 270 metre yol yürüyen Kerem, bir ayda kaç metre yol yürümüş olur? A) 8100 √
B) 8000
C) 7900
D) 7800

20. 7000 cm +3 m olan bir ağacın boyu kaç m dir? A) 7,3 m
B) 73 m
C) 730 m
D) 7300 cm √

21. Kare bir masanın kenarlarını yirmi beşer cm uzatırsak çevresini kaç cm artırmış oluruz? A) 80
B) 40
C) 100 √
D) 120

22. Dünyanın en yüksek tepesi olan Everest tepesinin denizden yüksekliği 8888 m’dir. Buna göre Everest tepesi,denizden yüksekliği 725 m olan bir köyden kaç m daha yüksektedir? A) 1163
B) 8163 √
C) 7163
D) 8263

23. A ve B şehirleri arasındaki uzaklık 360 km’dir. A şehrinden yola çıkan iki araçtan birincisi saatte 90 km,ikincisi saatte 60 km yol yapmaktadır. Birinci araç B şehrine vardıktan kaç saat sonra ikinci araç B şehrine varmaktadır? A) 1 saat
B) 2 saat √
C) 1,5 saat
D) 4 saat

Uzunluk Ölçüleri Nelerdir?

Uzunluk ölçüleri nelerdir?

uzunluk ölçüleri merdiveni

Etiketler:uzunluk ölçüleri uzunluk ölçü birimleri uzunluk ölçüsü uzunluk ölçü birimleri nelerdir UZUNLUK ÖLÇÜLERİ Uzunluk olculerı uzunluk ölçüsü birimleri uzunluk ölçüleri merdiveni uzunluk ölçüleri reşimleri matematik ölçüler uzunluk ölçüler uzunluk olculeri matematik uzunluk ölçüleri uzunluk ölçü uzunluk merdiveni matematikte ölçüler matematikte uzunluk ölçüleri uzunluk ölçülerinin özellikleri uzunluk ölçüleri resimleri uzunluk ölçüleri birimleri
Uzunluk birimleri: Uluslararası Ölçüm Sisteminin uzunluk birimi metre'dir ve kısaca "m" ile gösterilir. Günümüzde "1 metre", ışığın boşlukta 1/299,792,458 saniyede aldığı yol olarak tanımlanmıştır.Bu çağdaş tanım günümüzde dünyanın çeşitli laboratuarlarında yapılabilen hassas ölçümlerin birbirleriyle karşılaştırılabilmesi amacıyla kabul edilmiştir.
Ölçülme ölçeği: Matematik ve istatistik bilim dallarında, bir değişken için sayısal veri ölçülme ölçeği, o değişken içindeki nesneleri temsil eden sayısal değerlerin kapsadıkları bilgilerin özelliklerinin belirli bir şekilde sınıflandırmasıdır. İncelenen kavramlar Amerikan uygulamalı matematikçi Stanley Smith Stevens tarafından teklif edilip geliştirilmiştir. . Stevens'in ölçekler kuramına göre bir değişken için sayısal veriler dört değişik şekilde ölçülme ölçeğine sahip olabilirler: isimsel, sırasal, aralıksal ve oransal. Bu değişik ölçeklere göre değişken verilerine, değişik matematik ve istatistiksel işlemlerin ve ölçümlerin değişik şekilde uygulanması gerekmektedir.
Ölçme: Ölçme ya da ölçüm, bilinmeyen bir büyüklüğün yerine aynı türden olan ancak bilinen bir büyüklükle kıyaslanmasına denir.
Ölçülü, Kars: Ölçülü Köyü (Kürtçe: Wazé), arazisi batıda merkez ilçe (Kars), kuzeyinde Derecik, Yalınkaya ve Halefoğlu köyleri, doğuda Bulanık Köyü, güneyinde ise Tekneli ve Borluk köylerinin arazileriyle komşudur.
Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü: Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı, Yasal Metrolojiden sorumlu kuruluştur

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir