Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Hayyu Ya Kayyum Ya Hannan Ya Mennan

Sponsorlu Bağlantılar
ahad allah ama ardi azam bilin bu adam davut elif gelen ismi ki lam mim ndan ona peygamber efendimiz rabb rahim yemin Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Hayyu Ya Kayyum Ya Hannan Ya Mennan La İlahe İlla Ente Ya Hannanü Ya Mennanü Ya Bedi Assemavati Velardi Ya Zelcelali Vel İkram la ilahe illa ente ya hannanü ya mennanü ya bedias..İsmi Azam Duaları

İsmi Azam Allah’ın en büyük, yüce ismidir. Allah’ın pekçok ismi vardır. Dualarımızı yaparken O’nun mübarek isimleriyle yönelmemiz hem adaptandır hem de dualarımızın kabulünde önemli bir vesiledir, esastır.
Hz. Büreyde anlatıyor: Adamın birisi Allahu la ilahe illa………………………………………. ….. ile dua etti. Bunu duyan Resûlullah buyurdular:Nefsimi kudret elinde tutan zat’a yemin ederim ki bu adam Allah’tan ismi azam adına talepte bulundu. Şunu bilin ki kim ismi azamla dua ederse Allah ona icabet eder. Kim onunla talepte bulunursa (Allah dilediğini) verir.(52)
Ancak bu rivayet olmasına rağmen ismi azam duasının ne olduğu hususunda kesin bir ifade yoktur. Hz. Ayşe’den gelen bir rivayette, Peygamber Efendimiz, Yüce Allah’a ismi azam duasını kendisine bildirmesini istemiş Rabbimiz de O’na bildirmiştir. Hz. Ayşe’nin ismi azamı kendisine bildirmesini ısrarla istemiş ama O, bunu söylemeyip bazı işaretler sunmuştur.(53)
Kaynaklarda yer alan ifadelere göre şu lafızların ismi azam olması kuvvetle muhtemeldir: Allah, La ilahe illallah, Zül celali vel ikram, el-Hayyül Kayyüm, er-Rahmanü’r Rahim, Allahü’r Rahmanü’r Rahim, Allahu la ilahe illa hüvel Hayyül Kayyüm, Rabb, el-Hannanü’l Mennanü Bediüs semevati vel ardi zül celali vel ikram, Allah’u la ilahe illa huvel Ahadüs Samedüllezi lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehu küfüven Ahad. İsmi Azam’ın değişik sözler olabileceğine dair farklı rivayetler için şu kaynaklara bakılabilir:(54)
Ayrıca Ebu Davut ve Tirmizi’nin rivayet ettiği bir hadisi şerife göre (55) şu iki ayetin de ismi azam duası olması muhtemeldir: “İlahınız tek olan ilahtır. O’ndan başka ilah yoktur. O Rahman ve Rahim’dir.”(56) “Elif lam mim. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. O Hay ve Kayyum’dur.” (57)
////////////////////////
Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme inni es’elüke bienne lekel hamde la ilahe illa entel mennanü ya hannanü ya mennanü ya bediy’assemavati vel ardı ya zel celali vel ikram.Ya hayyü ya kayyümü ,La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimiyn.Allahümme inni es’elüke bienni eşhedü enneke entallahü la ilahe illa entel ehadüs samedüllezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekün lehü küfüven ehad.Elif lam mim.Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyüm.Ve ila hükümilahün vahıdün la ilahe illa hüverrahmanür rahıymü ya zelcelali vel ikram.Ya erhamer rahımiyn.Allahümme inni es’elüke bienneke entallahü la ilahe illa entel vahıdül ehadül ferdüs samedüllezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekün lehu küfüven ehad.La ilahe illallahü vahdehu şeriyke leh.Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadyr.La ilahe illallahü ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym.Es’elüke bismikel eazzül ecellül ekramü.Rabbi rabbi rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi la ilahe illallahü vahdehu la şeriyke leh.Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadiyr.Elhamdü lillahi ve sübhanellahi vel hamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym.
………………………………………….. ………………………………………….. …..
Duaların en büyüğü İsmi Azam duasıdır.Onunla yapılan dua kabule şayan olduğu için Peygamberlerin haricinde bazı kimseler (süleyman a.s. veziri gibi )bu duadan istifade etmişlerdir.İsmi azam’la duada bulunanlara anında karşılığı verilir.O öyle mübarek bir duadır ki önünde engel barınamaz.Dağlara okunsa toz duman haline gelir,denizlere okunsa ateş olup yanar giderdi.Çünküo kınından çıkmış keskin bie kılıca benzer.Lüzunsuz yere onu kınından çıkarmamak,ancak icab ettiği zaman ondan faydalanmak gerekir.İsmi Azamla yapılan duaya mutlaka karşılık verilir.cevap verilmediğini sananlar cahilliklerinden böyle düşünürler.
’ Kullarım,Bana dua ediniz duanızı kabul edeyim’ buyuran Rabbimiz hiç kulunun dergahına kaldırdığı ellerini boş çevirir mi?Bu alemde vermediğine ebedi alemde daha hayırlısını verecektir.
Peygamber efendimiz Aleyhisselam :
’’ İsmi A’zam’la yapılan dua kabul olunur,istenince verilir.Müslüman bir kul,İsmi A’zam’ı okuyarak Allah’tan ne isterse Allah Teala ona cevap verir’’
buyurmuşlardır…

