Mustafa Kemal 1886 Yılında


Sponsorlu Bağlantılar

—insanlığa Yol Gösteren Mustafa Kemal Atatürk—

1881 :
Selanik'te doğumu

1886 :
İlk öğrenimine başlaması.

1893 :
Selanik Askeri Rüştiyesi'ne girişi.

Sponsorlu Bağlantılar

1896 :
Manastır Askeri İdadisi'ne girişi.

1899
13 Mart : Manastır Askeri İdadisi'ni bitirip İstanbul Harp Okulu piyade sınıfına yazılışı.

1902
10 Şubat : Teğmen rütbesiyle Harp Okulu'nu bitirip öğrenimine burada devam etmesi.

1903
Üsteğmen oluşu.

1905
11 Ocak: Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisi'nde mezuniyeti.

5 Ocak : Şam'da Beşinci Ordu'ya atanması.

10 Şubat : Şam'a gitmek üzeri istanbul'dan hareketi.

1906
Şam'da bazı arkadaşlarıyla gizlice Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kuruşu.

1907
20 Haziran : Kıdemli Yüzbaşı Oluşu.

13 Ekim : Şam'da Üçüncü Ordu Karargahı'na atanması.

1908
22 Haziran : Üçünçü Ordu'daki görevinin haricinde Üsküp-Selanik demiryolunun müfettiğiliği görevine verilişi.

23 Temmuz : İkinci Meşrutiyet'in ilanı.

1909
13 Ocak : Üçüncü Ordu Selanik Redif Tümeni Kurmay Başkanlğı'na getirilmesi.

19 Nisan : Kurmaş Başkanı sıfatıyla Hareket Ordusu'yla İstanbul'a gelmesi.

16 Mayıs : 31 Mart isyanının bastırılmasıyla Selanik'e geri dönüşü.

30 Ağustos : Kolağası rütbesiyle Cumalı Karargahı'ndaki askeri manevraya katılışı.

5 Kasım :Selanik Redif Tümeni Kurmay Başkanlığlı'ndan tekrar Üçüncü Ordu Karargahı'na atanması.

1910
6 Eylül : Selanik'te Üçüncü Ordu Subay Talimgahı Komutanlığı'na atanması.

10 Eylül : Ordu adına Pikardi manevralarını izlemek üzeri Fransa'ya gönderilişi.

1 Kasım : Üçüncü Ordu Subay Talimgahı Komutanlığı'ndan tekrar Üçüncü Ordu Karargahı'na atanması.

1911
15 Ocak : Beşinci Kolordu Karargahı ve sonra Selanik'teki Otuz Sekizinci Piyade Alayı'nda görevlendirilmesi.

Mart : Arnavutluk'ta çıkan isyanı bastırmak için Mahmut Şevket Paşa'nın yanında yer alışı.

19 Nisan : Kolağası rütbesiyle Beşinci Kolordu'nun Selanik-Kılkış arasında yaptığı manevralara katılması.

14 Eylül : Otuz Sekizinci Piyade Alay Kumandalığı'ndaki görevinden alınarak İstanbul'da Genelkurmay Birinci Şube'ye atanması.

15 Ekim : Gazeteci Mustafa Şerif kimliğiyle Trablusgarp'a gönüllü gitmek üzere İstanbul'dan bazı arkadaşlarıyla beraber ayrılışı.

26 Kasım : Binbaşılığa terfi edimesi.

8 Aralık Arkadaşlarıyla beraber Bingazi'ye gelişi.

19 Aralık : Ethem Paşa'nın yerine Tobruk Bölgesi Komutanlığı'na getirilişi.

30 Aralık : Derne'ye gelişi ve Derne doğusunda yer alan Şark Gönüllüleri Komutanlğı'nı üzerine alışı.

1912

12 Mart : Derne Komutanlığı'na atanması

24 Ekim : Trablusgarp'tan İstanbul'a hareketi.

25 Kasım : Gelibolu'da bulunan Bahr-i Sefid Bağozı Kuvay-ı Mürettebesi Komutanlğını Harekat Şubesi Müdürlüğü'ne atanması.

