Kayserinin Tarihi Ve Doğal Güzellikleri


Sponsorlu Bağlantılar

Güzel Şehrimiz Kayseri’nin Doğal Güzellikleri..

Güzel Şehrimiz Kayseri’nin Doğal Güzellikleri..


Erciyes Dağı

Kayseri’nin güneyinde, İç Anadolu Bölgesi’nin en yüksek dağı olan Erciyes Dağı, Antik Çağlarda Argaios ve Argaeus isimleri ile tanınmıştır

Erciyes Dağı dizi halinde ovalarla çevrelenmiştir Bunlar Zeresek ve Tomarza ovalarıdır Dağın en yüksek iki doruğu batı-doğu doğrultusunda Büyük Erciyes (3917 m) ile Küçük Erciyes’tir (3700 m) Bu alan Miyosen bölümünde, 26-7 milyon yıl önce püskürmeler sonucu oluşmuş ve büyük bir kütlenin aşınması ile meydana çıkmıştır Pliosen döneminde, 7-2,5 milyon yıl önce biçimlenmesini tamamlamış, 2,5 milyon-10 bin yıl önce de lav ve tüf püskürmeleri ile koniler oluşturmuştur Bu konilerin en önemlileri Ali Dağı (1870 m), Lifos Tepesi (Çadır Tepesi) (2503 m), Sütdonduran Tepesi (2797 m), Eğrikuzey Tepesi (2920 m) ve Kolanlı Dağı’dır (2680 m) Bu konilerin bazılarının doruklarında kraterler vardır

Sponsorlu Bağlantılar

Erciyes Dağı üzerinde IV Zaman’da oluşan buzullar ise aşındırma yoluyla dağın yüksek kesiminde geniş ve derin sirkler (buz yalakları) ortaya çıkarmıştır Dağda, 3000-3500 m arası yükselti kuşağında yer alan bu 8 buz yalağından birinin geniş bölümünde bir buzul bulunmaktadır Boyu 700 m, eni ise yaklaşık 200 m olan bu buzulun kalınlığı 20 ile 50 m arasında değişmektedir

Erciyes Dağı’nın 1500 m nin altında kalan bölgelerde ormanlık alanlar tahrip edildiğinden hiç orman kalmamıştır Bu da dağa bir step görünümü vermektedir Dağdaki doğal otlaklarda, hayvan otlatılmakta ve arıcılık yapılmaktadır

Dağcılık sporu yönünden de son derece önemli olan Erciyes’e WJHamilton 1837’de tırmanan ilk kişidir Sonraki yıllarda Tozer, Cooper (1879), Penter, Zederbauer (1902) ve Bartsch (1930-1934) dağa tırmanan dağcılardır BnbHüseyin Remzi, YzbCemil Cahit ve yedi subaydan oluşan bir ekip de 1924 yılında dağa tırmanan ilk Türkler olmuştur Büyük Erciyes’in doruk noktasının bulunduğu 16 m lik dik kaya bloğuna GHaafe, USchönborn ile EJRitter 1928’de tırmanmışlardır

Kayseri’nin sembolü olan 3917 m yüksekliğindeki Erciyes Dağı kış sporları bakımından bölgenin en önemli pistlerine sahiptir Dağın doğu ve kuzey yamaçlarında kayak alanları bulunmaktadır Bunlar %30 eğimle 4,5-7,5 km uzunluğunda kayak pisti olup, dünyadaki kayak pistlerinin ender örneklerindendir Kayak pisti yakınında, 3000 m uzunluğunda 1250 kişi/saat kapasiteli telesiyej, 1500’er metre uzunluğunda 2 teleski ve 3 adet baby-lift bulunmaktadır Erciyes, dağcılık ve buzul tırmanışları yanı sıra, yaz aylarında tracking parkuru olarak da kullanılmaktadır Son yıllarda geleneksel hale dönüştürülen Kar Taneleri Şenlikleri’yle müzik, eğlence ve sporun bir araya getirildiği Erciyes, doğal ortamlarda yaşayan yaban atlarıyla da ünlüdür

Erciyes’te son yıllarda modern konaklama tesisleri yapılmış ve buraya ulaşım yolları da sürekli açık tutulmaktadır