……………………….

’’ Peygamber efendimizin döneminde bir tüccar varmış.Bu tüccar daima tek başına mekkeden medineye devesine eşyalarını yükleyip gider hiç bir zaman kervana katılmaz daima kendi başına gidermiş.Yine günlerden bir gün tek başına işini yapmak için yola koyulur ve çölün ortasında biraz duraklar soluklanmak için.

tüccar soluklanırken arkasında birinin geldiğini hisseder ve döndüğü gibi atın üstünde siyahlara bürünmüş bir adam görür ve adama şöyle der

– bütün mallarımı al yalnızca canımı bağışla?

adam;

– malların zaten benim ben senin canını alacağım!

tüccar;

– o zaman bana müsade et bari son defa namaz kılayım!

adam;
– pek ala kıl bakalım nasılsa bu son kılışın olacak der ve bekler

tüccar kamaet alır ve namaza durur namazı kılar güzelce ve namazda dua bölümünde en son olarak ismi azam duasını okur

’’ YA VEDUDU YA VEDUDU YA ZEL ARŞİL MECİDİ YA MUDDİU YA MUİYDU YA FEALUN LİMA YURİT. ES ELUKE Bİ NURİ VECHİKELLEZİ MELEE ERKANE ARŞİKE VE ES ELUKE Bİ KUDRATİKELLETİ VE KADDERTE BİHA ALA HALKİKE VE Bİ RAHMETİKELLETİ VESİAT KULLE ŞEYİN KADİR LA İLAHE İLLA ENTE YA MUĞİYSU EĞİSNİ YA MUĞİYSU EĞİSNİ YA MUĞİYSU EĞİSNİ.’’

Bu duayı tam 3 kere tekrarlar ve kalkar fakat garip bişey olur tam karşıda aynı simsiyah bir atın üstünde simsiyah bir adam belirir ve hırsız tüccarı bırakıp ona yönelir hırsız atı çok süratli sürer siyah atın üstüne diğer adam tek bir hareketle hırsızı yere düşürür.daha sonra tüccarın yanına getirir

ve tüccara şöyle der;

– öldür onu?

tüccar;

– ben hayatımda hiç kimseyi öldürmedim bunuda öldürmek istemem!

ve siyah atın üstünde ki adam kendisi hırsızı öldürür.

tüccar sorar;

– sen kimsin ben 3 katta ki meleklerden biriyim

tüccar;
nasıl geldin buraya der

melek;
sen ilkinde duayı okudun biz dedik allah içindir.
sen ikinci defa okuduğunda bizde dedik aşşağıda galiba bişeyler oluyor
sen üçüncü defa okduğunda gökteki kapılar öylesine bir çalındıki biz dedik aşşağıda çok mühim bişiler oluyor ve bende hemen Allaha dua ettim yalvardım seni kurtarmak için ve Allahta duamı kabul etti ben de geldim seni kurtardım ve tüccar hemen şükür secdesine kapandı ve meleğe de çok teşekkür etti
Tüccar gelişen olayı daha sonrasında ise peygamber efendimize nakletti ve peygamber efendimizde şöyle buyurdu;

’’ Hiç şüphe yokturki Allah-ü teala sana ismi azam duasını telkin etti.
Kimki duasından önce ism-i azam duasını okursa ve daha sonra duasını yaparsa Allah muhakkak onun duasını kabul edecektir çünkü Allah’ın isimlerinin içinde en yüce si ismi azam duasıdır.’’ buyurdu.