1 Aralık : İstanbul'dan Bolayır'a hareketi.

1913
27 Ekim : Sofya Ateşemiliteriği'ne atanması.

20 Kasım : Sofya'ya gelişi

1914

11 Ocak : Sofya'daki görevine ek olarak Belgrat ve Çetine Ateşemiliterlikleri görevinin de verilmesi.

1 Mart : Yarbaylığa terfi edişi.

29 Ekim : Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girişi.

1915

20 Ocak : Tekirdağ'da kurulacak On Dokuzuncu Tümen Komutanlığı'na atanması.

2 Şubat : Tekidağ'a gelişi ve tümeni kurmaş çalışmalarına başlaması.

23 Mart : Gelibolu'da Beşinci Ordu'nun kurulması kararı ve komutanlığına Alman Generali Liman Von Sandres'in atanması.

18 Nisan : Atatürk'ün komutasındaki On Dokuzuncu Tümen'in Beşinci Ordu'nun genel savunmasını karşılamak üzere Bigalı'ya gönderilişi.

25 Nisan : Çanakkale'de İngilizlerin Seddülbahir ve Arıburnu mevkilerinde çıkarma harekatına başlaması ve Bigalı'dan gelen Atatürk komutasındaki On Dokuzuncu Tümen Kuvvetlerinin saldırısı ile geri çekilmeye mecbur edilişi.

1 Haziran : Albaylığa terfi edişi.

15 Temmuz : Harp madalyası verilişi.

8 Ağustos : General Von Sanders'in emriyle Anafartalar Grubu Komutanlğı'na atanması.

10 Ağustos : Atatürk komutasındaki kuvvetlerin Conkbayırı'ndaki İngilizlere saldırısı ve düşmanın ilerlemesine imkan verilmemesi.

1 Eylül : Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası verilişi.

10 Aralık : Anafartalar Grubu Komutanlğından istifası

1916

17 Ocak : Anafartalar Grubu Komutanlğındaki üstün başarıları nedeniyle Muharebe Altın Liyakat Madalyası verilişi.

27 Ocak : Karargahı Edirne'de bulunan On altıncı Kolordu Komutanlğına atanması.

11 Mart : On Altıncı Kolordu'nun Diyarbakır'a nakledilmesi.

16 Mart : Diyarbakır'daki görev ine gitmek üzere İstanbul'dan ayrılışı.

26 Mart : Diyarbakır'a gelerek On Altıncı Kolordu'nun komutasını devralması.

1 Nisan : Tuğgeneralliğe terfi edilişi.

Haziran : On altıncı Kolordu Karargahı'nın Silvan'a nakli

3 Ağustos : Atatür komutasındaki kuvvetlerin Muş ve Bitlis yönünde taarruza geçişleri.

8 Ağustos : Sabah Muş'un akşam Bitlis'in düşman kuvvetlerinden kurtarılışı.

13 Aralık : Ahmet İzzet Paşa'ya vekaleten karargahı Diyarbakır'da bulunan İkinci Ordu Karargahına atanması.

16 Aralık : Sekerat'ta İkinci Ordu Karargahı'na gelerek komutan vekilliği görevine üzerine alışı.

1917

3 Ocak : Ahmet İzzet Paşa'nın izninden dönüşüyle komutan vekilliğinden ayrılarak Silvan'a geri dönüşü.

14 Şubat : Hicaz Kuvve-i Seferiyesi Komutanlğına atanması.

21 Şubat : Şam'a gitmek üzeri Diyarbakır'dan ayrılışı.

5 Mart : Şam'a gelişi ve Sina cephesini teftişi. Diyayrbakır'daki İkinci Ordu'ya vekaleten komutan olarak atanması.

11 Mart : İkinci Ordu komutan vekili olarak Şam'dan Diyarbakır'a geri dönüşü.

16 Mart : İkinci Ordu'ya asaleten komutan olarak atanması.

14 Mayıs : Muş'un ikinci defa düşman işgalinden kurtarması.

5 Temmuz : Gerahal Falkenhein'in komutasındaki Yıldırım Orduları Grubu Komutanlğlına bağla Halepte oluşturulacak Yedinci Ordu Komutanlığına Atanması.

