Yaş Problemleri Soruları


Sponsorlu Bağlantılar

Yaş Problemleri

YAŞ PROBLEMLERİ
*
· Belli bir sene sonra herkesin yaşı aynı miktarda artar.
· İki kişinin yaşları toplamı t yıl sonra 2t artar.
· Belli bir sene önce herkes aynı miktarda gençti.
· Üç kişinin yaşları toplamı t yıl önce 3t daha azdı.
· İki kişinin arasındaki yaş farkı zamanla değişmez.

*
*
Örnek 1
Bir baba 48, oğlu 18 yaşındadır. Kaç yıl sonra yaşları toplamı, yaşları farkının 3 katı olur?
*
A) 4******************* B) 8******************* C) 9******************* D) 12
*
Çözüm
Baba ile oğlunun yaşları farkı 48 – 18 = 30 dur.
Yaşları farkı hiç bir zaman değişmez.
Yaşları toplamı, yaşları farkının 3 katı olacağından,
30 x 3 = 90 olmalıdır.
48 + 18 = 66 (şimdiki yaşları toplamı)
90 – 66 = 24 ® Yaşları toplamı artmalı
24 : 2 = 12 yıl sonra olur.
Cevap D
*
Bu soru tipleri denklem kurularak ta çözülebilir. Şimdi bu tip örnekler yapalım:
*
*
Örnek 2
Salim’in 4 yıl önceki yaşının, 6 yıl sonraki yaşına oranı dir. Buna göre, Salim’in şimdiki yaşı kaçtır?
*
A) 11******************* B) 12******************* C) 13******************* D) 14
*
Çözüm
Salim’in şimdiki yaşı x olsun. Verilenlere göre,

Cevap D
*
*
Örnek 3
40 yaşındaki bir annenin; 3, 6 ve 11 yaşlarında üç çocuğu vardır. Kaç yıl sonra çocukların yaşları toplamı annelerinin yaşına eşit olur?
*
A) 10******************* B) 11******************* C) 12******************* D) 13
*
Çözüm
*
*
(şimdi)
(x yıl sonra)
*
Anne
************
40
40 + x
*
Çocuklar
************************
3 + 6 + 11 = 20
20 + 3x

Sponsorlu Bağlantılar

*
40 + x =
40 – 20 =
20 =
x =
*
20 + 3x
3x – x
2x
10 yıl sonra yaşları eşit olur.

Cevap A
*
*
Örnek 4
62 yaşında olan bir annenin yaşı, 5 er yıl arayla doğmuş dört çocuğunun yaşlarının toplamına eşittir. Buna göre, en küçük çocuk doğduğunda anne kaç yaşındaydı?
*
A) 40******************* B) 52******************* C) 54******************* D) 56
*
Çözüm
En küçük çocuğun yaşı x ise, diğerlerinin yaşları sırasıyla x + 5, x + 10 ve x + 15 olur.
Verilenlere göre,
x + (x + 5) + (x + 10) + (x + 15) =
4x + 30 =
4x =
x =
*
62
62
32
8* … («) olur.

Buna göre, en küçük çocuk doğduğunda anne,
62 – 8 = 54 yaşında idi.
Cevap C

3. Sınıf Matemetik Problemleri


3. Sınıf Matemetik Problemleri

PROBLEMLER

Örnek Problem 1 : Ali ile Elifin yaşları toplamı 15 tir. Elif 8 yaşında olduğuna göre Ali kaç yaşındadır?
Verilenler İstenenler Çözüm: 15
Elif ile Alinin yaşları Ali kaç yaşındadır? 8
toplamı 15 7 yaşındadır.
Elif 8 yaşında .

Örnek Problem 2 : İlknur 11 yaşındadır. Tuğçe , İlknurdan 3 yaş büyüktür. Tuğçe kaç yaşındadır?
Verilenler İstenenler Çözüm: 8230;.
İlknur 8230;.. yaşında Tuğçe kaç yaşındadır? 8230;
Tuğçe, İlknurdan 8230;. yaş +
büyük .
8230;. yaşındadır.

