Türk Olmak Şereftir


Sponsorlu Bağlantılar

Bir Ülke, Bir Bayrak Soruları – 5.sınıf Sosyal Bilgiler

1. Aşağıdakilerden hangisi laiklikle bağdaşmaz? A) Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmıştır.
B) Dinde zorlama olmaz.
C) Dinin kötüye kullanılamaz.
D) Herkes aynı dinin kurallarına uymak zorundadır. √

2. Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan öğelerden değildir? A) Dil
B) Gelenek ve Görenek
C) Din √
D) Sanat eserleri

3. Aşaıdakilerden hangisi türk milletini özelliklerinden değildir? A) Çalışkanlık
B) Doğruluk
C) Adaletsizlik √
D) Yardımseverlik

Sponsorlu Bağlantılar

4. Osmanlı devleti I.Dünya Savaşında aşağıdaki cephelerin hangisinde savaşmamıştır? A) Kafkas
B) Çanakkale
C) Trablusgarp √
D) Irak

5. I. Adalet işlerini yürütür. II. Sağlık hizmetlerini yürütür. III. Ülkede huzur ve güvenliği sağlar. Verilen özeliklerden hangileri Adalet Bakanlığının görevlerinden değildir? A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III √

6. Hangisi yazılı kurallardan değildir? A) Ahlak kuralları
B) Yasalar
C) Anayasa
D) Caza Kanunu √

7. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşundan bugüne kadar kaç defa anayasa yapılmıştır ? A) 2
B) 3
C) 4 √
D) 5

8. Cumhurbaşkanı herhangi bir nedenle bulunmadığı zamanlarda yerine kim vekalet eder? A) Başbakan
B) T.B.M.M Başkanı √
C) Genelkurmay Başkanı
D) Anayasa Mahkemesi Başkanı

9. Bir toplumun sınrları belli bir toprak parçası üzerinde, bağımsız olarak kurduğu siyasi teşkilat aşağıdakilerden hangisidir? A) Devlet √
B) Millet
C) Anayasa
D) Şehir

10. Aşağıdakilerden hangsi yurdumuzu işgal eden devletlerden biri değildir? A) Fransa
B) İngiltere
C) Almanya √
D) İtalya

11. Yasalara uymayan ve toplum içinde huzuru bozan kişilerin çeşitli şekillerde cezalandırıl- ması gerekir. Bir kimsenin işlediği bir suçtan dolayı cezalandırılmasına aşağıdakilerden hangisi Karar verir? A) Başbakan
B) . Mahkemeler √
C) . Valiler
D) . Milletvekilleri

12. İlk Anayasamız kaç yılında yürürlüğe girmiştir? A) 1921
B) 1961
C) 1970
D) 1982 √

13. Halen geçerli olan anayasa hangi yıl kabul edilmiştir ? A) 1961
B) 1924
C) 1982 √
D) 1981

14. T.B.M.M kaç miletvekilinden oluşur? A) 450
B) 500
C) 550 √
D) 600

15. Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallardan biri değildir? A) Anayasa
B) Yasalar
C) Tüzükler
D) Gelenekler √

16. Ülkemizde toplum ilişkilerinin düzenli yürümesini sağlayan yasalar aşağıdakilerden hangisi tarafından çıkarılmaktadır? A) Valiler
B) Belediye Başkanları
C) Başbakan
D) T.B.M.M. √

17. Lozan Antlaşması ne zaman imzalandı? A) 23 Nisan 1920
B) 29 Ekim 1923
C) 24 Temmuz 1923 √
D) 30 Ağustos 1923

18. Ülkemizde toplum ilişkilerinin düzenli yürümesini sağlayan yasalar aşağıdakilerden hangisi tarafından çıkarılmaktadır? A) . Valiler
B) . Belediye Başkanı
C) Başbakan
D) . Türkiye Büyük Millet Meclisi √

19. Yasama yetkisi kime aittir? A) TBMM √
B) Başbakan
C) İçişleri Bakanı
D) Valiler

20. Ülkede huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışan bakanlık hangisidir ? A) T.C Dış İşleri Bakanlığı
B) T.C Adalet Bakanlığı
C) T.C İç İşleri Bakanlığı √
D) T.C Milli Eğitim Bakanlığı

21. Aşağıdakilerden hangisi atama yolu ile göreve başlar? A) Belediye Başkanı
B) Muhtar
C) Belediye Encümeni
D) Emniyet Müdürü √

22. Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlık sembollerimizden biri değildir? A) Bayrak
B) İstiklal Marşımız
C) Anayasamız
D) Geleneklerimiz √

23. Yasalara uymayan ve toplum içinde huzuru bozan kişilerin çeşitli şekillerde cezalandırılması yapılır. Bir kimsenin işlediği suçtan dolayı cezalandırılmasını aşağıdakilerden hangisi verir? A) Başbakan
B) Mahkemeler
C) Valiler
D) Milletvekilleri √

24. Aşağıdakilerden hangisi Atayürk İlkelerinden değildir? A) Milliyetçilik
B) Irkçılık √
C) Halkçılık
D) Cumhuriyetçilik

25. Mahkemede yapılan yargılamaların anayasa ve yasalara uygun olup olmadığını denetleyen kurum hangisidir ? A) Danıştay
B) Yargıtay √
C) Adliye
D) Savcılar ve hakimler kurulu