Temmuz : Diyarbakırdan İstanbula gelişi.

15 Ağustos : İstanbuldan Halepe hareketi.

Ekim : Yıldırım orduları komutanı Falkenhein ile anlaşamayarak Yedinci Ordu Komutanlığından istifa edişi.

9 Ekim : Tkerar Dyarbakır'da bulunan İkinci Ordu Komutanlığına Atanması.

Ekim : Halep'ten İstanbul'a dönüşü.

7 Kasım : İstanbul'da Genel Karargah'ta görevlendirilmesi

15 Aralık : Veliaht Vahdettin maiyetinde Almanya'ya gitmesi.

1918

4 Ocak : Almanya gezinden İstanbul'a dönüşü.

13 Mayıs : Böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi için Viyana'ya gidişi.

4 Ağustos : Viyana'dan İstanbul'a dönüşü.

7 Ağustos : Genaral Falkenhein'in yerine Yıldırım Orduları Komutanlığına getirilen General Von Sandres'in emrindeki Yedinci Ordu'ya tekrar komutan olarak atanması.

15 Ağustos : Eski görevine yeniden başlamak üzeri İstanbuldan Halep'e gelişi.

26 Ekim : Yedinci Ordu kuvvetlerinin tekrar saldırıya geçen düşman kuvvetlerini halep'in kuzeyinde durdurararak düşmanın bu hattı geçmesine izin vermemesi.

31 Ekim : Mondros Mütarekesi'nin imzalanması, üzere Yıldırım Orduları Kmotunalnığına atanması ve Adana'ya gelerek Komutanlık görevini Liman Van Sanders'ten devalması.

7 Kasım : Yıldırım Orduları ve Yedinci Ordu Komutanlıkları kaldırılarak Atatürk'ün Ordu Kumandanı sıfatıyla Harbiye Nezareti emrine verilmesi.

10 Kasım :Adana'dan trenle İstanbul'a hareketi

13 Kasım : Adanadan trenle istanbula gelişi,

18 Kasım : Mecliste milletvekilleri ile görüşmesi.

22 Kasım : Sultan Vahdettin ile görüşmesi.

1919

30 Nisan : Dokuzuncu Ordu Kıtaatı Müfettiğişliği'ne atanması.

15 Mayıs : Samsun yolculuğu öncesi Babıali'ye gidişi.

16 Mayıs : Anadolu'ya geçmek için Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan ayrılışı.

19 Mayıs : Sabah Samsun'a çıkışı.

22 Mayıs : “…Millet yek vücut olup hakimiyet esasını, Türklük duygusunu hedef kabul etmiştir.

25 Mayıs : Havza'ya gelişi..

12 Haziran : Amasyaya gelişi.

15 Haziran : İkinci ve Dokuzuncu Ordu Kıtaatı Müfettişliği, Üçüncü Ordu Müfettişliğine bağlandığından Üçüncü Ordu Müfettişi sıfatını almıştır.

21 Haziran : İstanbul'da bulunan bazı tanınmış kişilere Amasya'dan mektuplar yollayarak Milli Mücadele'ye davet etmesi.

22 Haziran : Amasya Genelgesi'nin yayınlanması.

27 Haziran : Sivas'a gelişi.

28 Haziran : Erzuruma hareket edişi.

3 Temmuz : Erzuruma gelişi.

8 Temmuz : Resmi görev iyle birlikte askerlik mesleğinden istifa etmesi.

23 Temmuz : Erzurum Kongresi'nin açılışı ve kongreye başkan seçilmesi.

7 Ağustos : Heyet-i Temsiliye Reisliği'ne seçilmesi.

2 Eylül : Sivas'a geri dönüşü.

4 Eylül : Sivas Kongresi'nin açılışı ve kongreye başkan seçilmesi.

22 Eylül : ABD Heyeti Başkanı General Harbord ile görüşmesi.

7 Ekim : Erzurum Kongresi kararlarının Atatürk tarafından millete açıklanması.

16 Ekim : Amasya görüşmeleri için Sivastan ayrılışı.

18 Ekim : Amasyaya gelişi.

20-22 Ekim : Rauf ve Bekir Sami beylerle İstanbul Hükümeti Nazırı Salip Paşa ile görüşülmesi.