Problem : 19 bardağın 5 tanesi kırıldı. Geriye kaç bardak kaldı?
Verilenler İstenenler Çözüm:

Problem: Sınıfımızda 18 erkek, 12 kız öğrenci vardır. Erkekler kızlardan kaç fazladır?
Verilenler İstenenler Çözüm:

Problem: Ömerın 13 kalemi vardı. Annesi 4 kalem daha aldı. Ömerin kaç kalemi oldu?
Verilenler İstenenler Çözüm:

Problem: Denizin 7 kahverengi, 3 kırmızı, 6 siyah boya kalemi vardır. Boya kalemleri kaç tanedir?
Verilenler İstenenler Çözüm:

Problem: Selçuk tabağa 12 şeker koydu. Şekerlerin 5 tanesini Kamil yedi. Geriye kaç şeker kaldı?
Verilenler İstenenler Çözüm:

Problem: Hasan 17 kitap okudu. Göksel Hasandan 5 kitap eksik okudu. Göksel kaç kitap okudu?
Verilenler İstenenler Çözüm:

Problem: Uğurun 9 cevizi vardır. Meltemin cevizleri Uğurun cevizlerinin 2 katıdır. Meltemin kaç cevizi vardır?
Verilenler İstenenler Çözüm:

Problem: Ayşegül 13 YTL parası vardır. 6 YTLsini harcadı. Kaç YTL parası kaldı?
Verilenler İstenenler Çözüm:

Problem: Beyza 11 yaşındadır. Murat Beyzadan 2 yaş küçüktür. Murat kaç yaşındadır?
Verilenler İstenenler Çözüm:

Problem: Alperin 17 şekeri vardı. Sezerin şekeri Alperden 4 ek******. Sezerin kaç şekeri vardır?
Verilenler İstenenler Çözüm:

Problem : Sudenin 13 kalemi vardı. 17 kalemi olması için kaç kaleme daha ihtiyacı vardır?
Verilenler İstenenler Çözüm:

Problemler: Bir fırında 9 ekmek satılmıştır. Satılan ekmek sayısını 20ye çıkarmak için kaç tane daha ekmek satılmalıdır?
Verilenler İstenenler Çözüm:

PROBLEMLER

Problem: Gizemin 13 sayfa defteri vardı. 6 sayfasını yazarak kullandı. Kullanmadığı kaç sayfası kaldı?
Verilenler İstenenler Çözüm: 13
Gizemin 13 sayfa defteri vardı. Kullanmadığı kaç 6
6 sayfasını kullandı. sayfası kaldı? 7 sayfası
kaldı.

Problem: Alperenin 14 kalemi vardı. Bir destesini kullandı. Geriye kaç kalemi kaldı?
Verilenler İstenenler Çözüm:

Problem: Sudenin test kitabında 16 tane problem vardı. 7 tanesini çözdüğüne göre çözmediği kaç problemi kaldı?
Verilenler İstenenler Çözüm:

Problem: Babası Şeymanura okuması için 17 kitap aldı. Şeymanur bunların bir düzinesini okudu. Okunacak kaç kitabı kaldı?
Verilenler İstenenler Çözüm:

Problem: Fırat ile Mervenin toplam 13 silgisi vardı. Bu silgilerin 5 tanesi Fıratın olduğuna göre Mervenin kaç silgisi vardır?
Verilenler İstenenler Çözüm:

Problem: Gizem 8 yaşındadır. Kardeşi ise Gizemden 5 yaş küçüktür. Kardeşi kaç yaşındadır?
Verilenler İstenenler Çözüm:

Problem: Aslıtürk 9 yaşındadır. Kardeşi ise 7 yaşındadır. Kardeşi Aslıtürkten kaç yaş küçüktür?
Verilenler İstenenler Çözüm:

Problem: Mehmetin 17 tane oyuncağı vardı. Arkadaşı Türkünün ise 12 oyuncağı vardır. Mehmetin oyuncağı Türkünün oyuncaklarından kaç tane fazladır?
Verilenler İstenenler Çözüm:

Problem: 1 A sınıfında 15 erkek, 13 kız öğrenci vardır. Kızlar erkeklerden kaç ek******?
Verilenler İstenenler Çözüm:

Problem: Berke 9 yaşındadır. Berke 4 yıl önce kaç yaşındaydı?
Verilenler İstenenler Çözüm:

Çözümlü Yaş Problemleri

YAŞ PROBLEMLERİ

Belli bir sene sonra herkesin yaşı aynı miktarda artar.