26. Aşağıdaki iklim türleri ve bitki örtüleri eşleştirilmiştir.Hangi eşleme yanlıştır? A) Akdeniz İklimi-Maki
B) Karadeniz İklimi-Gür ve Sık ormanlar
C) Akdeniz İklimi-Stepler √
D) Karasal İklimi-Bozkır

27. Türkiye’nin en büyük gölü hangi bölgemizdedir? A) Ege
B) Akdeniz
C) Marmara
D) Doğu Anadolu √

28. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinden değildir ? A) Kızılay
B) Lösev
C) Türk Kalp Vakfı
D) Belediye √

29. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir ? A) Mustafa Kemal √
B) Kenan Evren
C) Celal Bayar
D) Turgut Özal

30. Hükümet başkanlığını yürüten devlet görevlisi hangisidir ? A) Bakan
B) Cumhurbaşkanı
C) Başbakan √
D) İç İşleri Bakanı

31. Hükümet başkanlığını yürüten devlet görevlisi hangisidir ? A) Bakan
B) Cumhurbaşkanı
C) Başbakan √
D) İç İşleri Bakanı

32. Yazılı kurallarla ilgili cerilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Devlet yazılı kuralları denetler
B) Kurallarauymayanın cezası kanunlarla belirtilmiştir
C) Kanunlar yazılı kurallardandır
D) Kurallarauymayanlar halk tarafından cezalandırılır √

33. Atatürk’ün “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir.”sözü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru açıklanmıştır? A) Egemenliğin millete ait olması için bazı şartlar vardır
B) Ulusal egemenlik milletindir √
C) Millet her zaman devleti yönetemez
D) Devlet yönetilirken bazen milletin fikri alınır

34. aşağıdakilerden hangisi devletin yürütme organında bulunmaz? A) Cumhurbaşkanı
B) Belediye başkanı √
C) Valilik
D) Kaymakamlık

35. Devletin temel niteliklerinitarif eden ve vatandaşların hak ve özgürlüklerini belirten yasa aşağıdakilerden hangisidir? A) Vatandaşlık yasası
B) İş yasası
C) Anayasa √
D) Milli Eğitim Temel Yasası

36. Toplum hayatında dağişmeler ve gereksinimlerin farklılaşması sonucunda değişmeyen kurallar aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahlak kuralları
B) Gelenekler
C) Yasalar √
D) Görgü kuralları

37. Vatandaşlar özgürdür.Yasalar önünde eşittir.Yöneticiler seçimle belirlenir.Herkesin seçme ve seçilme hakkı vardır.Bireyler düşüncelerini özgürce ifade eder. Yukarıda anlatılanlara göre bu toplumun özellikleri için aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz? A) Demokratik toplum √
B) Tutucu toplum
C) Huzurlu toplum
D) Zengin toplum

38. Aşağıdakilerden hangisi insanlar arası ilişkileri düzenleyip kolaylaştıran değerlerden değildir? A) Yasalar
B) Bilimsel kurumlar √
C) Görenekler
D) Ahlak kuralları

39. Ülkemizde çeşitli bakanlıklar bulunmaktadır. Bunlardan hangisi ülkemizin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla olan ilişkilerini düzenler? A) İç İşleri Bakanlığı
B) Sağlık Bakanlığı
C) Adalet Bakanlığı
D) Dış İşleri Bakanlığı √

40. Devlete karşı sorumlulukları olan ve devletin sağladığı haklardan yararlanan bireylere…………..denir. Yukarıdaki cümleyi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tamamlayabiliriz? A) Mükellef
B) Memur
C) Vali
D) Vatandaş √

ALINTI

Türk Olmak Kadar Gurur Verici Bir Şey Olabilirmi ?

Hangi Ülkenin Bayrağı Şerefli Bir Şekilde Dalgalanıyor?

Hangi Ülkenin Atası Bukadar Asil Bukadar Karizmatik Bukadar Yakışıklı?

Hangi Ülkede Bukadar Görkemli Kutlamalar Var?

Hangi Ülkenin Askeri Bukadar Çok Seviliyor Cana Yakın Atası İçin Gözyaşı Döküyor?

Hangi Ülkede Atasına Bukadar Saygı Duyan Seven Genç Var?

Hangi Ülkenin Atasının Kabri Bukadar Görkemli Ve Mükemmel?

Hangi Ülkenin Askeri Şehit Olunca Bukadar Şanlı Bayrağa Sarılıyor?

Sponsorlu Bağlantılar

Tepkin Ne Oldu?

Çok Tatlı Çok Tatlı
0
Çok Tatlı
Sesli Güldüm Sesli Güldüm
0
Sesli Güldüm
Rezil Rezil
0
Rezil
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Yok Artık Yok Artık
0
Yok Artık
Başarılı Başarılı
0
Başarılı

Yorum 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Türk Olmak Şereftir

Giriş Yap

Hesabınız yok mu?
Üye Ol

reset password

Geri
Giriş Yap

Üye Ol

Not delilerine katıl!

Geri
Giriş Yap
Tür Seç
Kişilik Testi
Kişilik hakkında gizli kalmış özellikleri ortaya çıkarmaya çalışan sorular listesi.
Bilgi Yarışması
Bilgi seviyesini ölçmeye çalışan sorular listesi.
Anket
Karar verme veya düşünceleri toplamaya yardımcı olan oylama.
Hikaye
Görsellerle desteklenmiş şekilli yazılar.
Liste
Bildiğimiz liste.
Sıralı Liste
Sıralı Liste
Caps
Kendi caps'lerinizi oluşturmak için resim yükleyin.
Video
Youtube, Vimeo yada Vine Videoları