7 Kasım : İstanbul'da toplanmasına karar verilen Meclis-i Mebusan'a Erzurumdan Millet vekili seçilmesi.

27 Aralık : Heyet-i Temsiliye ile beraber Ankara'ya gelişi.

1920

19 Mart : Ankara'da bir Meclis toplanması için gereken seçimlerin yapılabilmesi amacıyla vilayetlere, livalara ve kolordu komutanlarına genelge yayınlanması.

23 Nisan : Ankarada Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması.

24 Nisan : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığna seçilmesi.

11 Mayıs : İstanbulda Divan-ı Harp tarafından idama mahkum edilmesi.

24 Mayıs : Hakkındaki idam kararını padişah tarafından onaylanması.

5 Ağustos : Pozantıya gelişi.

10 Ağustos : İstanbul Hükümeti ile itilaf Devletleri arasında Sevr Anlaşması 'nın imzalanması.

2-3 Aralık : Ermenilerle Gümrü Anlaşması'nın imzalanması.

5 Aralık : Bilecik'te Ahmet İzzet Paşa başkanlığındaki İstanbul Heyeti ile görüşmesi.

1921

10 Ocak : Birinci İnönü Zaferi.

1 Nisan : İkinci İnönü Zaferi

10 Mayıs : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Analodu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Başkanı oluşu.

18 Temmuz : Karacahisardaki Batı Cephesi Karargahına gelişi.

5 Ağustos : Geniş yetkilerle Başkomutanlık veren kanunu kabulu

7-8 Ağustos : Tekalif-i Milliye emirlerini çıkarması.

23 Ağustos : Sakarya Meydan Muharebesi'nin başlaması,

13 Eylül : Düşmanın Sakarya Nehri'nin dogusunda imha edilmesiyle zaferin kazanılması.

19 Eylül : Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kanunla mareşal ve gazi ünvanlarının verilişi.

13 Ekim : Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ile Kars Anlaşması'nin imzalanması.

20 Ekim : Başkomutanlık süresinin 5 Kasım 1921 tarihinden itibaren üç ay daha uzatılmasının kanun olarak kabul edilmesi.

1922

14 Ocak : Zübeyde Hanım'ın ölümü

4 Şubat : Başkomutanlık sürenisin 5 Şubat 1922 Tarihinden itibaren ikinci defa üç ay daha attılmasının Mecliste'kabulü

6 Mayıs : Başkomutanlık süresinin 5 Mayıs 1922 tarihinden itibaren üçüncü defa üç ay uzatılmasının kanunla kabul edilmesi.

14 Temmuz : Batı cephesi karargahı Akşehire gidişi.

26 Ağustos : Büyük Taarruz'un başlaması.

29 Ağustos : Afyonkarahisara gelişi.

30 Ağustos : Başkomutanlık Meydan Muharebesine kazınılması..

9 Eylül : İzmirin ele geçirilişi. İtilaf Devletleri konsolosları ile görüşmek için Kemalpaşa'ya gelişi.

10 Eylül : İzmir'e gelişi

11 Ekim : Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması.

1 Kasım : Saltanatın kaldırılması

1923

29 Ocak : İzmirde latfie hanımla evlenişi.

24 Temmuz : Lozan Anlaşması'nın imzalanması.

13 Ağustos : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilmesi.

11 Eylül : Halk fırkası'nın kurulması ve Atatürk'ün başkan olarak seçilmesi

13 Ekim : Ankaranın başkent oluşu..

29 Ekim : Cumhuriyetin İlanı.

21 Ekim : Meclis kararıyla yeşil kırmızı şeritli İstiklal Madalyası verilmesi

1924

3 Mart : Tevhid-i Tedrisat Kanunun kabulü

17 Kasım : Terakkiperver Cumhiriyet Fırkasının kuruluşu.

1925

17 Şubat : Aşar vergisinin kaldırılması.