Kayak pistinin de yer aldığı Tekir Yaylası, kışın olduğu kadar, yazın da doğal yapısıyla ilgi çekmekte ve piknik yeri olarak da kullanılmaktadır Tekir Yaylası ve çevresinde yaz aylarında kurulan yaylalar ve yörede elde edilen Tekir balı yine Erciyes’in güzellikleri arasında yer almaktadır

Ala Dağlar Milli Parkı

Türkiye’nin en büyük Milli Parkları’ndan biri olan Ala Dağlar Milli Parkı, turizm yönünden önemli bir merkezdir Buraya tırmanış 3700 m nin üzerinde Demirkazık Tepesi (3756), Kaldı Tepesi (3748 m) ve Kızılkaya Tepesi’nden (3726) yapılmaktadır Ayrıca burada trekkinge uygun parkurlar ve kamp alanları bulunmaktadır

Sultan Sazlığı

Kayseri Erciyes Dağı’nın güneybatısındaki Develi Ovası’nın en alçak kesiminde yer alan Sultan Sazlığı tektonik kökenli bir çukurdur Bu alan içerisinde Yay, Camuz, Söbe ve Çöl gölleri bulunmaktadır Bu göllerin ve çevrelerindeki bataklıkların tümüne Sultan sazlığı ismi verilmektedir Sultan Sazlığı’nı meydana getiren göl ve bataklık alanlar kurak mevsimlerde daralır, yağışlı mevsimlerde de genişler

Sultan Sazlığı Kayseri’nin Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri arasında olup, tamamen kapalı düz bir havzadır Bu sazlık Kayseri il merkezine 90 km, Yahyalı ilçesine 24 km, Yeşilhisar ilçesine 18 km, Develi ilçesine 35 km uzaklıktadır Sultan Sazlığı, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 3 maddesine göre 21041988 tarihinde “Tabiatı Koruma Alanı” ilan edilmiştir

Dünyanın sayılı eko-sistemlerinden biri olan 17200 hektarlık alan doğayı koruma alanı olarak ayrılmıştır Aynı zamanda burası kuş yaşamı için elverişli bir ortam oluşturduğundan Manyas’tan sonra Türkiye’nin ikinci önemli Kuş cenneti olarak da tanımlanmaktadır Burada su kuşlarının yaşama ortamını ve göç yollarını araştırmak için kurulan Gözetleme Kulesi ve İstasyon 1986’dan bu yana Sultan Sazlığı’nda 251 kuş türünün yaşadığını ve bunların 80’inin de burada kuluçkaya yattığını göstermiştir Kuş türlerinden başlıcaları; dikkuyruk, kılıçgaga, akpelikan, küçükkarabatak, turna, karasumru ve flamingolardır

Yedi Göller

Kayseri Yahyalı ilçesine 80 km uzaklıkta Yedi Göller ismi ile tanınan irili ufaklı yedi göl bulunmaktadır Bunlardan en büyüğü Direk Gölü’dür
Bu göllerin derinlikleri günümüzde tespit edilememekle beraber, kar ve buz suları ile beslenmektedir

Tuzla Gölü Doğal Sit Alanı

Göl tuzlu olup çevresinde tatlı su sızıntılarının olduğu yerlerde tatlı su bataklıkları oluşmuştur Kayseri’nin 40 km kuzeydoğusundaki palas Ovası’nda bulunan bu göl, kapalı bir havzada yer almaktadır Gölün su kaynaklarını Değirmen Deresi, Yertaşpınar, Körpınar, Başpınar ve Soğukpınar oluşturmaktadır Yaz aylarında yağışın azalması ve buharlaşma nedeniyle göl alanı daralmakta, içerisindeki tuz göl kenarında birikmektedir Burada 10-15 cm kalınlığında tuz tabakaları meydana gelmektedir

Tuzla Gölü 1993 yılında Doğal Sit Alanı olarak ilan edilmiş olup, aynı zamanda Türkiye’nin yeni Ramsar alanları listesindedir Ayrıca Bir çok kıyı kuş türünün göç sırasında konakladığı ve besin depoladığı bir alandır

Gölün güney kesiminde bulunan çamurlardan romatizmal hastalıkların tedavisinde yararlanılmaktadır

Kapuzbaşı Şelalesi (Yahyalı)

Kayseri Yahyalı ilçesine 76 km uzaklıkta, 30-50 m arasında uzunlukları değişen yedi ayrı şelale bulunmaktadır Yahyalı Şelalesi Zamantı Nehri’ne karışmaktadır Küçükçakır Köyü’nün kuzeyindeki Ensenin Tepesi’nde bulunan Kapuzbaşı Şelalesi, Aladağ’ın zirvelerinde bulunan kar ve buzulların suları ile beslenerek 700 m den aşağıya dökülmektedir Kapuzbaşı şelaleleri yüksekten akış itibariyle Uganda’da bulunan Victoria çağlayanı (100 m) dışında, ABD’de bulunan Niagara’dan (55 m), Finlandiya’da bulunan İmatra’dan (25 m), Erzurum’daki Tortum’dan (50 m), Antalya’da bulunan Düden’den (25 m) ve Manavgat’tan (5 m) daha büyüktür

Kaplıcalar

Bayramhacı Kaplıcası

Kayseri’nin 65 km batısında, Bayramhacı Köyü’ne 1,5 km uzaklıkta yer alan Bayramhacı kaplıcası 38ºC / 40ºC sıcaklığındaki suyunun romatizma, deri, kalp ve kan dolaşımı, solunum yolu ve kadın hastalıkları tedavisinde yararlı olmaktadır

Tekgöz Kaplıcaları

Kayseri’ye 33 km uzaklıkta Kocasinan ilçesi Yemliha kasabasında bulunan kaplıcanın 43ºC sıcaklığındaki suyu; romatizma, deri, solunum yolu, böbrek ve idrar yolları, kadın hastalıkları tedavisinde yararlı olmaktadır

Ayrıca Kayseri’de Çiftgöz, Hacıveli Kaplıcaları ile Yeşilhisar Dutlu içmesi ve Zile Acısuyu bulunmaktadır Bu kaplıca ve içmeler çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır

Mağaralar

Kayseri Bünyan ilçesinde bulunan mağaralar geçmiş yıllarda burada yaşayan insanlar tarafından yerleşim yeri olarak kullanılmıştır Bunlardan bazılarında yuvarlak taşlar kesilerek manivela sistemi ile kapılar yapılmış ve açılıp kapanması sağlanmıştır

Bünyan ilçesinin Köyün Çevlik denilen mevkideki mağaralarda da insanlar yaşamıştır Bu mağaralara aşağıdan mağara ağzına kadar uzanan yontma taş merdivenler yapılmıştır Ancak bu mağaraların girişleri çökme sonucu kapanmıştır Yalnızca girişlerin iki tarafında, kayaların oyulması ile oluşturulan nöbet yerleri günümüze kadar gelebilmiştir

Tomarza’daki Saraycık ve Sümengen dağlarında, İncili, Ekinli, Kuşcağız, Kömür ve Emiruşağı yörelerinde çok sayıda irili ufaklı mağaralar bulunmaktadır Bu mağaraların en belirgin özelliği de birbirleri arasında bağlantılarının oluşu ve belirli aralıklarla havalandırma deliklerinin oluşudur

Bunların dışında Kayseri’de, Develi ilçesi Küçük Künye Köyü yakınlarında Perilin (Homurlu Mağarası), Ayıini Mağarası ve ayrıca Özvatan ilçesinde Zırha Mağarası bulunmaktadır

Sponsorlu Bağlantılar

Tepkin Ne Oldu?

Çok Tatlı Çok Tatlı
0
Çok Tatlı
Sesli Güldüm Sesli Güldüm
0
Sesli Güldüm
Rezil Rezil
0
Rezil
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Yok Artık Yok Artık
0
Yok Artık
Başarılı Başarılı
0
Başarılı

Yorum 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kayserinin Tarihi Ve Doğal Güzellikleri

Giriş Yap

Hesabınız yok mu?
Üye Ol

reset password

Geri
Giriş Yap

Üye Ol

Not delilerine katıl!

Geri
Giriş Yap
Tür Seç
Kişilik Testi
Kişilik hakkında gizli kalmış özellikleri ortaya çıkarmaya çalışan sorular listesi.
Bilgi Yarışması
Bilgi seviyesini ölçmeye çalışan sorular listesi.
Anket
Karar verme veya düşünceleri toplamaya yardımcı olan oylama.
Hikaye
Görsellerle desteklenmiş şekilli yazılar.
Liste
Bildiğimiz liste.
Sıralı Liste
Sıralı Liste
Caps
Kendi caps'lerinizi oluşturmak için resim yükleyin.
Video
Youtube, Vimeo yada Vine Videoları