İki kişinin yaşları toplamı t yıl sonra 2t artar.

Belli bir sene önce herkes aynı miktarda gençti.

Üç kişinin yaşları toplamı t yıl önce 3t daha azdı.

İki kişinin arasındaki yaş farkı zamanla değişmez.

Örnek 1

Bir baba 48, oğlu 18 yaşındadır. Kaç yıl sonra yaşları toplamı, yaşları farkının 3 katı olur?

A) 4 B) 8 C) 9 D) 12

Çözüm

Baba ile oğlunun yaşları farkı 48 – 18 = 30 dur.

Yaşları farkı hiç bir zaman değişmez.

Yaşları toplamı, yaşları farkının 3 katı olacağından,

30 x 3 = 90 olmalıdır.

48 + 18 = 66 (şimdiki yaşları toplamı)

90 – 66 = 24 ® Yaşları toplamı artmalı

24 : 2 = 12 yıl sonra olur.

Cevap D

Bu soru tipleri denklem kurularak ta çözülebilir. Şimdi bu tip örnekler yapalım:

Örnek 2

Salim’in 4 yıl önceki yaşının, 6 yıl sonraki yaşına oranı dir. Buna göre, Salim’in şimdiki yaşı kaçtır?

A) 11 B) 12 C) 13 D) 14

Çözüm

Salim’in şimdiki yaşı x olsun. Verilenlere göre,


Cevap D

Örnek 3

62 yaşında olan bir annenin yaşı, 5 er yıl arayla doğmuş dört çocuğunun yaşlarının toplamına eşittir. Buna göre, en küçük çocuk doğduğunda anne kaç yaşındaydı?

A) 40 B) 52 C) 54 D) 56

Çözüm

En küçük çocuğun yaşı x ise, diğerlerinin yaşları sırasıyla x + 5, x + 10 ve x + 15 olur.

Verilenlere göre,
x + (x + 5) + (x + 10) + (x + 15) = 62

4x + 30 = 62

4x = 32

x = 8 («) olur.

Buna göre, en küçük çocuk doğduğunda anne,

62 – 8 = 54 yaşında idi.

Cevap C

5.sınıf Matematik Yaş Problemleri Soruları

lütfen 5.sınıf olsun…

Sponsorlu Bağlantılar

Tepkin Ne Oldu?

Çok Tatlı Çok Tatlı
0
Çok Tatlı
Sesli Güldüm Sesli Güldüm
0
Sesli Güldüm
Rezil Rezil
1
Rezil
Kızgın Kızgın
1
Kızgın
Yok Artık Yok Artık
0
Yok Artık
Başarılı Başarılı
0
Başarılı

Yorum 3

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. 3 kardeşten zeynep eliften 6 yaş büyük ve fidandan 4 yaş küçüktür. 3 kardeşlerin yaşları toplamı 37 dir. Fidan kaç yaşındadır?

Yaş Problemleri Soruları

Giriş Yap

Hesabınız yok mu?
Üye Ol

reset password

Geri
Giriş Yap

Üye Ol

Not delilerine katıl!

Geri
Giriş Yap
Tür Seç
Kişilik Testi
Kişilik hakkında gizli kalmış özellikleri ortaya çıkarmaya çalışan sorular listesi.
Bilgi Yarışması
Bilgi seviyesini ölçmeye çalışan sorular listesi.
Anket
Karar verme veya düşünceleri toplamaya yardımcı olan oylama.
Hikaye
Görsellerle desteklenmiş şekilli yazılar.
Liste
Bildiğimiz liste.
Sıralı Liste
Sıralı Liste
Caps
Kendi caps'lerinizi oluşturmak için resim yükleyin.
Video
Youtube, Vimeo yada Vine Videoları