5 Ağustos : Latfe Hanımdan ayrılışı.

23 Ağustos : Kastamonuya gelişi.

27 Ağustos : İneboluda ünlü şapka nutkunu söylemesi.

5 Kasım : Ankara Hukuk Fakültesinin açılışı.

25 Kasım : Şapka Kanunun kabulü

30 Kasım : Tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla ilgili kunanun kabulu

26 Aralık : Ulusllararası saat ve takvim ile ilgili kanunun kabulü

1926

17 Şubat : Türk Medeni Kanunun kabulu

22 Nisan : Borçlar Kanunun kabulu

29 Mayıs : Türk Ticaret Kanunun Kabulü

14 Haziran : İzmirde yapılması planlanan suikastın ortaya çıkması

1927

30 Haziran : Askerlikten ekemliye ayrılışı.

1 Kasım : İkinci defa Cumhurbaşanlığına seçilişi

1928

20 Mayıs : Uluslararası rakamların kabulü

1 Kasım : Yeni Türk Harflerinin kabulü

8 Kasım : Başöğretmen olarak kabul edelmesi.

1929

1 Ocak : Yeni harfleri öğretmek amacıla Millet Mekteplerinin açılması.

1930

3 Nisan : Kadınlara belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının tanınması.

12 Ağustos : Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu.

1931

12 Nisan : Türk Tarih Kurumu'nun kuruluşu.

4 Mayıs : Üçüncü defa cumhurbaşkanı seçilmesi.

1932

19 Şubat : Halkevlerinin açılması.

12 Temmuz : Türk Dili Kurumu'nun kuruluşu.

1933

29 Ekim : Cumhuriyet'in kuruluşunun 10. Yıl dönümünü nedeniyle Türk Milletine ünlü konuşmanısı yapması

1934

21 Haziran : Soyadı Kanunu'nun kabulü

24 Kasım : Atatürk soyadının verilişine dair kanununkabulu

26 Kasım : Efendi, paşa, Bey ve Hazretleri gibi ünvanların kaldırışına dair kanunun kabulü

1935

1 Mart : Dördüncü defa Cumhurbaşkanı seçilmesi.

1938

9 Temmuz : Bakanlar kurulu ile yaptığı üç saatlik son toplantı..

5 Eylül : Dolmabahçe Sarayı'nda el yazısıyla vasiyetnamesini yazması

10 KASIM : DOLMABAHÇE SARAYIN'DA SAAT DOKUZU BEŞ GEÇE ÖLÜMÜ :agla: :agla: :agla:

Sponsorlu Bağlantılar

Tepkin Ne Oldu?

Çok Tatlı Çok Tatlı
0
Çok Tatlı
Sesli Güldüm Sesli Güldüm
0
Sesli Güldüm
Rezil Rezil
0
Rezil
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Yok Artık Yok Artık
0
Yok Artık
Başarılı Başarılı
0
Başarılı

Yorum 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Mustafa Kemal 1886 Yılında

Giriş Yap

Hesabınız yok mu?
Üye Ol

reset password

Geri
Giriş Yap

Üye Ol

Not delilerine katıl!

Geri
Giriş Yap
Tür Seç
Kişilik Testi
Kişilik hakkında gizli kalmış özellikleri ortaya çıkarmaya çalışan sorular listesi.
Bilgi Yarışması
Bilgi seviyesini ölçmeye çalışan sorular listesi.
Anket
Karar verme veya düşünceleri toplamaya yardımcı olan oylama.
Hikaye
Görsellerle desteklenmiş şekilli yazılar.
Liste
Bildiğimiz liste.
Sıralı Liste
Sıralı Liste
Caps
Kendi caps'lerinizi oluşturmak için resim yükleyin.
Video
Youtube, Vimeo yada Vine Videoları