Allah’ın rahmetti ve bereketi üzerinizde olsun arkadaşlar.
///////////////
(İsm-i a’zam ile edilen dua kabul olur ve dileği yerine gelir)
(Allahü teâlânın Esma-i hüsnası ile dua edilirse, kabul olur)
(İsm-i a’zam şu üç surededir: Bekara, Âl-i İmrân ve Tâhâ)

Peygamber efendimiz ism-i a’zam hakkında bazı işaretler bildirmiştir:
(“Ya bedi’assemâvâti vel erdı, ya zel-celâli vel-ikram” diye dua edenin duası kabul olur)

(Başına dert ve bela gelen, Yunus Peygamberin duasını okusun! Allahü teâlâ, onu muhakkak kurtarır)

Etiketler:la ilahe illa ente ya hannanü ya mennanü ya bediassemavati velardi ya zelcelali vel ikram ya allah ya rahman ya rahim ya hayyu ya kayyum ya hannan ya mennan la ilahe illa ente ya hannanü ya mennanü ya bedi assemavati velardi ya zelcelali vel ikram bediassemavati velardi ne demek bediassemavati velardi duası ya vedüdü ya vedüdü ya zel celali ile Bediassemavati velardi sübhane lezi duası la ilahe illa ente ya hannanü ya mennanü ya bedi assemavati velardi ya zelcelali vel ikram) kesin kabul olan dua ya vedudu la ilahe illallahu vahdehu la şerikeleh lehul mulku velehul hamdu velehul hamdu ve huve ala külli şeyin kadir allahumme inni eseluke ismi duası ismiazamdualari ya bediassemâvâti vel erdı ya zel-celâli vel-ikram ismi azamla yapılan dua allahümme inni es la ilahe illallah ente hayyum ruyada lailaheillaentesubhanekeinniküntüminezzalimin görmek
Allah'ın 99 ismi: Allah'ın 99 ismi (Arapça:اَلأَسْماَءُ الْحُسْنَى, El Esmâ ül Hüsnâ / En Güzel İsimler), İslam'da Allah'ı anmak için kullanılan isimler.
Allah'ın Süngüleri: Reis Paşa: Allah Süngüleri, Attilâ İlhan'ın bir romanıdır. Aynanın İçindekiler dizisinin altıncı romanıdır. Kurtuluş Savaşı'nı ve Atatürk ve çevresinin o dönemde yaşadıklarını anlatmaktadır.
Allahdad olayı: Allahdad olayı, 1839'da, Meşhed Yahudilerini zorla İslam'a geçirme olayıdır.
Allahaısmarladık: Allahaısmarladık, Sezen Aksu'nun 1977 çıkışlı ilk stüdyo albümüdür.
Sergey Rahmaninov: Sergei Vasilievich Rachmaninoff (Rusca:Сергей Васильевич Рахманинов)(1 Nisan 1873, Semionovo, Rusya - 28 Mart 1943, Beverley Hills, California, ABD).Tatar Kökenli Rus besteci, orkestra şefi, piyanist.
Rahman Oğuz Kobya: Rahman Oğuz Kobya (d. 22 Eylül 1988 Vakfıkebir, Trabzon) Türk futbolcu. 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da oynamaktadır.
Rahman Suresi: Rahman Suresi, (Arapça: سورة الرحمن) Kur'an-ı Kerim'in 55. suresi.
Rahmân (İslam): Rahmân (Arapça الرحمن), İslam'da bir kavram olan ve Kur'an'da geçen Allah'ın 99 adından biridir.
Rahim ağzı kanseri: Serviks kanseri, servikal kanser ya da rahim ağzı kanseri, rahim ağzının (servikal alanın) habis (kötücül) kanseridir.
Rahim Zafer: Rahim Zafer (d. 21 Ocak 1971, Adapazarı, Sakarya) defansta görev yapan ve Türkiye Millî Futbol Takımı ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde de forma giyen eski futbolcu.
Rahim kanseri: Rahim kanseri veya endometrium kanseri, kadın genital sisteminde rahim içini döşeyen endometrium tabakasından köken alan çeşitli tipteki malignensilere verilen genel isim.
Rahîm: Rahîm (Arapça الرحيم), İslam'da bir kavram olan ve Kur'an'da geçen Allah'ın 99 adından biridir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir